HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Pågående amerikansk studie visar att IdeS möjliggör transplantation för högsensitiserade patienter

Regulatory information
En första utvärdering av den pågående amerikanska studien med IdeS vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles visar att IdeS eliminerar donatorspecifika antikroppar fullständigt och möjliggjorde njurtransplantation i samtliga fyra sensitiserade patienter vilka inkluderats fram till januari 2016. Idag har totalt 10 patienter behandlats. Resultat från studien kommer att presenteras av Professor Stanley Jordan vid 2016 American Transplant Congress i Boston, den 14 juni kl. 18:00 EST.

Den pågående fas II-studien på Cedars-Sinai Medical Center är en prövarinitierad studie med IdeS för att möjliggöra njurtransplantation i högsensitiserade njurtransplantationspatienter. Upp till 20 patienter kommer att rekryteras till studien. Hittills har 10 patienter behandlats med IdeS och därefter transplanterats.

Slutsatsen från utvärderingen är att IdeS eliminerar donatorspecifika antikroppar fullständigt i högsensitiserade patienter och möjliggör framgångsrik njurtransplantation för HLA-inkompatibla patienter. IdeS tolereras väl utan infusionsrelaterade biverkningar. Inga allvarliga infektioner har hittills rapporterats. IdeS har potential att möjliggöra snabb, effektiv och varaktig eliminering av donatorspecifika antikroppar och därmed möjliggöra transplantation för högsensitiserade patienter där dagens behandlingsmetoder är otillräckliga.

Professor Stanley Jordan kommer att presentera data från denna studie vid American Transplant Congress i Boston. En sammanfattning (Abstract) av utvärderingen av de fyra första patienterna har publicerats på kongressens webbplats:

http://www.atcmeetingabstracts.com/abstract/initial-experience-with-the-bacterial-enzyme-ides-igg-endopeptidase-for-desensitization-of-highly-hla-sensitized-hs-patients/

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl. 08.30.