HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Göran Arvidson utnämnd till VD för Hansa Medical

Regulatory information
Hansa Medicals finansdirektör och t f VD Göran Arvidson har blivit utnämnd till VD för bolaget, gällande från den 30 april 2015.

Göran Arvidson tillträdde tjänsten som finansdirektör i Hansa Medical den 27 januari 2015. Den 2 mars utsågs han till tillförordnad VD för bolaget.

”Göran Arvidson har omfattande erfarenhet från life science-sektorn, vilket kommer att vara av stort värde för bolaget framöver. Som en av grundarna av Biovitrum medverkade han till exempel till att bygga ett av de senaste årens mest framgångsrika svenska läkemedelsbolag”, kommenterade Hansa Medicals styrelseordförande Birgit Stattin Norinder.

Bland Görans tidigare positioner märks till exempel vice VD och finansdirektör på Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), samt medgrundare av Biovitrum, där han även var finansdirektör. Han hade dessförinnan haft flera ledande befattningar inom affärsutveckling och finans på Pharmacia AB och Procordia AB. Han har en MBA från Handelshögskolan, Stockholm. Göran Arvidson äger 3 000 aktier i Hansa Medical.

Han efterträder Fredrik Lindgren, som lämnar bolaget av personliga skäl.

“Jag vill ta tillfället i akt och tacka Fredrik Lindgren för allt hårt arbete han lade ned under en mycket intensiv period för bolaget. Han var bland annat tongivande i processen när vi lyckades säkerställa vår finansiella ställning, i syfte att utveckla våra viktiga kliniska projekt”, sade Birgit Stattin Norinder.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 kl. 08.00.