HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medicals valberedning utsedd

Regulatory information
Hansa Medical AB:s valberedning inför årsstämman 2016 kommer att bestå av Anders Blom som representant för Nexttobe AB, Fredrik Bogren som representant för Farstorps Gård AB och Astrid Samuelsson som representant för Handelsbanken Fonder. Därutöver ingår styrelsens ordförande Birgit Stattin Norinder som sammankallande. Vidare offentliggör bolaget finansiell kalender för 2016.

Anders Blom har utsetts till ordförande för valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 föreslå stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta antingen via e-post under adress info@hansamedical.com eller via brev under adress Hansa Medical, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Finansiell rapportering under 2016 är planerad att ske enligt följande:
Bokslutskommuniké 2015                          18 februari 2016
Årsredovisning 2015                                   31 mars 2016
Delårsrapport januari – mars 2016             27 april 2016
Årsstämma 2016                                         27 april 2016
Delårsrapport januari – juni 2016                21 juli 2016
Delårsrapport januari – september 2016    10 november 2016

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 08.30.