HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical beviljas patent i USA och Europa för medicinsk användning av IdeS

Regulatory information
Hansa Medical meddelar att både den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO), och den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) har beviljat Hansa Medical patent gällande medicinsk användning av läkemedelskandidaten IdeS.

De godkända patenten, U.S. Patent 8, 133,483 och EP 1,901,773, omfattar metoder där läkemedelskandidaten IdeS används för behandling eller prevention av IgG-medierade sjukdomar och sjukdomstillstånd såsom transplantationsavstötning och autoimmuna sjukdomar.

IdeS är Hansa Medicals viktigaste läkemedelsprojekt. Det IgG specifika enzymet IdeS utvecklas för engångsbehandling i samband med njurtransplantation av sensitiserade transplantationspatienter. Sensitiserade transplantationspatienter har betydande serumnivåer av donator specifika antikroppar vilket gör det speciellt utmanande att finna lämpliga organdonatorer åt dessa patienter. IdeS neutraliserar antikroppar och har potential att göra de sensitiserade patienterna transplanterbara, och därmed väsentligt korta ner väntetiden för transplantation. Hansa Medicals utvecklingsprogram för IdeS befinner sig i sen preklinisk fas, och utvärdering av resultaten från en genomförd toxicitets- och säkerhetsstudie pågår. Kliniska fas I studier är planerade att påbörjas under mitten av 2012.

Downloads