HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma

Regulatory information

Lund 30 september 2019. Hansa Biopharma, som är ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under september månad.

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma AB (publ) den 2 september 2019, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 22 maj 2019, att genomföra en nyemission av 715 910 C-aktier som ett led i implementeringen av incitamentsprogrammet 2019 vilket antogs av årsstämman den 22 maj 2019. Bolaget äger samtliga utestående C-aktier.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Biopharma till 41 447 564, varav 40 026 107 är stamaktier och 1 421 457 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Biopharma uppgår per dagens datum till 40 168 252,7 och aktiekapitalet uppgår till 41 447 564 kronor.