HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics lanserar HBP-dedikerad webbplats

Regulatory information

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics har lanserat en produktspecifik webbplats för Heparin Binding Protein, HBP: www.heparinbindingprotein.com.

Målsättningen är att lansera en CE-märkt HBP-assay i december 2012. För närvarande analyseras och utvärderas resultaten från en omfattande internationell pivotal multicenterstudie.

Sepsis är en systemisk inflammatorisk respons på infektion som kan vidareutvecklas till de livshotande tillstånden svår sepsis, septisk chock och slutligen multipel organsvikt. Tidig diagnos och tidig behandling av svår sepsis är av stor betydelse för möjligheterna att rädda livet på drabbade patienter. HBP är en ny biomarkör som genom kliniska studier har visat sig kunna identifiera patienter vid akutkliniker som riskerar att utveckla svår sepsis.

Hansa Medical ingick under 2009 ett samarbets- och licensavtal med Axis-Shield Diagnostics för vidareutveckling av Hansa Medicals prototyp-assay HMD-301, samt påföljande lansering av en kommersiell assay. Hansa Medical uppskattar marknaden för diagnos och prognos av svår sepsis till minst 3 miljoner analyser per år i EU, USA och Japan.