peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Aktie på mobilen

Aktieinformation

Aktiekurs HNSA -OMX Stockholm

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter. Informationen levererad av Cision.

Aktiegraf

SEK
Volym, tusental
[{"d":"2024-01-06","n":"Hansa Biopharma ger verksamhetsuppdatering och finansiell information inför J.P. Morgan Healthcare Conference","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-ger-verksamhetsuppdatering-och-finansiell-information-infor-jp-morgan-healthcare-conference/"},{"d":"2024-02-02","n":"Hansa Biopharmas bokslutskommuniké för januari–december 2023","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharmas-bokslutskommunike-for-januaridecember-2023/"},{"d":"2024-02-22","n":"Evan Ballantyne tillträder som Chief Financial Officer på Hansa Biopharma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/evan-ballantyne-tilltrader-som-chief-financial-officer-pa-hansa-biopharma/"},{"d":"2024-03-21","n":"Hansa Biopharma publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-publicerar-arsredovisning-och-hallbarhetsrapport-for-2023/"},{"d":"2024-04-02","n":"Hansa Biopharma förväntar sig stark försäljningsutveckling under första kvartalet 2024","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-forvantar-sig-stark-forsaljningsutveckling-under-forsta-kvartalet-2024/"},{"d":"2024-04-12","n":"Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 372 MSEK (~34,6 MUSD)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-har-framgangsrikt-genomfort-en-riktad-nyemission-om-372-msek-34-6-musd/"},{"d":"2024-04-18","n":"Hansa Biopharmas delårsrapport för januari–mars 2024","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharmas-delarsrapport-for-januarimars-2024/"},{"d":"2024-05-03","n":"Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-okning-av-antalet-aktier-och-roster/"},{"d":"2024-05-21","n":"Hansa Biopharma presenterar data vid American Transplant Congress 2024","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-presenterar-data-vid-american-transplant-congress-2024/"},{"d":"2024-05-27","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2024-05-31","n":"Hansa Biopharma slutför randomisering i den pivotala fas 3-studien ConfIdeS i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-slutfor-randomisering-i-den-pivotala-fas-3-studien-confides-i-usa/"},{"d":"2024-06-07","n":"Hansa Biopharma publicerar prospekt för upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/press­meddelanden/2024/hansa-biopharma-publicerar-prospekt-for-upptagande-till-handel-av-aktier-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2023-01-02","n":"Hansa Biopharma meddelar positivt subvensionsbeslut för Idefirix® (imlifidase) i Tjeckien","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-meddelar-positivt-subvensionsbeslut-for-idefirix-imlifidase-i-tjeckien/"},{"d":"2023-01-20","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera bokslutskommuniké 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-bokslutskommunike-2022-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2023-01-30","n":"Hansa Biopharma meddelar att företagets Chief Scientific Officer Christian Kjellman planerar att lämna sin tjänst","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-meddelar-att-foretagets-chief-scientific-officer-christian-kjellman-planerar-att-lamna-sin-tjanst/"},{"d":"2023-02-02","n":"Hansa Biopharma: Bokslutskommuniké för januari – december 2022","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-bokslutskommunike-for-januari--december-2022/"},{"d":"2023-03-03","n":"Matthew Shaulis utsedd till Chief Commercial Officer och President för Hansa Biopharma i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/matthew-shaulis-utsedd-till-chief-commercial-officer-och-president-for-hansa-biopharma-i-usa/"},{"d":"2023-03-29","n":"Spanien subventionerar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/spanien-subventionerar-hansa-biopharmas-lakemedel-idefirix-imlifidase-for-desensitisering-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2023-03-30","n":"Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2022","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-offentliggor-arsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-03-31","n":"Hansa Biopharma slutför rekrytering till fas 2-studie av imlifidase för behandling av Guillain-Barrés syndrom (GBS)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-slutfor-rekrytering-till-fas-2-studie-av-imlifidase-for-behandling-av-guillain-barres-syndrom-gbs/"},{"d":"2023-04-14","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-mars 2023 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-januari-mars-2023-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2023-04-20","n":"Hansa Biopharmas delårsrapport för januari–mars 2023","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharmas-delarsrapport-for-januarimars-2023/"},{"d":"2023-04-27","n":"Hansa Biopharma och Genethon ingår samarbete inom utveckling av imlifidase som förbehandling vid genterapi hos Crigler-Najjars syndrom för patienter med antikroppar mot AAV","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-och-genethon-ingar-samarbete-inom-utveckling-av-imlifidase-som-forbehandling-vid-genterapi-hos-crigler-najjars-syndrom-for-patienter-med-antikroppar-mot-aav/"},{"d":"2023-05-29","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2023-05-30","n":"Hansa meddelar att den första patienten doserats med imlifidase i en global pivotal fas 3-studie av anti-GBM-sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-meddelar-att-den-forsta-patienten-doserats-med-imlifidase-i-en-global-pivotal-fas-3-studie-av-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2023-06-01","n":"Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix (imlifidase) får subvention i Belgien för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharmas-lakemedel-idefirix-imlifidase-far-subvention-i-belgien-for-desensitisering-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2023-06-29","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2023-07-04","n":"Hansa Biopharma AB genomför en uppskrivning om 1,430 miljarder SEK av immateriella tillgångar hänförligt till Idefirix i moderbolagets finansiella rapporter - påverkar ej koncernredovisningen","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-ab-genomfor-en-uppskrivning-om-1430-miljarder-sek-av-immateriella-tillgangar-hanforligt-till-idefirix-i-moderbolagets-finansiella-rapporter---paverkar-ej-koncernredovisningen/"},{"d":"2023-07-06","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2023 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-forsta-halvaret-2023-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2023-07-11","n":"Idefirix (imlifidas) får provisoriskt godkännande i Australien för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade patienter före njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/idefirix-imlifidas-far-provisoriskt-godkannande-i-australien-for-desensitiseringsbehandling-av-hogsensitiserade-patienter-fore-njurtransplantation/"},{"d":"2023-07-19","n":"Första patienten med ANCA-associerad vaskulit har behandlats med imlifidase i en prövarinitierad fas 2-studie","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/forsta-patienten-med-anca-associerad-vaskulit-har-behandlats-med-imlifidase-i-en-provarinitierad-fas-2-studie/"},{"d":"2023-07-20","n":"Hansa Biopharmas halvårsrapport januari–juni 2023","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharmas-halvarsrapport-januarijuni-2023/"},{"d":"2023-07-31","n":"Hansa Biopharma: Ökning av antalet röster","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-okning-av-antalet-roster/"},{"d":"2023-09-01","n":"Dr. Hitto Kaufmann utsedd till Chief Scientific Officer för Hansa Biopharma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/dr-hitto-kaufmann-utsedd-till-chief-scientific-officer-for-hansa-biopharma/"},{"d":"2023-10-09","n":"Hansa Biopharma meddelar lovande övergripande resultat från den första studien av HNSA-5487 i människa","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-meddelar-lovande-overgripande-resultat-fran-den-forsta-studien-av-hnsa-5487-i-manniska/"},{"d":"2023-10-11","n":"Uppdatering av ConfIdeS fas 3-studie av imlifidase i högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/uppdatering-av-confides-fas-3-studie-av-imlifidase-i-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2023-10-17","n":"Imlifidase visade 90 procent patientöverlevnad och 82 procent graftöverlevnad efter fem år i en utökad poolad analys med data från 17-HMedIdeS-14-studien","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/imlifidase-visade-90-procent-patientoverlevnad-och-82-procent-graftoverlevnad-efter-fem-ar-i-en-utokad-poolad-analys-med-data-fran-17-hmedides-14-studien/"},{"d":"2023-10-17","n":"Imlifidase visade 90 procent patientöverlevnad och 82 procent graftöverlevnad efter fem år i en utökad poolad analys med data från 17-HMedIdeS-14-studien","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/imlifidase-visade-90-procent-patientoverlevnad-och-82-procent-graftoverlevnad-efter-fem-ar-i-en-utokad-poolad-analys-med-data-fran-17-hmedides-14-studien-2023-10-17/"},{"d":"2023-10-26","n":"Hansa Biopharmas delårsrapport januari–september 2023","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharmas-delarsrapport-januariseptember-2023/"},{"d":"2023-11-27","n":"Hansa Biopharma meddelar att företagets Chief Financial Officer Donato Spota planerar att lämna sin tjänst","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-meddelar-att-foretagets-chief-financial-officer-donato-spota-planerar-att-lamna-sin-tjanst/"},{"d":"2023-12-05","n":"Hansa Biopharma planerar omstrukturering för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och tidigarelägga viktiga leveranser","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharma-planerar-omstrukturering-for-att-starka-den-langsiktiga-konkurrenskraften-och-tidigarelagga-viktiga-leveranser/"},{"d":"2023-12-07","n":"Imlifidase uppvisade positiva resultat avseende säkerhet, tolerabilitet och tidig effekt i 15-HMedIdeS-09 fas 2-studien i Guillain-Barrés syndrom (GBS)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/imlifidase-uppvisade-positiva-resultat-avseende-sakerhet-tolerabilitet-och-tidig-effekt-i-15-hmedides-09-fas-2-studien-i-guillain-barres-syndrom-gbs/"},{"d":"2023-12-13","n":"Hansa Biopharmas valberedning utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/hansa-biopharmas-valberedning-utsedd/"},{"d":"2023-12-14","n":"Imlifidase uppnådde primära endpoint i fas 2-studien 16-HMedIdes-12 på patienter med AMR efter njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2023/imlifidase-uppnadde-primara-endpoint-i-fas-2-studien-16-hmedides-12-pa-patienter-med-amr-efter-njurtransplantation/"},{"d":"2022-09-09","n":"Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-emission-och-aterkop-av-c-aktier-for-incitamentsprogram/"},{"d":"2022-09-12","n":"Scottish Medicines Consortium (SMC) rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/scottish-medicines-consortium-smc-rekommenderar-hansa-biopharmas-lakemedel-idefirix-imlifidase-for-desensitiseringsbehandling-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-09-30","n":"Hansa Biopharma får Great Place to Work®-certifiering för tredje året i rad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-far-great-place-to-work-certifiering-for-tredje-aret-i-rad/"},{"d":"2022-09-30","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-tredje-kvartalet-2022-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2022-09-30","n":"Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-okning-av-antalet-aktier-och-roster/"},{"d":"2022-10-20","n":"Hansa Biopharmas delårsrapport januari–september 