peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Årsredovisning och

Hållbarhetsrapport 2023

Adresserar akuta behov vid sällsynta sjukdomar

Årsredovisning och Hållbarhets-rapport 2023

Adresserar akuta behov vid sällsynta sjukdomar

Vi är fast beslutna att utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar som räddar liv och förändrar livet för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar.

STYRELSEORDFÖRANDENS KOMMENTAR

"Vi har många nya spännande milstolpar framför oss och styrelsen är övertygad om att det starka och mycket erfarna teamet på Hansa kommer att fortsätta leverera i enlighet med sina prioriteringar inom såväl läkemedsutveckling som på marknaden."

Peter Nicklin
Styrelseordförande, Hansa Biopharma

VD-ORD

"Vi är redo att leverera enligt vår djärva ambition om att ge livsförändrande och livräddande läkemedel till personer med sällsynta immunologiska sjukdomar och indikationer."

Søren Tulstrup
VD och koncernchef, Hansa Biopharma

Strategiska prioriteringar

Hansas uppdrag är att bli en global ledare inom området sällsynta sjukdomar genom att utveckla innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd.

Kommersialisering av IDEFIRIX® för de första indikationerna och marknaderna

Framgångsrikt lansera Hansas första godkända produkt IDEFIRIX i Europa.

Säkerställa FDA-godkännande och lansera Idefirix i USA.

Geografisk expansion.

Utveckla pågående kliniska program för imlifidase

Uppnå godkännande/användning av Imlifidase för vidare indikationer.

Bredda begreppet till att omfatta mer än njurtransplantation.

Utvidga teknikplattformen för IgG-klyvande enzym

Utvidga teknikplattformen för IgG-klyvande enzym till genterapi.

Utveckla nästa generation IgG-klyvande enzymer för upprepad användning.

Bygga upp en fokuserad, integrerad, smidig och handlingskraftig internationell organisation och söka partnerskap för att öka tillväxten och minska riskerna

2023 höjdpunkter

Marknadstillträde

Marknadsgodkännande säkrat på de fem största europeiska marknaderna och på totalt 14 europeiska marknader.

Australien är det första landet som ger provisoriskt godkännande för njurtransplantation från både levande och avlidna donatorer.

Nytt kommersialiseringsavtal för Mellanöstern och Nordafrika.

Partnerskap

Sarepta går in i klinisk fas med aktiverat center i den första kliniska studien av imlifidase som förbehandling till SRP-9001 genterapi vid DMD.

Nytt samarbete med Généthon för att utvärdera imlifidase som en förbehandling till genterapi vid Crigler-Najjars syndrom.

Kliniska framsteg

Långtidsdata för imlifidase vid njurtransplantation bekräftar fortsatt nytta till och med år 5 (17-HMedIdeS-14).

Uppmuntrande övergripande resultat från den första studien i människa med HNSA-5487 (NICE-01).

Slutförandet av fas 2-studien av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och positiva resultat avseende säkerhet, tolerabilitet och tidig effekt i annonserade (15-HMedIdeS-09).

Första patienten doserades i fas 3-studien med imlifidase vid GBM-sjukdom (GOODIDES-02).

Första patienten behandlad med imlifidase i en prövarinitierad studie i fas 2 om ANCA-associerad vaskulit (ImlifidARDSe.01).

Finansiell ställning

Finansiering till 2025.

Marknadsvärde cirka 132 MUSD (dec. 2023)

Riktlinjer för konsensus vid desensitiseringsbehandling

Landspecifika medicinska riktlinjer utarbetades i fem länder i Europa efter att ESOT 2022 publicerat den första uppsättningen kliniska riktlinjer om en behandlings­väg för högsensitiserade patienter.

En riktigt bra arbetsplats sedan 2020

Utnämnd till Great Place to Work för fjärde året i rad av det oberoende institutet Great Place to Work® bland ett urval av de bästa arbetsplatserna i Sverige 2023.

Möjliga indikationer

Hansas förstklassiga IgG-klyvande enzymteknologi har betydande potential inom flera terapeutiska indikationer där IgG leder till att en behandling påverkas negativt.

IgG-moduleringens potential vid autoimmuna indikationer

Autoimmuna sjukdomar orsakas av att immunsystemet felaktigt inleder ett immunförsvarsangrepp mot kroppens egna celler och vävnader. Hansas teknikplattform kan vara relevant för flera autoimmuna sjukdomar där IgG spelar en viktig roll i patogenesen, och dess verkan undersöks i kliniska miljöer för behandling av sällsynta autoimmuna tillstånd.

Fler patienter får tillgång till genterapier

Ibland kan ett perfekt fungerande immunsystem ha skadliga effekter för en patient i behov av behandling, exempelvis i fallet med AAV-baserade genterapier. Vi ser en potential för våra enzymer att bidra till att övervinna den immunologiska barriär som skapas av redan existerande neutraliserande antikroppar (NAbs) och därigenom möjliggöra en effektiv överföring av en frisk gensekvens till dessa patienter.

