HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Handel i Hansa Medicals aktie inledd på Nasdaq Stockholms huvudlista

Regulatory information
Måndagen den 2 november 2015 inleddes handel i Hansa Medicals aktie (STO: HMED) på Nasdaq Stockholms huvudlista.

”Vi är glada att få välkomna Hansa Medical till Nasdaq Stockholms huvudlista. Hansa Medical ingår i vårt växande läkemedelssegment, och vi ser fram mot att ge bolaget den ökade synlighet för investerare som en notering på huvudlistan innebär”, säger Adam Kostyál, Stockholmsbörsens noteringschef.

"Under 2015 har vi gjort väsentliga framsteg i våra prioriterade kliniska projekt. Vårt mål är att bygga ett hållbart biopharmabolag med läkemedel som väsentligt förbättrar hälsotillståndet för patienter. Vi lägger nu grunden för framtida tillväxt. Uppgraderingen till Nasdaq Stockholms huvudlista har potential att göra Hansa Medical ännu mera attraktivt för befintliga och nya investerare", säger Göran Arvidson, VD för Hansa Medical AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 kl. 10:00.