2022","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharmas-delarsrapport-januariseptember-2022/"},{"d":"2022-10-31","n":"Hansa Biopharma: Ökning av antalet röster","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-okning-av-antalet-roster/"},{"d":"2022-11-02","n":"Hansa Biopharma planerar att under 2023 tillsammans med sin samarbetspartner Sarepta Therapeutics inleda en klinisk studie av imlifidase som förbehandling till Sareptas genterapi SRP-9001 mot DMD","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-planerar-att-under-2023-tillsammans-med-sin-samarbetspartner-sarepta-therapeutics-inleda-en-klinisk-studie-av-imlifidase-som-forbehandling-till-sareptas-genterapi-srp-9001-mot-dmd/"},{"d":"2022-11-28","n":"Hansa Biopharma presenterar positiva första data från fas 2-studien med imlifidase för antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-presenterar-positiva-forsta-data-fran-fas-2-studien-med-imlifidase-for-antikroppsmedierad-avstotning-amr-efter-njurtransplantation/"},{"d":"2022-12-08","n":"Idefirix® (imlifidase) beviljas nationell subvention i Italien för högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/idefirix-imlifidase-beviljas-nationell-subvention-i-italien-for-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-12-23","n":"Hansa Biopharmas valberedning utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharmas-valberedning-utsedd/"},{"d":"2022-12-28","n":"Rättelse: Hansa Biopharmas valberedning utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/rattelse-hansa-biopharmas-valberedning-utsedd/"},{"d":"2022-12-30","n":"Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-okning-av-antalet-aktier-och-roster-2022-12-30/"},{"d":"2022-08-22","n":"Hansa Biopharma och Medison Pharma: Idefirix® beviljas nationell subvention i Polen för högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-och-medison-pharma-idefirix-beviljas-nationell-subvention-i-polen-for-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-08-10","n":"Riktlinjer för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade njurtransplantationspatienter framtagna av ESOT i Transplant International","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/riktlinjer-for-desensitiseringsbehandling-av-hog-sensitiserade-njurtransplantationspatienter-framtagna-av-esot-i-transplant-international/"},{"d":"2022-07-19","n":"Hansa Biopharmas halvårsrapport januari – juni 2022","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharmas-halvarsrapport-januari--juni-2022/"},{"d":"2022-07-18","n":"Hansa Biopharma offentliggör en produktfinansieringstransaktion, utan utspädningseffekt, om 70 MUSD med NovaQuest. Transaktionen stödjer den fortsatta utvecklingen av Hansas enzymteknologiplattform","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-offentliggor-en-produktfinansieringstransaktion-utan-utspadningseffekt-om-70-musd-med-novaquest-transaktionen-stodjer-den-fortsatta-utvecklingen-av-hansas-enzymteknologiplattform/"},{"d":"2022-07-11","n":"Hansa Biopharma meddelar att första patienten behandlats i PAES-studien med Idefirix® (imlifidase) för behandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-meddelar-att-forsta-patienten-behandlats-i-paes-studien-med-idefirix-imlifidase-for-behandling-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-06-30","n":"Ökning av antalet röster i Hansa Biopharma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/okning-av-antalet-roster-i-hansa-biopharma/"},{"d":"2022-06-30","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2022-06-30","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-forsta-halvaret-2022-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2022-06-16","n":"NICE rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/nice-rekommenderar-hansa-biopharmas-lakemedel-idefirix-imlifidase-for-desensitiseringsbehandling-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-05-30","n":"Hansa Biopharma: Kallelse till årsstämma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2022-05-30","n":"Hansa Biopharmas valberedning nominerar Peter Nicklin till ny styrelseordförande inför årsstämman 2022","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharmas-valberedning-nominerar-peter-nicklin-till-ny-styrelseordforande-infor-arsstamman-2022/"},{"d":"2022-05-23","n":"Hansa Biopharma har slutfört rekrytering till fas 2-studie av imlifidase som behandling av antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-har-slutfort-rekrytering-till-fas-2-studie-av-imlifidase-som-behandling-av-antikroppsmedierad-avstotning-amr-efter-njurtransplantation/"},{"d":"2022-05-13","n":"Hansa Biopharma meddelar tidsbegränsat marknadsgodkännande i Schweiz för Idefirix® (imlifidase) inom njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-meddelar-tidsbegransat-marknadsgodkannande-i-schweiz-for-idefirix-imlifidase-inom-njurtransplantation/"},{"d":"2022-04-21","n":"Hansa Biopharmas delårsrapport januari – mars 2022","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharmas-delarsrapport-januari--mars-2022/"},{"d":"2022-04-20","n":"Hansa Biopharma har tilldelats klassificering ASMR 3 i Frankrike för Idefirix® (imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-har-tilldelats-klassificering-asmr-3-i-frankrike-for-idefirix-imlifidase-som-desensitiseringsbehandling-for-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-04-19","n":"Hansa Biopharma tillkännager FDA-godkännande av Investigational New Drug (IND)-ansökan i USA för fas 3-studie av imlifidase vid anti-GBM-sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-tillkannager-fda-godkannande-av-investigational-new-drug-ind-ansokan-i-usa-for-fas-3-studie-av-imlifidase-vid-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2022-04-08","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-mars 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-januari-mars-2022-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2022-04-07","n":"Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2021","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-offentliggor-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-03-28","n":"Hansa Biopharma och Medison Pharma tillkännager godkännande i Israel för Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-och-medison-pharma-tillkannager-godkannande-i-israel-for-idefirix-imlifidase-for-desensitiseringsbehandling-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-03-15","n":"Hansa Biopharma når överenskommelse om pris och subvention i Tyskland för Idefirix® (imlifidas) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-nar-overenskommelse-om-pris-och-subvention-i-tyskland-for-idefirix-imlifidas-som-desensitiseringsbehandling-for-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2022-03-08","n":"Nyckeldata publicerade i JASN visar potentialen hos Hansa Biopharmas imlifidase att avsevärt förändra sjukdomsförloppet vid anti-GBM-sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/nyckeldata-publicerade-i-jasn-visar-potentialen-hos-hansa-biopharmas-imlifidase-att-avsevart-forandra-sjukdomsforloppet-vid-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2022-02-25","n":"Franska Haute Autorité de Santé har fattat ett positivt beslut att ge tidig tillgång till Hansa Biopharmas Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurpatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/franska-haute-autorite-de-sante-har-fattat-ett-positivt-beslut-att-ge-tidig-tillgang-till-hansa-biopharmas-idefirix-imlifidase-for-desensitiseringsbehandling-av-hogsensitiserade-njurpatienter/"},{"d":"2022-02-03","n":"Hansa Biopharmas bokslutskommuniké 2021","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharmas-bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-01-20","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera bolagets bokslutskommuniké för 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-bolagets-bokslutskommunike-for-2021-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2022-01-09","n":"Hansa Biopharma lämnar verksamhetsuppdatering inklusive viss finansiell nyckelinformation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-lamnar-verksamhetsuppdatering-inklusive-viss-finansiell-nyckelinformation/"},{"d":"2022-01-03","n":"Hansa Biopharma ingår avtal med AskBio för att utvärdera imlifidas som förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-ingar-avtal-med-askbio-for-att-utvardera-imlifidas-som-forbehandling-till-genterapi-vid-pompes-sjukdom/"},{"d":"2022-12-13","n":"Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 416 MSEK (~40 MUSD)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2022/hansa-biopharma-har-framgangsrikt-genomfort-en-riktad-nyemission/"},{"d":"2021-12-30","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-biopharma/"},{"d":"2021-12-29","n":"Hansa Biopharma rekryterar första patienten i USA till en randomiserad, kontrollerad pivotal studie av imlifidas hos högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-rekryterar-forsta-patienten-i-usa-till-en-randomiserad-kontrollerad-pivotal-studie-av-imlifidas-hos-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2021-12-09","n":"Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-emission-och-aterkop-av-c-aktier-for-incitamentsprogram/"},{"d":"2021-12-07","n":"Hansa Biopharma och Medison Pharma ingår multiregionalt samarbete för kommersialisering av Hansas desensitiseringsbehandling inom njurtransplantation i centrala Östeuropa och Israel","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-och-medison-pharma-ingar-multiregionalt-samarbete-for-kommersialisering-av-hansas-desensitiseringsbehandling-inom-njurtransplantation-i-centrala-osteuropa-och-israel/"},{"d":"2021-11-15","n":"Hansa Biopharma avser att initiera en fas 3-studie med imlifidase för behandling av anti-GBM-sjukdom efter framgångsrikt rådgivningsmöte med FDA i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-avser-att-initiera-en-fas-3-studie-med-imlifidase-for-behandling-av-anti-gbm-sjukdom-efter-framgangsrikt-radgivningsmote-med-fda-i-usa/"},{"d":"2021-11-12","n":"Hansa Biopharmas valberedning utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharmas-valberedning-utsedd/"},{"d":"2021-11-08","n":"Hansa Biopharma offentliggör att ett konfidentiellt utkast till registreringsdokument enligt Form F-1 har lämnats in till amerikanska SEC för en potentiell notering i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-offentliggor-att-ett-konfidentiellt-utkast-till-registreringsdokument-enligt-form-f-1-har-lamnats-in-till-amerikanska-sec-for-en-potentiell-notering-i-usa/"},{"d":"2021-10-21","n":"Hansa Biopharma Delårsrapport januari-september 2021","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-delarsrapport-januari-september-2021/"},{"d":"2021-10-07","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-september 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-januari-september-2021-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2021-09-01","n":"Hansa Biopharma presenterade nya data om imlifidase på ESOT-kongressen (European Society for Organ Transplantation)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-presenterade-nya-data-om-imlifidase-pa-esot-kongressen-european-society-for-organ-transplantation/"},{"d":"2021-08-31","n":"Hansa Biopharma informerar om höstens investerar-konferenser och presenterar en uppdaterad finansiell kalender","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-informerar-om-hostens-investerar-konferenser-och-presenterar-en-uppdaterad-finansiell-kalender/"},{"d":"2021-08-25","n":"Hansa Biopharma får Great Place to Work-certifiering för andra året i rad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-far-great-place-to-work-certifiering-for-andra-aret-i-rad/"},{"d":"2021-08-02","n":"Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter