peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster

28 jun 2024, 07:00
Regulatorisk information

Lund, 28 juni 2024. Hansa Biopharma AB (”Hansa Biopharma” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: HNSA), meddelar att Hansas registrerade aktiekapital samt antal aktier och röster har ökat genom (i) emission av 2 305 260 nya stamaktier beslutad om den 12 april 2024 och registrerad hos Bolagsverket under juni 2024, varigenom antalet röster ökade med 2 305 260 och aktiekapitalet ökade med 2 305 260 kronor, och (ii) omvandling av samtliga 2 362 445 emitterade C-aktier i Hansa till totalt 2 362 445 stamaktier, för att kunna leverera stamaktier till deltagare i Hansas utestående incitamentsprogram samt för att täcka sociala kostnader med anledning av incitamentsprogrammen.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade aktier i Hansa till 67 814 241, varav samtliga är stamaktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 67 814 241 och aktiekapitalet uppgår till 67 814 241 kronor.

Informationen är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 juni 2024 07:00 CEST.

--- SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET ---

Kontaktpersoner för ytterligare information:

Evan Ballantyne, Chief Financial Officer
IR@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
media@hansabiopharma.com

Noteringar till redaktörer

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharma har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa Biopharma har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com/sv/ och följ oss på LinkedIn.

©2024 Hansa Biopharma AB. Hansa Biopharma, beacon-logotypen, IDEFIRIX och IDEFIRIX-blomlogotypen är varumärken som tillhör Hansa Biopharma AB, Lund, Sverige. Alla rättigheter förbehållna.