HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Biopharmas valberedning utsedd

Lund den 12 november 2021. Hansa Biopharma meddelade idag att valberedningen har bildats i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 12 maj 2021 och har följande sammansättning:

  • Natalie Berner som representant för Redmile Group
  • Lotta Sjöberg som representant för Handelsbanken Fonder 
  • Jannis Kitsakis som representant för AP4

Ulf Wiinberg, styrelseordförande i Hansa Biopharma kommer i egenskap av valberedningens sammankallande att bli ombedd att sammankalla valberedningens första möte.

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag samt nomineringar inför årsstämman, avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden, eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall), arvode till revisorer och förslag till förfarande för utseende av valberedning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och kommer att publiceras på Hansa Biopharmas webbplats.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.