Forskningsframsteg inom inkompatibel njurtransplantation

Det finns fortfarande ett akut behov av att säkerställa att högsensitiserade patienter som ska genomgå njurtransplantation har tillgång till högkvalitativ vård och riktlinjebaserade desensitiseringsstrategier så att de kan genomgå en livsförändrande njurtransplantation. I takt med att innovationer inom desensitisering blir mer lättillgängliga fortsätter Hansa att utveckla vetenskapen kring desensitisering.

Nya innovativa lösningar inom IgG-klyvningsteknik

Med HNSA-5487 utökar Hansa sin plattform för IgG-klyvning utöver huvudkandidaten imlifidase. HNSA-5487 ingår i NiceR-programmet (Novel Immunoglobulin Cleaving Enzymes for Repeat dosing) och är det första IgG-klyvande enzymet i nästa generation för behandling av tillstånd där det finns behov av att förlänga perioden med sänkt IgG genom upprepad dosering.

Hållbarhetsrapport 2023

Bli ett mer hållbart företag

Hållbarhetsrapport 2023

Bli ett mer hållbart företag

"Hansas fortsatta framgång är beroende av mer än de resultat vi uppnår. Det handlar också om hur vi levererar dem."

Søren Tulstrup
VD och koncernchef, Hansa Biopharma

Vår hållbarhetsstrategi

Hansa har åtagit sig att möta otillfredsställda behov genom att främja innovativ vetenskap och säkerställa tillgång till livräddande och livsförändrande läkemedel. Vår strategi säkerställer att vi tar upp de mest relevanta ämnena för vår verksamhet och uppfyller förväntningarna från externa och interna intressenter.

Vi har identifierat var Hansa kan bidra positivt till FN:s mål för hållbar utveckling. 

FN:s mål för hållbar utveckling - ingen fattigdom
FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande
FN:s mål för hållbar utveckling - jämställdhet
FN:s mål för hållbar utveckling - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
FN:s mål för hållbar utveckling - fredliga och inkluderande samhällen
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Tillgodose ouppfyllda medicinska behov

Att säkerställa en rättvis tillgång till vård är ett arbete som vi inte kan göra på egen hand utan som kräver en strategi med flera intressenter. Under hela 2023 samarbetade Hansa med viktiga patientorganisationer i USA och Europa för att förstå behoven hos patienter inom njurtransplantation, sällsynta sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Skapa en engagerad kultur genom att främja delaktighet, samarbete och innovation

Som ett växande bioteknikföretag med anställda över hela världen strävar vi efter en inkluderande kultur som värdesätter mångfald, att möjliggöra för våra medarbetare att utvecklas och växa samt att erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Göra skillnad genom att bedriva en etisk, öppen och ansvarsfull verksamhet

Hansa arbetar med högsta integritet och etiska standarder, följer lagar och regler och kräver personligt ansvar av medarbetare, partners och leverantörer.

Främja hållbart beslutsfattande och miljöförvaltning

När vi växer som företag bör vi sträva efter att hålla vår miljöpåverkan på en låg nivå. Det innebär att använda metoder som skapar en hållbar verksamhet från upptäckt och utformning av kliniska prövningar, till produktlansering och tillverkning.

Tillgodose ouppfyllda medicinska behov

Att säkerställa en rättvis tillgång till vård är ett arbete som vi inte kan göra på egen hand utan som kräver en strategi med flera intressenter. Under hela 2023 samarbetade Hansa med viktiga patientorganisationer i USA och Europa för att förstå behoven hos patienter inom njurtransplantation, sällsynta sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Skapa en engagerad kultur genom att främja delaktighet, samarbete och innovation

Som ett växande bioteknikföretag med anställda över hela världen strävar vi efter en inkluderande kultur som värdesätter mångfald, att möjliggöra för våra medarbetare att utvecklas och växa samt att erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Göra skillnad genom att bedriva en etisk, öppen och ansvarsfull verksamhet

Hansa arbetar med högsta integritet och etiska standarder, följer lagar och regler och kräver personligt ansvar av medarbetare, partners och leverantörer.

Främja hållbart beslutsfattande och miljöförvaltning

När vi växer som företag bör vi sträva efter att hålla vår miljöpåverkan på en låg nivå. Det innebär att använda metoder som skapar en hållbar verksamhet från upptäckt och utformning av kliniska prövningar, till produktlansering och tillverkning.

Höjdpunkter i hållbarhetsresultatet 2023

32

Olika nationaliteter

100%

Förnybar el används

52%

Kvinnor i ledande befattningar

100%

Besvarade Grate Place to Work-formuläret