RarePipelinepeopleInnovationCollaborationCareersFinance Advance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Kaffe och skrivblock

Press­meddelanden

2022

28 nov 2022, 18:00 | Regulatorisk

· Den presenterade data visar att imlifidase har en signifikant bättre förmåga att snabbt minska nivåerna av donatorspecifika antikroppar (DSA) jämfört med plasmabyte (standardbehandling) under de första fem dagarna efter att behandlingen påbörjats.
· Totalt 30 patienter har randomiserats 2:1 till antingen imlifidase eller plasmabyte följt av en uppföljningsperiod på…
31 okt 2022, 17:00 | Regulatorisk
20 okt 2022, 08:00 | Regulatorisk

· Omsättning under tredje kvartalet 67 MSEK
· Positiva beslut om ersättning i Polen och Skottland
· 70 MUSD i icke-utspädande finansiering
· Imlifidase inkluderad i ESOT-riktlinjer publicerade i Transplant International
30 sep 2022, 08:00

· Utmärkelse från det internationellt erkända institutet Great Place to Work[®].
· Certifieringen bygger på en företagsomfattande enkät som besvarades av 99 procent av Hansas medarbetare.
· Mätvärden som rör förtroendet för företaget, trovärdighet, stolthet och rättvisa fortsätter att vara bland de med högst betyg hos de anställda.
Ladda fler

Kaffe och skrivblock

E-POST

Registera dig för att få uppdateringar om de senaste företagsnyheterna och anmälningarna

Välj typ

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.