peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
floden från ovan

Miljöpåverkan

Drivkraften i vårt dagliga arbete är att göra det möjligt för människor att leva ett långt och hälsosamt liv, och vi vet att skyddet av vår planet och dess ekosystem är en förutsättning för god hälsa hos människorna som lever på den. I förlängningen vet vi att det är vårt ansvar att vara så försiktiga som möjligt. Vår miljöpåverkan ska motsvara den gemensamma vision vi har för vårt företag.

Vår produktionsverksamhet har liten omfattning, men vi är ändå noga med att övervaka och förstå vår miljöpåverkan så att vi kan minimera den där det är möjligt.

Koldioxidutsläpp

Klimatförändringar är idag ett av de största hoten mot global hälsa, och Hansa stöder starkt de pågående internationella insatserna för att begränsa den globala uppvärmningen. Vi backar upp vårt muntliga stöd med konkret handling: nästan två tredjedelar av den energi vi använder är förnybar. Det är en början, men vi arbetar också idag med att kvantifiera våra utsläpp och minska dem ytterligare, och vi är på gång med att fastställa mål så att vi kan visa våra framsteg med denna viktiga aspekt av vår verksamhet.

Våra åtaganden i samband med vetenskapligt utbyte kräver en del utsläpp i samband med resor, men vi väljer omsorgsfullt vilka resor vi ska göra. Vissa resor är förutsättningar för vårt arbete, bland annat för representation vid internationella kongresser och möten. Men vi försöker i möjligaste mån undvika onödiga resor genom att nyttja ny virtuell teknik och nya tekniska möjligheter.

Avfall och miljöföroreningar

Vi är också angelägna om att undvika föroreningar genom att minimera miljöfarliga ämnen och skadliga avfallsprodukter i vår verksamhet.

Vår nuvarande produkt är en organisk molekyl. Den består av ett enzym från en levande bakterie och bryts därför ned fullständigt av kroppen vid användning. De begränsade utsläppen från våra laboratorier består av vanliga salter och biologiskt nedbrytbara organiska ämnen. För mer skadliga biprodukter och ämnen finns det strikta rutiner för hantering och bortskaffande.