HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharma meddelar ökning av antalet aktier och röster

Regulatory information

Lund 31 juli 2020. Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juli månad.Som tidigare kommunicerats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma den 8 juli 2020, genom bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2020, att genomföra en nyemission av 4 447 345 stamaktier. 

Per den 31 juli uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Biopharma till 45 894 909, varav 44 473 452 är stamaktier och 1 421 457 är C-aktier. Antalet röster i Hansa Biopharma uppgår per dagens datum till 44 615 597,7 och aktiekapitalet uppgår till 45 894 909 kronor.

Downloads