subventioneras i Nederländerna","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharmas-lakemedel-idefirix-imlifidase-for-desensitisering-av-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter-subventioneras-i-nederlanderna/"},{"d":"2021-07-15","n":"Hansa Biopharma Delårsrapport januari-juni 2021","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-delarsrapport-januari-juni-2021/"},{"d":"2021-07-09","n":"Hansa Biopharma offentliggör långtidsdata som visar en 3-årig graftöverlevnad på 84 procent efter behandling med imlifidase och transplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-offentliggor-langtidsdata-som-visar-en-3-arig-graftoverlevnad-pa-84-procent-efter-behandling-med-imlifidase-och-transplantation/"},{"d":"2021-07-01","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-forsta-halvaret-2021-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2021-06-28","n":"NT-rådet har beslutat att rekommendera Hansa Biopharmas behandling Idefirix® (imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/nt-radet-har-beslutat-att-rekommendera-hansa-biopharmas-behandling-idefirix-imlifidase-som-desensitiseringsbehandling-for-hogsensitiserade-patienter-som-vantar-pa-njurtransplantation/"},{"d":"2021-06-23","n":"Hansa Biopharma tillkännager designen för en USA baserad randomiserad kontrollerad imlifidase-studie i högsensitiserade njurtransplantationspatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-tillkannager-designen-for-en-usa-baserad-randomiserad-kontrollerad-imlifidase-studie-i-hogsensitiserade-njurtransplantationspatienter/"},{"d":"2021-05-12","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2021-04-22","n":"Hansa Biopharma Delårsrapport januari-mars 2021","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-delarsrapport-januari-mars-2021/"},{"d":"2021-04-14","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första kvartalet 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-forsta-kvartalet-2021-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2021-04-09","n":"Hansa Biopharma: Kallelse till årsstämma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2021-04-08","n":"Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2020","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-offentliggor-arsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-03-29","n":"Hansa Biopharma ingår prekliniskt forskningssamarbete med argenx","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-ingar-prekliniskt-forskningssamarbete-med-argenx/"},{"d":"2021-03-01","n":"Hansa Biopharma utser dr Magnus Korsgren till chef för forskning och utveckling","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-utser-dr-magnus-korsgren-till-chef-for-forskning-och-utveckling/"},{"d":"2021-02-04","n":"Hansa Biopharma Bokslutskommuniké 2020","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-bokslutskommunike-2020/"},{"d":"2021-01-27","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en webbsänd telefonkonferens av bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-webbsand-telefonkonferens-av-bolagets-bokslutskommunike-for-2020-samt-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2021-01-11","n":"Hansa Biopharma ger en verksamhetsuppdatering inkl. vissa finansiella nyckeltal inför JP Morgan Global Healthcare Conference","u":"/sv/media/press­meddelanden/2021/hansa-biopharma-ger-en-verksamhetsuppdatering-inkl-vissa-finansiella-nyckeltal-infor-jp-morgan-global-healthcare-conference/"},{"d":"2020-12-23","n":"Hansa Biopharma presenterar bolaget på J.P. Morgans 39:e årliga hälsovårdskonferens","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-presenterar-bolaget-pa-jp-morgans-39e-arliga-halsovardskonferens/"},{"d":"2020-11-02","n":"Hansa Biopharmas valberedning utsesd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharmas-valberedning-utsesd/"},{"d":"2020-10-22","n":"Hansa Biopharma delårsrapport jan-sep 2020","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-delarsrapport-jan-sep-2020/"},{"d":"2020-09-24","n":"Hansa Biopharma meddelar positiva resultat från den prövarinitierade fas 2-studien med imlifidase för behandling av anti-GBM sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-meddelar-positiva-resultat-fran-den-provarinitierade-fas-2-studien-med-imlifidase-for-behandling-av-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2020-09-17","n":"Hansa Biopharma håller en kapitalmarknadsdag torsdagen den 29 oktober 2020 i Köpenhamn","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-haller-en-kapitalmarknadsdag-torsdagen-den-29-oktober-2020-i-kopenhamn/"},{"d":"2020-09-11","n":"Hansa Biopharma AB certifierad som ett Great Place to Work[®]","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-ab-certifierad-som-ett-great-place-to-work/"},{"d":"2020-09-01","n":"Hansa Biopharma ger uppdatering om kliniska program","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-ger-uppdatering-om-kliniska-program/"},{"d":"2020-08-31","n":"Hansa Biopharma meddelar deltagande i höstkonferenser och en uppdaterad finansiell kalender","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-meddelar-deltagande-i-hostkonferenser-och-en-uppdaterad-finansiell-kalender/"},{"d":"2020-08-26","n":"EU-kommissionen beviljar villkorligt godkännande av Idefirix[TM] (imlifidase) till högsensitiserade patienter i EU som ska genomgå njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/eu-kommissionen-beviljar-villkorligt-godkannande-av-idefirixtm-imlifidase-till-hogsensitiserade-patienter-i-eu-som-ska-genomga-njurtransplantation/"},{"d":"2020-07-31","n":"Hansa Biopharma meddelar ökning av antalet aktier och röster","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-meddelar-okning-av-antalet-aktier-och-roster/"},{"d":"2020-07-16","n":"Hansa Biopharma utökar ledningsteamet med utnämningen av Katja Margell som ny Head of Corporate Communications","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-utokar-ledningsteamet-med-utnamningen-av-katja-margell-som-ny-head-of-corporate-communications/"},{"d":"2020-07-16","n":"Hansa Biopharma delårsrapport jan-jun 2020","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-delarsrapport-jan-jun-2020/"},{"d":"2020-07-08","n":"Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av stamaktier om 1,1 miljarder kronor (121 MUSD)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-har-framgangsrikt-genomfort-en-riktad-nyemission-av-stamaktier-om-11-miljarder-kronor-121-musd/"},{"d":"2020-07-08","n":"Hansa Biopharma avser att genomföra en riktad nyemission av stamaktier","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-avser-att-genomfora-en-riktad-nyemission-av-stamaktier/"},{"d":"2020-07-02","n":"Hansa Biopharma ingår exklusivt avtal med Sarepta Therapeutics för utveckling och kommersialisering av imlifidase som förbehandling inför genterapi i utvalda indikationer","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-ingar-exklusivt-avtal-med-sarepta-therapeutics-for-utveckling-och-kommersialisering-av-imlifidase-som-forbehandling-infor-genterapi-i-utvalda-indikationer/"},{"d":"2020-06-30","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2020 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-forsta-halvaret-2020-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2020-06-25","n":"Hansa Biopharma erhåller positivt CHMP-utlåtande för Idefirix[TM] (imlifidase) för njurtransplantation inom EU","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-erhaller-positivt-chmp-utlatande-for-idefirixtm-imlifidase-for-njurtransplantation-inom-eu/"},{"d":"2020-06-23","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2020-05-29","n":"Hansa Biopharma utser Achim Kaufhold till CMO för att stödja expansionen utanför transplantationsområdet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-utser-achim-kaufhold-till-cmo-for-att-stodja-expansionen-utanfor-transplantationsomradet/"},{"d":"2020-05-25","n":"Hansa Biopharma lämnar in svar på utestående frågor från EMA den 26 maj. Processen löper enlig plan. Ett utlåtande från CHMP väntas i slutet av juni.","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-lamnar-in-svar-pa-utestaende-fragor-fran-ema-den-26-maj-processen-loper-enlig-plan-ett-utlatande-fran-chmp-vantas-i-slutet-av-juni/"},{"d":"2020-05-20","n":"Hansa Biopharma offentliggör kommande presentationer och en ”late breaking” poster på 2020 års amerikanska transplantationskongress ATC","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-offentliggor-kommande-presentationer-och-en-late-breaking-poster-pa-2020-ars-amerikanska-transplantationskongress-atc/"},{"d":"2020-05-20","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2020-05-13","n":"Hansa Biopharma kommer att delta i fem kommande investerarkonferenser under maj och juni","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-kommer-att-delta-i-fem-kommande-investerarkonferenser-under-maj-och-juni/"},{"d":"2020-04-28","n":"Hansa Biopharma delårsrapport jan-mar 2020. EMA-processen löper enligt plan: ett utlåtande från CHMP väntas under andra kvartalet 2020","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-delarsrapport-jan-mar-2020-ema-processen-loper-enligt-plan-ett-utlatande-fran-chmp-vantas-under-andra-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-04-15","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första kvartalet 2020 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-telefonkonferens-for-att-presentera-delarsrapporten-for-forsta-kvartalet-2020-och-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2020-04-02","n":"Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-offentliggor-arsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-03-06","n":"Hansa Biopharma offentliggör långtidsdata som visar en 2-årig graftöverlevnad på 89 procent efter behandling med imlifidase och transplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-offentliggor-langtidsdata-som-visar-en-2-arig-graftoverlevnad-pa-89-procent-efter-behandling-med-imlifidase-och-transplantation/"},{"d":"2020-02-25","n":"Hansa Biopharma kommer att delta på två kommande investerarkonferenser","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-kommer-att-delta-pa-tva-kommande-investerarkonferenser/"},{"d":"2020-02-06","n":"Hansa Biopharma Bokslutskommuniké 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-bokslutskommunike-2019/"},{"d":"2020-01-27","n":"Hansa Biopharma fullbordar patientrekryteringen till anti-GBM studien","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-fullbordar-patientrekryteringen-till-anti-gbm-studien/"},{"d":"2020-01-22","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en webbsänd telefonkonferens för att presentera bolagets bokslutskommuniké för 2019 samt ge en uppdatering av verksamheten","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-webbsand-telefonkonferens-for-att-presentera-bolagets-bokslutskommunike-for-2019-samt-ge-en-uppdatering-av-verksamheten/"},{"d":"2020-01-12","n":"Hansa Biopharma presenterar en uppdatering av verksamheten inför JP Morgan Global Healthcare Conference i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2020/hansa-biopharma-presenterar-en-uppdatering-av-verksamheten-infor-jp-morgan-global-healthcare-conference-i-usa/"},{"d":"2019-12-13","n":"Hansa Biopharma har nått en överenskommelse med FDA om vägen framåt mot marknadsgodkännande för imlifidase vid njurtransplantation av högsensitiserade patienter i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-har-natt-en-overenskommelse-med-fda-om-vagen-framat-mot-marknadsgodkannande-for-imlifidase-vid-njurtransplantation-av-hogsensitiserade-patienter-i-usa/"},{"d":"2019-11-19","n":"Hansa Biopharmas valberedning utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharmas-valberedning-utsedd/"},{"d":"2019-10-31","n":"Hansa Biopharma