HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp
EN,SE

Hansa Medical byter Certified Adviser

Regulatory information

Hansa Medical AB (publ) byter certified adviser från Kaupthing Bank Sverige AB till Remium AB från och med den
1 december 2008. Hansa Medicals aktie handlas på First North under kortnamnet HMED.

Downloads