HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Farstorps Gård AB har genomfört en försäljning av aktier i Hansa Medical

Regulatory information
Hansa Medical har informerats om att ett begränsat antal långsiktiga institutionella investerare har förvärvat aktier från Farstorps Gård AB

Efter försäljningen innehar Farstorps Gård AB cirka 1 miljon aktier i bolaget motsvarande cirka 3 procent av antalet utestående aktier i Hansa Medical AB. Farstorps Gård AB har meddelat bolaget att Farstorps Gård kommer att vara en fortsatt långsiktig ägare i Hansa Medical samt har förbundit sig att inte sälja ytterligare aktier under en 12-månadersperiod (s.k. lock-up).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2016 kl. 08:30.