peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
forskare i labb

Forskning

Utöver de pågående kliniska programmen undersöker vi inom vår prekliniska forskning användning av vår teknikplattform som förbehandling vid genterapi och i kombination med immunterapi mot cancer. Vi utvecklar även nästa generations enzym för upprepad dosering.

Vi utforskar imlifidase potential att möjliggöra genterapi för patienter med befintliga neutraliserande antikroppar (NAbs) mot adenoassocierade virusvektorer (AAV). Vi har inlett ett samarbete med Sarepta för att utvärdera imlifidase som förbehandling vid Limb-girdle muskeldystrofi och vid Duchennes muskeldystrofi, samt ett samarbete med AskBio för att utvärdera imlifidase som förbehandling vid Pompes sjukdom.

Vi har ett pågående samarbete inom preklinisk forskning med argenx BV om utvärdering av den terapeutiska potentialen med att kombinera de två bolagens IgG-modulerande tekniker, som båda är under utveckling för indikationer som medieras av sjukdomsframkallande IgG-antikroppar.

Utöver imlifidase vidareutvecklar vi inom programmet NiceR (Novel Immunoglobulin Cleaving Enzymes for Repeat dosing) vår enzymteknik för att ta fram nästa generations IgG-klyvande enzymer med potentiellt lägre immunogenicitet, som kan lämpa sig för upprepad dosering. Nästa generationens IgG-klyvande enzymer skulle kunna ge nya möjligheter inom en rad potentiella indikationer, såväl recidiverande autoimmuna sjukdomar och genterapi som onkologi.

Genom vårt prekliniska EnzE-program utforskar vi kombinerad användning av godkända antikroppsbaserade cancerbehandlingar och IgG-modulerande enzymer.

Prövarinitierade studier

På Hansa Biopharma vill vi stödja etisk oberoende klinisk forskning som utförs av kvalificerade tredjepartsforskare. Forskare uppmuntras att ta fram förslag på prövarinitierade studier (IST – Investigator Sponsored Trials) och skicka in förslagen till Hansa Biopharma.

Prövarinitierade studier