Delårsrapport januari – september 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-delarsrapport-januari--september-2019/"},{"d":"2019-10-11","n":"Hansa Biopharma bjuder in till en webbsänd telefonkonferens för att presentera bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2019 samt ge en uppdatering av bolagets verksamhet","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-bjuder-in-till-en-webbsand-telefonkonferens-for-att-presentera-bolagets-delarsrapport-for-perioden-januariseptember-2019-samt-ge-en-uppdatering-av-bolagets-verksamhet/"},{"d":"2019-09-30","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-biopharma/"},{"d":"2019-09-25","n":"Hansa Biopharma bekräftar uppföljningsmöte med FDA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-bekraftar-uppfoljningsmote-med-fda/"},{"d":"2019-09-18","n":"Hansa Biopharma: Positiva resultat presenterade på ESOT; imlifidase möjliggjorde transplantation hos 46 sensitiserade patienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-positiva-resultat-presenterade-pa-esot-imlifidase-mojliggjorde-transplantation-hos-46-sensitiserade-patienter/"},{"d":"2019-09-02","n":"Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-emission-och-aterkop-av-c-aktier-for-incitamentsprogram/"},{"d":"2019-08-30","n":"Hansa Biopharma: Nya imlifidasedata presenteras på ESOT, Köpenhamn","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-nya-imlifidasedata-presenteras-pa-esot-kopenhamn/"},{"d":"2019-08-21","n":"Hansa Biopharma kommer att deltaga på tre kommande investerarkonferenser","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-kommer-att-deltaga-pa-tre-kommande-investerarkonferenser/"},{"d":"2019-07-18","n":"Hansa Biopharma Delårsrapport januari – juni 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-delarsrapport-januari--juni-2019/"},{"d":"2019-07-05","n":"Hansa Biopharma bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-06-07","n":"Data presenterade på 2019 American Transplant Congress visar signifikant kortare väntetid för patienter som behandlats med Imlifidase jämfört med matchade kontroller","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/data-presenterade-pa-2019-american-transplant-congress-visar-signifikant-kortare-vantetid-for-patienter-som-behandlats-med-imlifidase-jamfort-med-matchade-kontroller/"},{"d":"2019-05-22","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2019-05-13","n":"Hansa Biopharma presenterar vid UBS Global Healthcare Conference och RBC Capital Markets Global Healthcare Conference i New York","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-presenterar-vid-ubs-global-healthcare-conference-och-rbc-capital-markets-global-healthcare-conference-i-new-york/"},{"d":"2019-05-02","n":"Hansa Biopharma tillkännager kommande presentationer vid 2019 American Transplant Congress","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-tillkannager-kommande-presentationer-vid-2019-american-transplant-congress/"},{"d":"2019-04-29","n":"Hansa Biopharma förstärker företagsledningen med nya befattningar inom Corporate Communications, Investor Relations och Business Development","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-forstarker-foretagsledningen-med-nya-befattningar-inom-corporate-communications-investor-relations-och-business-development/"},{"d":"2019-04-29","n":"Hansa Biopharma delårsrapport januari–mars 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-delarsrapport-januarimars-2019/"},{"d":"2019-04-23","n":"Hansa Biopharma bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-04-17","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2019-04-15","n":"Hansa Biopharma har fått godkänt att starta fas 2-studie med imlifidase i Guillain Barrés syndrom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-har-fatt-godkant-att-starta-fas-2-studie-med-imlifidase-i-guillain-barres-syndrom/"},{"d":"2019-04-15","n":"Hansa Biopharma avyttrar sitt aktieinnehav i Genovis","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-avyttrar-sitt-aktieinnehav-i-genovis/"},{"d":"2019-04-15","n":"Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-offentliggor-arsredovisning-for-2018/"},{"d":"2019-03-26","n":"Hansa Biopharma har fått godkänt att starta fas 2 studie med imlifidase i akut antikroppsmedierad avstötning i samband med njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-har-fatt-godkant-att-starta-fas-2-studie-med-imlifidase-i-akut-antikroppsmedierad-avstotning-i-samband-med-njurtransplantation/"},{"d":"2019-03-21","n":"Hansa Biopharma tillkännager val av ny läkemedelskandidat ur utvecklingsprogrammet NiceR","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-tillkannager-val-av-ny-lakemedelskandidat-ur-utvecklingsprogrammet-nicer/"},{"d":"2019-03-06","n":"Hansa Biopharma presenterar vid Cowen 39th Annual Health Care Conference","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-presenterar-vid-cowen-39th-annual-health-care-conference/"},{"d":"2019-03-01","n":"Europeiska läkemedelsmyndigheten har accepterat Hansa Biopharmas ansökan om marknadsgodkännande för IDEFIRIX™ (imlifidase)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/europeiska-lakemedelsmyndigheten-har-accepterat-hansa-biopharmas-ansokan-om-marknadsgodkannande-for-idefirix-imlifidase/"},{"d":"2019-02-28","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-biopharma-ab-publ/"},{"d":"2019-02-08","n":"Hansa Biopharma Bokslutskommuniké 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-bokslutskommunike-2018/"},{"d":"2019-02-07","n":"Hansa Biopharma utser Donato Spota till ny Chief Financial Officer","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-utser-donato-spota-till-ny-chief-financial-officer/"},{"d":"2019-02-01","n":"Hansa Biopharma AB lanserar nytt namn och ny logotyp","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-ab-lanserar-nytt-namn-och-ny-logotyp/"},{"d":"2019-02-01","n":"Hansa Biopharma AB launches new name and unveils logo","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-biopharma-ab-launches-new-name-and-unveils-logo/"},{"d":"2019-01-31","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-bokslutskommunike-for-2018/"},{"d":"2019-01-31","n":"Ökning av antalet röster i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/okning-av-antalet-roster-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2019-01-18","n":"Hansa Medical utser Anne Säfström Lanner till Vice President, Global Human Resources","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-medical-utser-anne-safstrom-lanner-till-vice-president-global-human-resources/"},{"d":"2019-01-15","n":"Hansa Medical AB ger uppdatering gällande möten med regulatoriska myndigheter för imlifidase vid njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2019/hansa-medical-ab-ger-uppdatering-gallande-moten-med-regulatoriska-myndigheter-for-imlifidase-vid-njurtransplantation/"},{"d":"2018-12-20","n":"Hansa Medical AB under namnbyte till Hansa Biopharma AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-ab-under-namnbyte-till-hansa-biopharma-ab/"},{"d":"2018-12-11","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-11-30","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-11-21","n":"Hansa Medical presenterar vid Evercore ISI HealthConX Conference","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-presenterar-vid-evercore-isi-healthconx-conference/"},{"d":"2018-11-09","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-11-01","n":"Hansa Medical Delårsrapport juli – september 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-delarsrapport-juli--september-2018/"},{"d":"2018-10-31","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-medical-ab-publ-2018-10-31/"},{"d":"2018-10-29","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ-2018-10-29/"},{"d":"2018-10-26","n":"Resultat presenterade vid ASN Kidney Week 2018 belyser fortsatt stabil njurfunktion i upp till 24 månader efter transplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/resultat-presenterade-vid-asn-kidney-week-2018-belyser-fortsatt-stabil-njurfunktion-i-upp-till-24-manader-efter-transplantation/"},{"d":"2018-10-25","n":"Hansa Medical tillkännager valberedning inför årsstämman 2019 samt finansiell kalender för 2019","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-tillkannager-valberedning-infor-arsstamman-2019-samt-finansiell-kalender-for-2019/"},{"d":"2018-10-25","n":"Hansa Medical publicerar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 och bjuder in till telefonkonferens och webbpresentation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-publicerar-bolagets-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2018-och-bjuder-in-till-telefonkonferens-och-webbpresentation/"},{"d":"2018-10-24","n":"Hansa Medical erhåller positivt utlåtande gällande särläkemedelsstatus i EU för imlifidase och behandling av anti-GBM sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-erhaller-positivt-utlatande-gallande-sarlakemedelsstatus-i-eu-for-imlifidase-och-behandling-av-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2018-10-17","n":"Hansa Medical erhåller Fast Track-status för imlifidase inom transplantation av FDA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-erhaller-fast-track-status-for-imlifidase-inom-transplantation-av-fda/"},{"d":"2018-10-05","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ-2018-10-05/"},{"d":"2018-09-27","n":"Hansa Medical rapporterar positiva finala resultat från två fas 2-studier med imlifidase vid njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-rapporterar-positiva-finala-resultat-fran-tva-fas-2-studier-med-imlifidase-vid-njurtransplantation/"},{"d":"2018-09-17","n":"Hansa Medical utser Vincenza Nigro till Vice President, Global Medical Affairs","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-utser-vincenza-nigro-till-vice-president-global-medical-affairs/"},{"d":"2018-09-06","n":"Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/emission-och-aterkop-av-c-aktier-for-incitamentsprogram/"},{"d":"2018-08-06","n":"Hansa Medical inleder en uppföljningsstudie av patienter som behandlats med läkemedelskandidaten imlifidase (IdeS) inför njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-inleder-en-uppfoljningsstudie-av-patienter-som-behandlats-med-lakemedelskandidaten-imlifidase-ides-infor-njurtransplantation/"},{"d":"2018-07-31","n":"Ökning av antalet aktier och röster i HansaMedical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansamedical-ab-publ/"},{"d":"2018-07-19","n":"Hansa Medical Delårsrapport april – juni 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-delarsrapport-april--juni-2018/"},{"d":"2018-07-12","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-07-09","n":"Hansa Medicals läkemedelskandidat imlifidase (IdeS) beviljas särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) av FDA för behandling av anti-GBM sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medicals-lakemedelskandidat-imlifidase-ides-beviljas-sarlakemedelsstatus-orphan-drug-designation-av-fda-for-behandling-av-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2018-06-29","n":"Ökning av antalet aktier i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/okning-av-antalet-aktier-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-06-15","n":"Perioden för aktieteckning i Hansa Medicals teckningsoptionsprogram TO2015 har inletts","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/perioden-for-aktieteckning-i-hansa-medicals-teckningsoptionsprogram-to2015-har-inletts/"},{"d":"2018-06-06","n":"Presentation vid 2018 American Transplant Congress visar den långsiktiga risk/nytta-profilen för imlifidase (IdeS) vid njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/presentation-vid-2018-american-transplant-congress-visar-den-langsiktiga-risknytta-profilen-for-imlifidase-ides-vid-njurtransplantation/"},{"d":"2018-05-30","n":"Uppföljningsresultat