HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Svenska och internationella investerare förvärvar 2 miljoner aktier i Hansa Medical från Farstorps Gård AB

Regulatory information
DENNA INFORMATION OFFENTLIGGÖRS ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN, LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ELLER KRAV STÄLLDA I NOTERINGSAVTAL.  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA ELLER JAPAN.

Stockholm, 8 december 2015 – Hansa Medical AB (publ) ("Hansa Medical") har informerats om att Farstorps Gård AB har sålt 2 miljoner aktier i Hansa Medical genom en s.k. accelererad bookbuilding-process till svenska och internationella investerare till ett pris om 26,25 kronor per aktie. Även Hansa Medicals VD, Göran Arvidson, förvärvade 30 000 aktier i transaktionen vilket innebär att han nu innehar 63 000 aktier.

ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB och Erik Penser Bankaktiebolag agerade Joint Bookrunners i försäljningen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2015 kl. 08.30.