HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical förstärker likviditeten

Regulatory information
Hansa Medical har tagit upp kontokredit om 5 miljoner kronor i bank. Medlen tillförs för att bolaget med god marginal skall kunna slutföra och dokumentera den pågående Fas I-studien med läkemedelskandidaten IdeS. Visionen för IdeS är att möjliggöra njurtransplantation för svårt njursjuka som idag är synnerligen svåra att transplantera.

”Vi har säkerställt krediten för att odelat kunna fokusera på slutförandet och avrapporteringen av den pågående Fas I studien med IdeS. Fas I-studien påbörjades i mars 2013 och vår målsättning är att slutföra studien under innevarande år. Vi siktar därefter på att påbörja den spännande Fas II-studien under våren 2014”, säger Emanuel Björne, VD vid Hansa Medical AB.

Högsensitiserade transplantationspatienter
Det ställs många krav för att en patient skall bli aktuell för en möjlig njurtransplantation. I den köande gruppen patienter finns undergruppen högsensitiserade transplantationspatienter. Dessa patienters immunförsvar karaktäriseras av höga nivåer av reaktiva antikroppar vilka väsentligt minskar kroppens möjligheter att ta emot ett donerat friskt organ. Flertalet av dessa patienter hänvisas till ett liv i dialys.

Läkemedelskandidaten IdeS
Läkemedelskandidaten IdeS inaktiverar antikroppar omedelbart före njurtransplantationen och röjer därmed undan detta enskilda hinder för en transplantation. Målsättningen är att kunna behandla cirka 5 000 patienter årligen i USA och i Europa till ett värde av drygt en miljard kronor.