från prövarinitierad fas II-studie med imlifidase (IdeS) kommer att presenteras vid 2018 American Transplant Congress (ATC)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/uppfoljningsresultat-fran-provarinitierad-fas-ii-studie-med-imlifidase-ides-kommer-att-presenteras-vid-2018-american-transplant-congress-atc/"},{"d":"2018-05-29","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-04-25","n":"Hansa Medical delårsrapport januari–mars 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-delarsrapport-januarimars-2018/"},{"d":"2018-04-25","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-04-18","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-04-11","n":"Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-offentliggor-arsredovisning-for-2017/"},{"d":"2018-03-21","n":"Resultaten från Hansa Medicals första fas II-studie med IdeS publiceras av American Journal of Transplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/resultaten-fran-hansa-medicals-forsta-fas-ii-studie-med-ides-publiceras-av-american-journal-of-transplantation/"},{"d":"2018-03-20","n":"Søren Tulstrup utsedd till ny VD och koncernchef för Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/soren-tulstrup-utsedd-till-ny-vd-och-koncernchef-for-hansa-medical/"},{"d":"2018-02-16","n":"Hansa Medical beviljas särläkemedelsstatus för IdeS och behandling av Guillain-Barrés syndrom i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-beviljas-sarlakemedelsstatus-for-ides-och-behandling-av-guillain-barres-syndrom-i-usa/"},{"d":"2018-02-14","n":"Preliminär utvärdering av en delpopulation i Highdes-studien visar god njurfunktion 5,5 månader (median) efter transplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/preliminar-utvardering-av-en-delpopulation-i-highdes-studien-visar-god-njurfunktion-55-manader-median-efter-transplantation/"},{"d":"2018-02-14","n":"Hansa Medical Bokslutskommuniké 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-bokslutskommunike-2017/"},{"d":"2018-02-07","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-bokslutskommunike-for-2017/"},{"d":"2018-01-31","n":"Ökning av antalet röster i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/okning-av-antalet-roster-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2018-01-04","n":"Fullbordad patientrekrytering till Hansa Medicals internationella multicenterstudie Highdes","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/fullbordad-patientrekrytering-till-hansa-medicals-internationella-multicenterstudie-highdes/"},{"d":"2018-01-03","n":"Slutförd rekrytering av patienter till amerikansk fas II-studie med IdeS i högsensitiserade patienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2018/slutford-rekrytering-av-patienter-till-amerikansk-fas-ii-studie-med-ides-i-hogsensitiserade-patienter/"},{"d":"2017-12-29","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2017-12-22","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa MedicalAB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hansa-medicalab-publ/"},{"d":"2017-11-30","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2017-11-17","n":"Hansa Medicals valberedninginför årsstämman 2018 utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medicals-valberedninginfor-arsstamman-2018-utsedd/"},{"d":"2017-11-14","n":"Hansa Medical Delårsrapport juli - september 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-delarsrapport-juli---september-2017/"},{"d":"2017-11-09","n":"Tidpunkten för Hansa Medicals webbsända telefonpresentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2017 ändrad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/tidpunkten-for-hansa-medicals-webbsanda-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017-andrad/"},{"d":"2017-11-08","n":"Hansa Medicals VD Göran Arvidson har hastigt avlidit","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medicals-vd-goran-arvidson-har-hastigt-avlidit/"},{"d":"2017-11-07","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-10-03","n":"Hansa Medical uppdaterar antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier för njurtransplantation och anti-GBM","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-uppdaterar-antalet-patienter-som-inkluderats-i-bolagets-kliniska-studier-for-njurtransplantation-och-anti-gbm/"},{"d":"2017-10-03","n":"Hansa Medical uppdaterar antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier för njurtransplantation och anti-GBM","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-uppdaterar-antalet-patienter-som-inkluderats-i-bolagets-kliniska-studier-for-njurtransplantation-och-anti-gbm-2017-10-03/"},{"d":"2017-09-22","n":"Hansa Medical tillkännager agenda inför kapitalmarknadsdagar i Stockholm och London","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-tillkannager-agenda-infor-kapitalmarknadsdagar-i-stockholm-och-london/"},{"d":"2017-08-23","n":"SPARA DATUMEN: 3 och 4 oktober 2017Hansa Medicals kapitalmarknadsdagar i Stockholm och London","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/spara-datumen-3-och-4-oktober-2017hansa-medicals-kapitalmarknadsdagar-i-stockholm-och-london/"},{"d":"2017-08-02","n":"The New England Journal of Medicine publicerar resultat från fas II-studier med IdeS i högsensitiserade patienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/the-new-england-journal-of-medicine-publicerar-resultat-fran-fas-ii-studier-med-ides-i-hogsensitiserade-patienter/"},{"d":"2017-07-20","n":"Hansa Medical Delårsrapport april-juni 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-delarsrapport-april-juni-2017/"},{"d":"2017-07-13","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-06-20","n":"Första patienten behandlad i fas II-studie med IdeS i anti-GBM-sjukdom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/forsta-patienten-behandlad-i-fas-ii-studie-med-ides-i-anti-gbm-sjukdom/"},{"d":"2017-06-07","n":"Hansa Medical presenterar vid Jefferies 2017 Global Healthcare Conference","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-presenterar-vid-jefferies-2017-global-healthcare-conference/"},{"d":"2017-05-31","n":"Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/okning-av-antalet-aktier-och-roster-i-hansa-medical-ab-publ-2017-05-31/"},{"d":"2017-05-24","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2017-05-23","n":"Publicerade prekliniska resultat bekräftar IdeS potential inom cancerimmunterapi","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/publicerade-prekliniska-resultat-bekraftar-ides-potential-inom-cancerimmunterapi/"},{"d":"2017-05-19","n":"IdeS har beviljats tillgång till EMAs process för prioriterade läkemedel; PRIME","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/ides-har-beviljats-tillgang-till-emas-process-for-prioriterade-lakemedel-prime/"},{"d":"2017-05-12","n":"Hansa Medicals läkemedelskandidat IdeS diskuterades i FDA-seminarium","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medicals-lakemedelskandidat-ides-diskuterades-i-fda-seminarium/"},{"d":"2017-04-27","n":"Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/emission-och-aterkop-av-c-aktier-for-incitamentsprogram/"},{"d":"2017-04-26","n":"Delårsrapport januari – mars 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari--mars-2017/"},{"d":"2017-04-26","n":"Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-offentliggor-arsredovisning-for-2016/"},{"d":"2017-04-24","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2017-04-19","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2017","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-03-31","n":"Hansa Medical utser Sam Agus till ny Chief Medical Officer","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-utser-sam-agus-till-ny-chief-medical-officer/"},{"d":"2017-03-29","n":"Presentation av resultat från den amerikanska studien med IdeS vid American Transplant Congress","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/presentation-av-resultat-fran-den-amerikanska-studien-med-ides-vid-american-transplant-congress/"},{"d":"2017-03-08","n":"Hansa Medical presenterar vid The Oppenheimer 27th Annual Healthcare Conference","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-presenterar-vid-the-oppenheimer-27th-annual-healthcare-conference/"},{"d":"2017-02-16","n":"Nya prekliniska in vivo-data visar potentialen för IdeS behandling i Guillain-Barrés syndrom (GBS)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/nya-prekliniska-in-vivo-data-visar-potentialen-for-ides-behandling-i-guillain-barres-syndrom-gbs/"},{"d":"2017-02-15","n":"Hansa Medical Bokslutskommuniké 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-bokslutskommunike-2016/"},{"d":"2017-02-09","n":"Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2017/hansa-medical-bjuder-in-till-webbsand-telefonpresentation-av-bolagets-bokslutskommunike-for-2016/"},{"d":"2016-12-21","n":"Hansa Medical meddelar framgångsrikt slutförd fas II-studie med IdeS i sensitiserade patienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-meddelar-framgangsrikt-slutford-fas-ii-studie-med-ides-i-sensitiserade-patienter/"},{"d":"2016-12-21","n":"Hansa Medical avbryter fas II-studie i förvärvad Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-avbryter-fas-ii-studie-i-forvarvad-trombotisk-trombocytopen-purpura-ttp/"},{"d":"2016-12-15","n":"Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) lämnar positivt utlåtande om Hansa Medicals ansökan om särläkemedelsstatus för IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/europeiska-lakemedelsmyndigheten-ema-lamnar-positivt-utlatande-om-hansa-medicals-ansokan-om-sarlakemedelsstatus-for-ides/"},{"d":"2016-11-30","n":"Ökning av antalet aktier i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/okning-av-antalet-aktier-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2016-11-21","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2016-11-09","n":"Hansa Medical Delårsrapport juli – september 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-delarsrapport-juli--september-2016/"},{"d":"2016-11-09","n":"Hansa Medicals valberedning inför årsstämman 2017 utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medicals-valberedning-infor-arsstamman-2017-utsedd/"},{"d":"2016-10-20","n":"Hansa Medical föreslår riktad nyemission","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-foreslar-riktad-nyemission/"},{"d":"2016-10-20","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2016-10-11","n":"Första patienten behandlad med IdeS i fas II-studie i förvärvad Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/forsta-patienten-behandlad-med-ides-i-fas-ii-studie-i-forvarvad-trombotisk-trombocytopen-purpura-ttp/"},{"d":"2016-10-03","n":"Första patienten behandlad i Hansa Medicals studie Highdes","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/forsta-patienten-behandlad-i-hansa-medicals-studie-highdes/"},{"d":"2016-08-23","n":"Resultat från pågående svenska fas II-studien med IdeS i sensitiserade patienter presenterade","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/resultat-fran-pagaende-svenska-fas-ii-studien-med-ides-i-sensitiserade-patienter-presenterade/"},{"d":"2016-07-21","n":"Hansa Medical delårsrapport april – juni 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-delarsrapport-april--juni-2016/"},{"d":"2016-07-19","n":"Hansa Medical förvärvar rättigheter till immunterapi baserad på antikroppsmodulerande enzymer för behandling av cancer","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-forvarvar-rattigheter-till-immunterapi-baserad-pa-antikroppsmodulerande-enzymer-for-behandling-av-cancer/"},{"d":"2016-07-19","n":"Hansa Medical initierar en registreringsgrundande amerikansk multicenterstudie med IdeS i behandlings­resistenta högsensitiserade njurpatienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-initierar-en-registreringsgrundande-amerikansk-multicenterstudie-med-ides-i-behandlings­resistenta-hogsensitiserade-njurpatienter/"},{"d":"2016-06-30","n":"Genovis AB ingår förliknings- och licensavtal med Promega Corporation i patenttvist","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/genovis-ab-ingar-forliknings--och-licensavtal-med-promega-corporation-i-patenttvist/"},{"d":"2016-06-15","n":"Framgångsrik desensitisering med IdeS i samtliga inkluderade patienter i pågående amerikansk fas II-studie","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/framgangsrik-desensitisering-med-ides-i-samtliga-inkluderade-patienter-i-pagaende-amerikansk-fas-ii-studie/"},{"d":"2016-05-31","n":"Inledande resultat från den pågående svenska fas II-studien med IdeS i sensitiserade transplantationspatienter presenteras vid TTS 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/inledande-resultat-fran-den-pagaende-svenska-fas-ii-studien-med-ides-i-sensitiserade-transplantationspatienter-presenteras-vid-tts-2016/"},{"d":"2016-05-17","n":"Pågående amerikansk studie visar att IdeS möjliggör transplantation för högsensitiserade patienter","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/pagaende-amerikansk-studie-visar-att-ides-mojliggor-transplantation-for-hogsensitiserade-patienter/"},{"d":"2016-05-12","n":"Hansa Medical utser Henk Doude van Troostwijk till Vice President, Commercial Operations","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-utser-henk-doude-van-troostwijk-till-vice-president-commercial-operations/"},{"d":"2016-05-12","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2016-04-27","n":"Hansa Medical Delårsrapport januari – mars 2016","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-delarsrapport-januari--mars-2016/"},{"d":"2016-04-19","n":"Patientrekryteringen klar i den kliniska fas II-studien med IdeS i samband med njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/patientrekryteringen-klar-i-den-kliniska-fas-ii-studien-med-ides-i-samband-med-njurtransplantation/"},{"d":"2016-04-12","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2016-04-06","n":"Föreslagne styrelseordföranden Ulf Wiinberg köper aktier i Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/foreslagne-styrelseordforanden-ulf-wiinberg-koper-aktier-i-hansa-medical/"},{"d":"2016-04-04","n":"Ulf Wiinberg föreslås som ny styrelseordförande och Angelica Loskog som ny styrelseledamot","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/ulf-wiinberg-foreslas-som-ny-styrelseordforande-och-angelica-loskog-som-ny-styrelseledamot/"},{"d":"2016-04-04","n":"FDA ger Hansa Medical klartecken att påbörja kliniska studier med IdeS inom njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/fda-ger-hansa-medical-klartecken-att-paborja-kliniska-studier-med-ides-inom-njurtransplantation/"},{"d":"2016-03-31","n":"Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-offentliggor-arsredovisning-for-2015/"},{"d":"2016-03-24","n":"Hansa Medical senarelägger årsstämma","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-senarelagger-arsstamma/"},{"d":"2016-03-11","n":"Studieresultat som presenterats i New England Journal of Medicine stärker Hansa Medicals tro på potentialen hos IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/studieresultat-som-presenterats-i-new-england-journal-of-medicine-starker-hansa-medicals-tro-pa-potentialen-hos-ides/"},{"d":"2016-03-08","n":"Farstorps Gård AB har genomfört en försäljning av aktier i Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/farstorps-gard-ab-har-genomfort-en-forsaljning-av-aktier-i-hansa-medical/"},{"d":"2016-02-18","n":"Hansa Medical AB (publ) - Bokslutskommuniké 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2016/hansa-medical-ab-publ---bokslutskommunike-2015/"},{"d":"2015-12-08","n":"Svenska och internationella investerare förvärvar 2 miljoner aktier i Hansa Medical från Farstorps Gård AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/svenska-och-internationella-investerare-forvarvar-2-miljoner-aktier-i-hansa-medical-fran-farstorps-gard-ab/"},{"d":"2015-11-13","n":"Välbesökt på Hansa Medicals kapitalmarknadsdag","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/valbesokt-pa-hansa-medicals-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2015-11-13","n":"Data visar att en dos av IdeS har gynnsam effekt och helt tar bort HLA-antikroppar","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/data-visar-att-en-dos-av-ides-har-gynnsam-effekt-och-helt-tar-bort-hla-antikroppar/"},{"d":"2015-11-10","n":"Data som visar att IdeS kan inaktivera minnes-B-celler publicerade i Journal of Immunology","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/data-som-visar-att-ides-kan-inaktivera-minnes-b-celler-publicerade-i-journal-of-immunology/"},{"d":"2015-11-02","n":"Handel i Hansa Medicals aktie inledd på Nasdaq Stockholms huvudlista","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/handel-i-hansa-medicals-aktie-inledd-pa-nasdaq-stockholms-huvudlista/"},{"d":"2015-10-28","n":"Hansa Medical Delårsrapport januari- september 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-delarsrapport-januari--september-2015/"},{"d":"2015-10-27","n":"Hansa Medicals valberedning utsedd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medicals-valberedning-utsedd/"},{"d":"2015-10-27","n":"Hansa Medical AB offentliggör prospekt","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-offentliggor-prospekt/"},{"d":"2015-10-22","n":"Hansa Medicals aktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medicals-aktier-har-godkants-for-handel-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-10-13","n":"Hansa Medical ansöker om börsnotering","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ansoker-om-borsnotering/"},{"d":"2015-10-06","n":"Hansa Medical bjuder in till en kapitalmarknadsdag den 13 november i Stockholm","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-bjuder-in-till-en-kapitalmarknadsdag-den-13-november-i-stockholm/"},{"d":"2015-09-15","n":"Data från Hansa Medicals första fas II-studie med IdeS i sensitiserade patienter presenterade på ESOT 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/data-fran-hansa-medicals-forsta-fas-ii-studie-med-ides-i-sensitiserade-patienter-presenterade-pa-esot-2015/"},{"d":"2015-09-14","n":"Förtydligande gällande beskedet från FDA att IdeS beviljats särläkemedelsstatus","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/fortydligande-gallande-beskedet-fran-fda-att-ides-beviljats-sarlakemedelsstatus/"},{"d":"2015-09-14","n":"Hansa Medical beviljas särläkemedelsstatus för IdeS i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-beviljas-sarlakemedelsstatus-for-ides-i-usa/"},{"d":"2015-08-27","n":"Resultat från klinisk multicenterstudie med HBP-test publicerade i Critical Care Medicine","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/resultat-fran-klinisk-multicenterstudie-med-hbp-test-publicerade-i-critical-care-medicine/"},{"d":"2015-08-25","n":"Hansa Medical AB (publ) - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-publ---delarsrapport-1-januari---30-juni-2015/"},{"d":"2015-08-11","n":"Den första patienten i IdeS-studien vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles har njurtransplanterats","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/den-forsta-patienten-i-ides-studien-vid-cedars-sinai-medical-center-i-los-angeles-har-njurtransplanterats/"},{"d":"2015-07-16","n":"IdeS fas I-data publicerade i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/ides-fas-i-data-publicerade-i-den-vetenskapliga-tidskriften-plos-one/"},{"d":"2015-06-15","n":"Första patienten i IdeS fas II-studie transplanterad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/forsta-patienten-i-ides-fas-ii-studie-transplanterad/"},{"d":"2015-06-10","n":"Styrelsemedlemmar, ledning och anställda förvärvar aktier och teckningsoptioner i Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/styrelsemedlemmar-ledning-och-anstallda-forvarvar-aktier-och-teckningsoptioner-i-hansa-medical/"},{"d":"2015-06-03","n":"Hans Schikan vald till ny styrelseledamot i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hans-schikan-vald-till-ny-styrelseledamot-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2015-06-03","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2015-05-06","n":"Hansa Medical AB bildar en medicinsk rådgivande kommitté för IdeS inom njurtransplantation i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-bildar-en-medicinsk-radgivande-kommitte-for-ides-inom-njurtransplantation-i-usa/"},{"d":"2015-05-04","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical; Hans Schikan nomineras till ny styrelseledamot","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-hans-schikan-nomineras-till-ny-styrelseledamot/"},{"d":"2015-04-30","n":"Professor Stanley Jordan, expert inom transplantationsimmunologi, påbörjar IdeS-studie i USA","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/professor-stanley-jordan-expert-inom-transplantationsimmunologi-paborjar-ides-studie-i-usa/"},{"d":"2015-04-30","n":"Göran Arvidson utnämnd till VD för Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/goran-arvidson-utnamnd-till-vd-for-hansa-medical/"},{"d":"2015-04-29","n":"Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2014","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-offentliggor-arsredovisning-for-2014/"},{"d":"2015-04-16","n":"Hansa Medical Delårsrapport januari – mars 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-delarsrapport-januari--mars-2015/"},{"d":"2015-04-09","n":"Hansa Medicals företrädesemission på 246 miljoner kronor fulltecknad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medicals-foretradesemission-pa-246-miljoner-kronor-fulltecknad/"},{"d":"2015-03-20","n":"Hansa Medical senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-senarelagger-offentliggorandet-av-arsredovisningen-for-rakenskapsaret-2014/"},{"d":"2015-03-18","n":"Hansa Medical AB offentliggör prospekt","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-offentliggor-prospekt-2015-03-18/"},{"d":"2015-03-16","n":"Hansa Medical senarelägger årsstämman","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-senarelagger-arsstamman/"},{"d":"2015-03-02","n":"Hansa Medicals CFO utnämns till tillförordnad VD","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medicals-cfo-utnamns-till-tillforordnad-vd/"},{"d":"2015-02-23","n":"Ägarförändring i Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/agarforandring-i-hansa-medical/"},{"d":"2015-02-23","n":"Hansa Medical AB offentliggör fullt säkerställd nyemission om 246 miljoner kronor","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-offentliggor-fullt-sakerstalld-nyemission-om-246-miljoner-kronor/"},{"d":"2015-02-19","n":"Hansa Medical AB utser ledamöter i utskott – Lars Björck och Hans Wigzell externa ledamöter av vetenskapligt utskott","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-utser-ledamoter-i-utskott--lars-bjorck-och-hans-wigzell-externa-ledamoter-av-vetenskapligt-utskott/"},{"d":"2015-02-18","n":"Hansa Medicals licenstagare Axis-Shield Diagnostic Limited ingår avtal med Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medicals-licenstagare-axis-shield-diagnostic-limited-ingar-avtal-med-hangzhou-joinstar-biomedical-technology-co-ltd/"},{"d":"2015-02-18","n":"Kommentarer till VD-presentation på Redeye 17 februari 2015 kl. 18.30","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/kommentarer-till-vd-presentation-pa-redeye-17-februari-2015-kl-1830/"},{"d":"2015-02-16","n":"Hansa Medical har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-har-anlitat-carnegie-investment-bank-ab-som-finansiell-radgivare/"},{"d":"2015-02-13","n":"Hansa Medical bokslutskommuniké 