peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Affärsmöte handslag

Ersättnings­policy

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman 2022 beslutade att arvoden till styrelsen för arbetet under 2022 skulle utgå med:

  • 900 000 SEK till styrelsens ordförande samt
  • 300 000 SEK till vardera övriga styrelseledamöter
  • 150 000 SEK till ordförande och 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet
  • 40 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättnings­utskottet
  • 25 000 SEK vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet
  • 20 000 USD till ordförande i USA-utskottet.

Avtal om avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter. 

Dokument

Läs mer i årsredovisning 2022

Ersättning till VD

Under 2021 var ersättningen till VD 12,451 KSEK i lön, bonus och övriga förmåner.

Vid uppsägning, från bolagets sida gäller en uppsägningstid på högst sex månader. Fast lön under uppsägningstiden och ett eventuellt avgångsvederlag får inte tillsammans överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontanta lönen för 18 månader för VD, dvs. 6 plus 12 månader.

VD ansvarar själv för sin pensionsavsättning, bolaget har därmed inga direkta pensionskostnader för VD.

Dokument

Läs mer i årsredovisning 2022

Ersättning till revisorer

KPMG och Wilkins Kennedy Audit Services utför revisionsuppdrag för Hansa Biopharma. Arvodet för revisionsuppdrag för koncernen uppgick till KSEK 2,675 under 2022. Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen.

Dokument

Ersättning till revisorer i årsredovisning 2022