HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical senarelägger årsstämman

Hansa Medical AB (publ) har beslutat att senarelägga sin årsstämma till den 2 juni 2015.

Årsstämman kommer att hållas i Lund kl. 17.00. Tidigare var den inplanerad till den 16 april 2015. Fullständig kallelse kommer att offentliggöras senast den 5 maj 2015.

Senareläggningen av årsstämman sker mot bakgrund av den ägarförändring som nyligen skett i Hansa Medical och det faktum att bolaget just nu genomför en stor nyemission. 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 mars 2015 kl. 08.00.