2014","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-bokslutskommunike-2014/"},{"d":"2015-02-12","n":"Hansa Medical AB ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-ansoker-om-upptagande-till-handel-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-02-12","n":"Hansa Medical utvecklar andra generationens IdeS molekyler för upprepad dosering","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-utvecklar-andra-generationens-ides-molekyler-for-upprepad-dosering/"},{"d":"2015-02-05","n":"Hansa Medical inleder samarbete med Cedars-Sinai Medical Center’s Comprehensive Transplant Center och transplantationsspecialist Stanley Jordan","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-inleder-samarbete-med-cedars-sinai-medical-centers-comprehensive-transplant-center-och-transplantationsspecialist-stanley-jordan/"},{"d":"2015-02-03","n":"Hansa Medicals valberedning inför årsstämman 2015 har konstituerats","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medicals-valberedning-infor-arsstamman-2015-har-konstituerats/"},{"d":"2015-02-02","n":"Hansa Medical upptar lån om 20 MSEK från huvudägaren Nexttobe AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-upptar-lan-om-20-msek-fran-huvudagaren-nexttobe-ab/"},{"d":"2015-01-29","n":"Hansa Medical AB bildar en medicinsk rådgivande kommitté för IdeS i Goodpastures syndrom","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-ab-bildar-en-medicinsk-radgivande-kommitte-for-ides-i-goodpastures-syndrom/"},{"d":"2015-01-27","n":"Hansa Medical utser Göran Arvidson till CFO","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical-utser-goran-arvidson-till-cfo/"},{"d":"2015-01-20","n":"Framgångsrik fas 2 studie med IdeS i högsensitiserade dialyspatienter som inväntar njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/framgangsrik-fas-2-studie-med-ides-i-hogsensitiserade-dialyspatienter-som-invantar-njurtransplantation/"},{"d":"2015-01-15","n":"Hansa Medical - Finansiell kalender 2015","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/hansa-medical---finansiell-kalender-2015/"},{"d":"2015-01-07","n":"Sista patient inkluderad i fas II studien med IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2015/sista-patient-inkluderad-i-fas-ii-studien-med-ides/"},{"d":"2014-11-25","n":"Fredrik Lindgren utsedd till ny verkställande direktör för Hansa Medical AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/fredrik-lindgren-utsedd-till-ny-verkstallande-direktor-for-hansa-medical-ab/"},{"d":"2014-11-11","n":"Genovis AB lämnar in stämningsansökan gällande patentintrång av Promega Inc.","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/genovis-ab-lamnar-in-stamningsansokan-gallande-patentintrang-av-promega-inc/"},{"d":"2014-10-01","n":"Birgit Stattin Norinder ny styrelseordförande i Hansa Medical","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/birgit-stattin-norinder-ny-styrelseordforande-i-hansa-medical/"},{"d":"2014-09-29","n":"Bo Håkansson har avlidit","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/bo-hakansson-har-avlidit/"},{"d":"2014-08-18","n":"Hansa Medicals läkemedelskandidat IdeS möjliggjorde framgångsrik njurtransplantation","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medicals-lakemedelskandidat-ides-mojliggjorde-framgangsrik-njurtransplantation/"},{"d":"2014-07-25","n":"Hansa Medical AB (publ) - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-ab-publ---delarsrapport-1-januari---30-juni-2014/"},{"d":"2014-07-09","n":"Hansa Medicals fas II-studie med IdeS har påbörjats","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medicals-fas-ii-studie-med-ides-har-paborjats/"},{"d":"2014-07-01","n":"Hansa Medical presenterar IdeS vid 2014 års World Transplant Congress i San Francisco den 27:e juli","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-presenterar-ides-vid-2014-ars-world-transplant-congress-i-san-francisco-den-27e-juli/"},{"d":"2014-06-11","n":"Hansa Medical presenterar IdeS vid 2014 års BIO International Convention i San Diego, USA, den 26:e juni","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-presenterar-ides-vid-2014-ars-bio-international-convention-i-san-diego-usa-den-26e-juni/"},{"d":"2014-06-04","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2014-05-06","n":"Läkemedelsverket godkänner Hansa Medicals ansökan om fas II-studie med IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/lakemedelsverket-godkanner-hansa-medicals-ansokan-om-fas-ii-studie-med-ides/"},{"d":"2014-05-02","n":"Kallelse till Årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2014-04-30","n":"Hansa Medicals årsredovisning för 2013 offentliggjord","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medicals-arsredovisning-for-2013-offentliggjord/"},{"d":"2014-04-11","n":"Hansa Medicals nyemission övertecknad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medicals-nyemission-overtecknad/"},{"d":"2014-04-10","n":"Hansa Medical presenterar IdeS på World Orphan Drug Congress USA den 24:e april i Washington D.C.","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-presenterar-ides-pa-world-orphan-drug-congress-usa-den-24e-april-i-washington-dc/"},{"d":"2014-04-10","n":"Hansa Medical utser medicinskt vetenskapligt råd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-utser-medicinskt-vetenskapligt-rad/"},{"d":"2014-04-03","n":"Hansa Medicals årsstämma 2014 flyttad till den 3 juni","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medicals-arsstamma-2014-flyttad-till-den-3-juni/"},{"d":"2014-03-20","n":"Hansa Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemission om 37 miljoner kronor","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-offentliggor-prospekt-avseende-foretradesemission-om-37-miljoner-kronor/"},{"d":"2014-03-05","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2014-03-03","n":"Hansa Medical ansöker om klinisk fas II-studie för IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/hansa-medical-ansoker-om-klinisk-fas-ii-studie-for-ides/"},{"d":"2014-02-14","n":"Finansiering av fas II-studie med IdeS säkrad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/finansiering-av-fas-ii-studie-med-ides-sakrad/"},{"d":"2014-02-14","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2014-02-05","n":"Bokslutskommuniké 2013","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/bokslutskommunike-2013/"},{"d":"2014-01-27","n":"Framgångsrikt genomförd fas I-studie med IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2014/framgangsrikt-genomford-fas-i-studie-med-ides/"},{"d":"2013-11-18","n":"Hansa Medical erhåller 3,4 miljoner kronor i finansiering från VINNOVA för genomförande av fas II-studie med IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medical-erhaller-34-miljoner-kronor-i-finansiering-fran-vinnova-for-genomforande-av-fas-ii-studie-med-ides/"},{"d":"2013-11-06","n":"Rapport från USA:s hälso- och socialdepartement pekar på enormt behov av bättre prediktion av sepsis","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/rapport-fran-usas-halso--och-socialdepartement-pekar-pa-enormt-behov-av-battre-prediktion-av-sepsis/"},{"d":"2013-11-05","n":"Hansa Medical och Axis-Shield rapporterar mycket positiva resultat från avgörande klinisk studie med HBP-analys","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medical-och-axis-shield-rapporterar-mycket-positiva-resultat-fran-avgorande-klinisk-studie-med-hbp-analys/"},{"d":"2013-11-04","n":"Samtliga friska försökspersoner behandlade i Hansa Medicals fas I studie med IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/samtliga-friska-forsokspersoner-behandlade-i-hansa-medicals-fas-i-studie-med-ides/"},{"d":"2013-10-03","n":"Hansa Medical förstärker likviditeten","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medical-forstarker-likviditeten/"},{"d":"2013-07-25","n":"Hansa Medical AB (publ) - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medical-ab-publ---delarsrapport-1-januari---30-juni-2013/"},{"d":"2013-05-15","n":"Lovande forskningsresultat med EndoS publicerade i PNAS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/lovande-forskningsresultat-med-endos-publicerade-i-pnas/"},{"d":"2013-05-07","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 6 maj 2013","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ-den-6-maj-2013/"},{"d":"2013-04-15","n":"Hansa Medicals årsredovisning för 2012 publicerad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medicals-arsredovisning-for-2012-publicerad/"},{"d":"2013-03-28","n":"Kallelse till Årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2013-03-22","n":"Hansa Medical tecknar avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bankaktiebolag","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medical-tecknar-avtal-om-likviditetsgaranti-med-erik-penser-bankaktiebolag/"},{"d":"2013-03-21","n":"Nytt datum för Hansa Medicals årsstämma: 6 maj 2013","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/nytt-datum-for-hansa-medicals-arsstamma-6-maj-2013/"},{"d":"2013-03-18","n":"Hansa Medicals fas I-studie med IdeS har inletts","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medicals-fas-i-studie-med-ides-har-inletts/"},{"d":"2013-02-07","n":"Bokslutskommuniké 2012","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/bokslutskommunike-2012/"},{"d":"2013-02-06","n":"Hansa Medicals ansökan om genomförande av fas I-studie av IdeS har godkänts av Läkemedelsverket","u":"/sv/media/press­meddelanden/2013/hansa-medicals-ansokan-om-genomforande-av-fas-i-studie-av-ides-har-godkants-av-lakemedelsverket/"},{"d":"2012-12-18","n":"Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics lanserar CE-märkt ELISA assay för kvantifiering av HBP","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medicals-samarbetspartner-axis-shield-diagnostics-lanserar-ce-markt-elisa-assay-for-kvantifiering-av-hbp/"},{"d":"2012-11-14","n":"Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics lanserar HBP-dedikerad webbplats","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medicals-samarbetspartner-axis-shield-diagnostics-lanserar-hbp-dedikerad-webbplats/"},{"d":"2012-07-26","n":"Hansa Medical AB (publ) - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medical-ab-publ---delarsrapport-1-januari---30-juni-2012/"},{"d":"2012-05-15","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 14 maj 2012","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ-den-14-maj-2012/"},{"d":"2012-04-23","n":"Hansa Medicals årsredovisning för 2011 publicerad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medicals-arsredovisning-for-2011-publicerad/"},{"d":"2012-04-13","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2012-03-22","n":"Hansa Medicals företrädesemission genomförd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medicals-foretradesemission-genomford/"},{"d":"2012-03-20","n":"HMD-301 för diagnostik av urinvägsinfektion: Nya forskningsresultat publicerade","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hmd-301-for-diagnostik-av-urinvagsinfektion-nya-forskningsresultat-publicerade/"},{"d":"2012-03-14","n":"Hansa Medical beviljas patent i USA och Europa för medicinsk användning av IdeS","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medical-beviljas-patent-i-usa-och-europa-for-medicinsk-anvandning-av-ides/"},{"d":"2012-03-08","n":"Hansa Medical beviljas patent i Europa för diagnostikmetoden HMD-301","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medical-beviljas-patent-i-europa-for-diagnostikmetoden-hmd-301/"},{"d":"2012-02-23","n":"Hansa Medicals prospekt avseende företrädesemission om 18,5 miljoner kronor publicerat","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/hansa-medicals-prospekt-avseende-foretradesemission-om-185-miljoner-kronor-publicerat/"},{"d":"2012-02-15","n":"Nytt datum för Hansa Medicals årsstämma: 14 maj 