HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Varför börja på Hansa

Vi arbetar engagerat för att förbättra livet för människor som lever med sällsynta immunologiska sjukdomar.

Hansa Biopharma är ett snabbväxande biofarmabolaget som använder sin patenterade enzymteknologi för att möjliggöra behandlingar för transplantation, sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Europeiska kommissionen har villkorligt godkänt Idefirix (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade vuxna patienter som har genomgått en njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. Kommersiell lansering i utvalda Europeiska länder pågår. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skov-vis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Bolaget för en dialog med U.S. Food and Drug Administration, FDA, om en möjlig regulatorisk väg för marknadsgodkännande i USA.

Hansa är en innovativ forskningsdriven organisation som enträget kämpar för att utveckla innovativa livräddande och livsförbättrande behandlingar och skapa värde för samhället.

Genom att ge medarbetare ett stort eget ansvar och arbeta agilt, kan vi leverera forskningsprojekt med hög hastighet och vetenskaplig spets. Hansa erbjuder unika möjligheter att arbeta tillsammans med kompetenta specialister i tvärvetenskapliga team. Hansa växer snabbt. Vi attraherar nya talanger, breddar nätverket av samarbetspartners och etablerar en närvaro på viktiga marknader världen över.

Det finns mycket goda möjligheter för kvalificerade och engagerade kollegor med ett brinnande intresse för forskning och innovation att följa med på vår spännande resa.

 

Vår företagskultur

Vi brinner för att göra skillnad för patienter som lever med sällsynta immunologiska sjukdomar.

Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vårt engagemang bidrar till en kultur präglad av samarbetsanda, kamratskap och stolthet. Den uppmuntrar oss att bryta ny mark. På Hansa bryr vi oss om våra medarbetare och erbjuder möjligheter för var och en att nå sin fulla potential. Vi värnar också om vår miljö och vårt samhälle.

I 2020 och 2021 certifierats Hansa Biopharma AB 2020 som ett Great Place to Work, av institutet Great Place to Work®, som är en global auktoritet inom arbetsplatskultur och ledarskap. Vi är oerhört stolta.

Vi söker talanger

Søren Tulstrup
VD och koncernchef

Scientist

Jämställdhet och mångfald

Vi är övertygade om att en mångfald när det gäller kön, etnisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, bidrar till en sund och produktiv arbetsmiljö. Vi uppnår mångfald genom att använda en rekryteringsprocess som har fokus på kompetens och är fri från diskriminering.

I slutet av 2020, var könsfördelningen vid Hansa 59 procent kvinnor och 41 procent män. Av Hansas samtliga chefer i alla bolag bestod 50 procent av kvinnor och 46 procent av män. Hansa Biopharma har en internationell profil och representerar ett stort antal nationaliteter.

Scientists

Kompensation och ersättning

På Hansa värdesätter vi våra medarbetare och deras engagemang för att nå vår vision och våra gemensamma mål. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor.

I personalförmånerna ingår företagshälsovård, pensionssparande, bidrag till medlemskap i sportföreningar och fysioterapi. Vi skapar individuella utvecklingsplaner för att säkerställa att våra medarbetare får möjlighet att utöka sin kompetensbas och nå sin fulla potential.

Hansa Biopharma ”sprider ordet” om transplantation med organ från levande donatorer genom att delta i American Society of Transplantations initiativ ”Circle of Excellence”. Living Donor Circle of Excellence är ett företagsprogram för informationsspridning, som lyfter fram och marknadsför företag som implementerar en intern policy för att ge lönestöd till en anställd som donerar organ. Syftet med initiativet är att hjälpa till att eliminera kostnaderna för transplantation för alla levande donatorer. Circle-initiativet vill normalisera transplantation från levande donatorer till att bli en rutinmässig vårdmetod där fler personer överväger att bli donatorer. Alla fast anställda heltidsmedarbetare på Hansa Biopharma har möjlighet att få ledigt för att bli organdonatorer.

Bli en i teamet

Hansas rekryteringsprocess grundar sig på våra värderingar, med jämställdhet och mångfald som självklara beståndsdelar. Vi utlyser fortlöpande lediga tjänster online och använder oss av rekryteringsföretag för mer specialiserade tjänster. Vi tar inte emot några spontanansökningar.

Vår onboardingprocess säkerställer en smidig start där du som nyanställd snabbt integreras i de dagliga rutinerna, blir en del av ett engagerat team och bidrar till att göra Hansa till en bra arbetsplats.

Rekryteringsprocess