HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical byter Certified Adviser

Regulatory information

Hansa Medical AB (publ) byter certified adviser från Kaupthing Bank Sverige AB till Remium AB från och med den
1 december 2008. Hansa Medicals aktie handlas på First North under kortnamnet HMED.

Downloads