HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical och Axis-Shield startar klinisk multicenterstudie med HBP-assay för diagnos av svår sepsis

Regulatory information
Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North:HMED) meddelade idag att bolaget har påbörjat en omfattande klinisk multicenterstudie för den HBP-assay som är under utveckling för diagnos av svår sepsis. Studien genomförs tillsammans med Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics Limited (LSE:ASD, OSE:ASD) baserade i Dundee, Skottland.

I juni 2009 ingick Axis-Shield and Hansa Medical ett utvecklings- och licensieringsavtal gällande HMD-301, Hansa Medicals patenterade metod för in vitro diagnostik  (IVD) av svår sepsis, baserad på plasmakvantifiering av proteinet HBP. Sedan avtalet inleddes har Axis-Shield med framgång vidareutvecklat analysmetoden vilken nu kommer att användas i en omfattande klinisk multicenterstudie vid akutkliniker i Sverige och USA. Om studien faller väl ut kommer en första version av denna HBP-assay att lanseras i början på 2012.

“Axis-Shield har vidareutvecklat vår prototyp till en assay som är väl lämpad för denna registreringsgrundande multicenterstudie samt efterföljande marknadslansering. Denna optimerade version av analysmetoden används nu i den påbörjade kliniska studien. Initieringen av denna omfattande multicenterstudie har varit ett viktigt delmål och rekryteringen av den första patienten till denna studie är en väsentlig milstolpe för detta utvecklingsprogram” säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB.

Svår sepsis är en livshotande komplikation till infektion som karakteriseras av organsvikt och blodtrycksfall, och som kräver omedelbart omhändertagande och adekvat behandling. Vid svår sepsis tar sig bakterier från en lokal infektion, ofta lunginflammation eller urinvägsinfektion, ut i blodbanan där de orsakar en kraftig och livshotande inflammatorisk reaktion. Svår sepsis är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och enbart i USA avlider fler än 200.000 människor årligen. Men för varje timme man kortar tiden till diagnos och korrekt behandling, ökar överlevnaden betydligt. Analysmetoden för HBP-kvantifiering under utveckling har potential att förkorta tiden för påbörjandet av adekvat behandling, och därmed förhindra att patienter utvecklar svår sepsis.

Genom samarbetsavtalet har Hansa Medical rätt till milstolpsbetalningar från Axis-Shield samt royalty från försäljning av HBP-assays, så snart analysmetoden har lanserats.

Downloads