2012","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/nytt-datum-for-hansa-medicals-arsstamma-14-maj-2012/"},{"d":"2012-02-09","n":"Bokslutskommuniké 2011","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/bokslutskommunike-2011/"},{"d":"2012-01-25","n":"Riktad nyemission i Hansa Medical AB (publ) genomförd","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/riktad-nyemission-i-hansa-medical-ab-publ-genomford/"},{"d":"2012-01-10","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2012/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2011-12-14","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2011-12-08","n":"Hansa Medical genomför riktad nyemission till NXT2B samt en direkt påföljande garanterad företrädesemission – Totalt tillförs bolaget 46 MSEK","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-genomfor-riktad-nyemission-till-nxt2b-samt-en-direkt-pafoljande-garanterad-foretradesemission--totalt-tillfors-bolaget-46-msek/"},{"d":"2011-12-08","n":"Hansa Medical lägger ner prekliniskt forskningsprojekt och fokuserar på klinisk utveckling av enzymbaserad behandling av ovanliga sjukdomar","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-lagger-ner-prekliniskt-forskningsprojekt-och-fokuserar-pa-klinisk-utveckling-av-enzymbaserad-behandling-av-ovanliga-sjukdomar/"},{"d":"2011-07-28","n":"Hansa Medical AB (publ) - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-ab-publ---delarsrapport-1-januari---30-juni-2011/"},{"d":"2011-06-23","n":"Bo Håkansson utökar sitt innehav i Hansa Medical AB (publ) genom förvärv av drygt 1 miljon aktier","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/bo-hakansson-utokar-sitt-innehav-i-hansa-medical-ab-publ-genom-forvarv-av-drygt-1-miljon-aktier/"},{"d":"2011-06-17","n":"Hansa Medicals företrädesemission om 29 miljoner kronor övertecknad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medicals-foretradesemission-om-29-miljoner-kronor-overtecknad/"},{"d":"2011-06-01","n":"Hansa Medical genomför informationsträffar i Malmö och Stockholm","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-genomfor-informationstraffar-i-malmo-och-stockholm/"},{"d":"2011-05-23","n":"Hansa Medical offentliggör finansiell information från prospekt avseende företrädesemission","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-offentliggor-finansiell-information-fran-prospekt-avseende-foretradesemission/"},{"d":"2011-05-23","n":"Hansa Medicals prospekt avseende företrädesemission om 29 miljoner kronor publicerat","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medicals-prospekt-avseende-foretradesemission-om-29-miljoner-kronor-publicerat/"},{"d":"2011-05-23","n":"Hansa Medical ingår avtal om teckningsförbindelse och emissionsgaranti","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-ingar-avtal-om-teckningsforbindelse-och-emissionsgaranti/"},{"d":"2011-05-13","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 12 maj 2011","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ-den-12-maj-2011/"},{"d":"2011-05-11","n":"HMD-301 för diagnostik av bakteriell meningit: nya kliniska forskningsresultat publicerade","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hmd-301-for-diagnostik-av-bakteriell-meningit-nya-kliniska-forskningsresultat-publicerade/"},{"d":"2011-05-03","n":"Hansa Medicals årsredovisning för 2010 publicerad på bolagets webbsida","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medicals-arsredovisning-for-2010-publicerad-pa-bolagets-webbsida/"},{"d":"2011-04-11","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2011-04-11","n":"Hansa Medicals styrelse föreslår stämman att besluta om företrädesemission om 29 miljoner kronor","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medicals-styrelse-foreslar-stamman-att-besluta-om-foretradesemission-om-29-miljoner-kronor/"},{"d":"2011-04-01","n":"Nytt datum för Hansa Medicals årsstämma: 12 maj 2011","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/nytt-datum-for-hansa-medicals-arsstamma-12-maj-2011/"},{"d":"2011-03-23","n":"Avtal om likviditetsgaranti för aktier i Hansa Medical avslutas","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/avtal-om-likviditetsgaranti-for-aktier-i-hansa-medical-avslutas/"},{"d":"2011-03-21","n":"Hansa Medical och Axis-Shield startar klinisk multicenterstudie med HBP-assay för diagnos av svår sepsis","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medical-och-axis-shield-startar-klinisk-multicenterstudie-med-hbp-assay-for-diagnos-av-svar-sepsis/"},{"d":"2011-02-10","n":"Bokslutskommuniké 2010","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/bokslutskommunike-2010/"},{"d":"2011-01-10","n":"Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield ingår optionsavtal med Bio-Rad Laboratories för kommersialisering av Heparin Binding Protein","u":"/sv/media/press­meddelanden/2011/hansa-medicals-samarbetspartner-axis-shield-ingar-optionsavtal-med-bio-rad-laboratories-for-kommersialisering-av-heparin-binding-protein/"},{"d":"2010-09-20","n":"Hansa Medical erhåller milstolpsbetalning för etablering av en stark patentportfölj kring alpha-11","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medical-erhaller-milstolpsbetalning-for-etablering-av-en-stark-patentportfolj-kring-alpha-11/"},{"d":"2010-09-06","n":"Hansa Medical AB ingår licensavtal med Human Genome Sciences Inc.","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medical-ab-ingar-licensavtal-med-human-genome-sciences-inc/"},{"d":"2010-07-29","n":"Hansa Medical AB (publ) - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medical-ab-publ---delarsrapport-1-januari---30-juni-2010/"},{"d":"2010-04-30","n":"Kommuniké från årsstämma 2010 i Hansa Medical AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/kommunike-fran-arsstamma-2010-i-hansa-medical-ab/"},{"d":"2010-04-20","n":"Definitivt utfall i Hansa Medicals företrädesemission","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/definitivt-utfall-i-hansa-medicals-foretradesemission/"},{"d":"2010-04-16","n":"Hansa Medicals företrädesemission övertecknad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medicals-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2010-04-15","n":"Hansa Medicals årsredovisning för 2009 publicerad på bolagets webbsida","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medicals-arsredovisning-for-2009-publicerad-pa-bolagets-webbsida/"},{"d":"2010-04-15","n":"Hansa Medicals årsredovisning för 2009 publicerad på bolagets webbsida","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medicals-arsredovisning-for-2009-publicerad-pa-bolagets-webbsida-2010-04-15/"},{"d":"2010-03-26","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2010-03-19","n":"Prospekt avseende Hansa Medicals nyemission publicerat","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/prospekt-avseende-hansa-medicals-nyemission-publicerat/"},{"d":"2010-03-04","n":"Hansa Medical genomför garanterad företrädesemission om 27 miljoner kronor","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/hansa-medical-genomfor-garanterad-foretradesemission-om-27-miljoner-kronor/"},{"d":"2010-02-10","n":"Bokslutskommuniké 2009","u":"/sv/media/press­meddelanden/2010/bokslutskommunike-2009/"},{"d":"2009-09-29","n":"Kliniska forskningsresultat med Hansa Medicals diagnostikmetod HMD-301 publicerade i Clinical Infectious Diseases","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/kliniska-forskningsresultat-med-hansa-medicals-diagnostikmetod-hmd-301-publicerade-i-clinical-infectious-diseases/"},{"d":"2009-07-30","n":"Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/delarsrapport-1-januari--30-juni-2009/"},{"d":"2009-06-22","n":"Hansa Medical och Inverness Medical Innovations inleder partnerskapsavtal för utveckling av biologiska läkemedel mot reumatoid artrit","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/hansa-medical-och-inverness-medical-innovations-inleder-partnerskapsavtal-for-utveckling-av-biologiska-lakemedel-mot-reumatoid-artrit/"},{"d":"2009-06-15","n":"Hansa Medical och Axis-Shield ingår utvecklings- och licensavtal kring ny biomarkör för diagnos av svår sepsis","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/hansa-medical-och-axis-shield-ingar-utvecklings--och-licensavtal-kring-ny-biomarkor-for-diagnos-av-svar-sepsis/"},{"d":"2009-05-07","n":"Hansa Medical erhåller VINNOVA-finansiering till forskningsprojekt","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/hansa-medical-erhaller-vinnova-finansiering-till-forskningsprojekt/"},{"d":"2009-04-30","n":"Kommuniké från årsstämma 2009 i Hansa Medical AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/kommunike-fran-arsstamma-2009-i-hansa-medical-ab/"},{"d":"2009-04-15","n":"Hansa Medicals valberedning föreslår omval av styrelse","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/hansa-medicals-valberedning-foreslar-omval-av-styrelse/"},{"d":"2009-04-15","n":"Hansa Medical AB (publ) - Årsredovisning 2008","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/hansa-medical-ab-publ---arsredovisning-2008/"},{"d":"2009-04-03","n":"Hansa Medical avyttrar forskningsprojekt","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/hansa-medical-avyttrar-forskningsprojekt/"},{"d":"2009-03-31","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2009-02-10","n":"Bokslutskommuniké 2008","u":"/sv/media/press­meddelanden/2009/bokslutskommunike-2008/"},{"d":"2008-11-24","n":"Hansa Medical byter Certified Adviser","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/hansa-medical-byter-certified-adviser/"},{"d":"2008-08-21","n":"Hansa Medical - Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/hansa-medical---delarsrapport-1-januari--30-juni-2008/"},{"d":"2008-05-15","n":"Hansa Medical löser konvertibellån – positiv resultateffekt om 15,1 MSEK","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/hansa-medical-loser-konvertibellan--positiv-resultateffekt-om-151-msek/"},{"d":"2008-05-08","n":"Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 7 maj 2008","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/kommunike-fran-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ-den-7-maj-2008/"},{"d":"2008-04-23","n":"Offentliggörande av Hansa Medicals Årsredovisning för 2007","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/offentliggorande-av-hansa-medicals-arsredovisning-for-2007/"},{"d":"2008-04-08","n":"Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/kallelse-till-arsstamma-i-hansa-medical-ab-publ/"},{"d":"2008-02-28","n":"Hansa Medical - Bokslutskommuniké 2007","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/hansa-medical---bokslutskommunike-2007/"},{"d":"2008-01-15","n":"Hansa Medical förvärvar samtliga tillgångar i Cartela AB","u":"/sv/media/press­meddelanden/2008/hansa-medical-forvarvar-samtliga-tillgangar-i-cartela-ab/"},{"d":"2007-11-20","n":"Styrelseordförande förvärvar aktier","u":"/sv/media/press­meddelanden/2007/styrelseordforande-forvarvar-aktier/"},{"d":"2007-10-12","n":"Hansa Medical klart för handel på First North","u":"/sv/media/press­meddelanden/2007/hansa-medical-klart-for-handel-pa-first-north/"},{"d":"2007-10-03","n":"Hansa Medicals nyemission om 38 MSEK fulltecknad","u":"/sv/media/press­meddelanden/2007/hansa-medicals-nyemission-om-38-msek-fulltecknad/"}]

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter. Informationen levererad av Cision.

Historisk aktiekurs

Informationen levererad av Cision.

Investeringskalkylator

Visa resultatet av en investering i HNSA i relation till marknadsindicier eller andra aktier över tid

Ange tidsperiod

Ange antal aktier ELLER värdet på dina innehav

Informationen levererad av Cision.

Noteringsprospekt Okt 2015

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) har upprättat prospektet nedan med anledning av börsintroduktionen.

Noteringsprospekt