peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Affärsmöte handslag

Ersättnings­policy

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman 2023 beslutade att arvoden till styrelsen för arbetet under 2023 skulle utgå med:

  • 900 000 SEK till styrelsens ordförande samt
  • 300 000 SEK till vardera övriga styrelseledamöter
  • 150 000 SEK till ordförande och 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet
  • 40 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättnings­utskottet
  • 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet.
  • 20 000 USD  till ordförande och 50 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i det USA-utskottet.

Avtal om avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter. 

Dokument

Läs mer i årsredovisning

Ersättning till VD

Under 2023 var ersättningen till VD 13 369 KSEK i lön, bonus och övriga förmåner.

Vid uppsägning, från bolagets sida gäller en uppsägningstid på högst sex månader. Fast lön under uppsägningstiden och ett eventuellt avgångsvederlag får inte tillsammans överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontanta lönen för 18 månader för VD, dvs. 6 plus 12 månader.

VD ansvarar själv för sin pensionsavsättning, bolaget har därmed inga direkta pensionskostnader för VD.

Dokument

Läs mer i årsredovisning

Ersättning till revisorer

KPMG och Wilkins Kennedy Audit Services utför revisionsuppdrag för Hansa Biopharma. Arvodet för revisionsuppdrag för koncernen uppgick till KSEK 2,750 under 2023. Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen.

Dokument

Ersättning till revisorer i årsredovisning