HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical - Finansiell kalender 2015

Regulatory information

Hansa Medical övergår till kvartalsvis finansiell rapportering. Finansiell rapportering under 2015 är planerad att ske enligt följande:

Bokslutskommuniké 2014,13 februari, 2015
Årsredovisning 2014, 2 mars, 2015
Delårsrapport januari – mars 2015, 16 april, 2015
Årsstämma 2015, 16 april, 2015
Delårsrapport januari – juni 2015, 25 augusti, 2015
Delårsrapport januari – september, 28 oktober, 2015