peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
immunförsvar

Våra terapiområden

Vår unika enzymteknik har potential att förändra livet för människor som lider av sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd, bland annat avstötningsreaktioner vid transplantation, genetiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomstillstånd och cancer.

Vår enzymteknologi

Vi har utvecklat en egen teknologiplattform för antikroppsklyvande enzymer som är inriktad på patogena eller sjukdomsframkallande antikroppar. Vårt första IgG-klyvande enzym, imlifidase, är designat för att inaktivera IgG-antikroppar i plasma och vävnad genom en enda intravenös behandling. Vi utvärderar för närvarande imlifidase inom ett brett spektrum av sjukdomsområden och indikationer för att kunna tillgodose betydande medicinska behov.

Bolagets breda pipeline omfattar njurtransplantation inför eller efter antikroppsmedierad organavstötning (AMR), sällsynta IgG-medierade autoimmuna tillstånd, såsom antiglomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM-sjukdom) och Guillain-Barrés syndrom (GBS) och cancer. Vi utvärderar också imlifidase som en förbehandling vid genterapi för att potentiellt göra det möjligt att behandla patienter med befintliga neutraliserande antikroppar mot genterapivektorer.

Patienter med sällsynta sjukdomstillstånd

De sjukdomstillstånd vi fokuserar på är visserligen sällsynta – var och en av dem drabbar färre än en på  2000 – men de är mycket svåra att leva med för de som har dem. Därför utforskar vi ständigt nya kliniska möjligheter för imlifidase för att ytterligare bidra till att förändra livet för patienter med sällsynta sjukdomstillstånd.

Inom EU betraktas en sjukdom som sällsynt om den drabbar färre än 5 av 10 000 personer1. Idag lever mellan 3,5 och 5,9 procent av världens befolkning med en sällsynt sjukdom. Det innebär ungefär 30 miljoner européer och nära 300 miljoner människor totalt i världen2.

Referens:

1. European Commission available at https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/rare_diseases_en. Last accessed February 2022.

2. Nguengang Wakap S, et al. Eur J Hum Genet. 2020; Feb;28(2):165-173 

Transplantation

IgG-antikroppar är en viktig del av det skyddande immunsvaret, men de kan i vissa situationer vara patogena eller skadliga. IgG-svaret mot främmande "icke-själv" donatorvävnader och den aktivering av immunsystemet som följer kan hindra patienter från att få livsförändrande behandlingar, bland annat organtransplantationer.

Läs mer

Autoimmuna sjukdomstillstånd

Autoimmuna tillstånd utgör en grupp allvarliga sjukdomar som orsakas av att immunförsvaret angriper “själv”-antigener på kroppens egna vävnader. Vi utforskar hur vår unika teknologi för antikroppsklyvning kan hjälpa patienter genom att motverka eller förhindra immunreaktionerna som orsakar dessa allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd.

Läs mer

Genterapi

Många patienter som kan dra nytta av  genterapi-behandling har antikroppar som hindrar genterapivektorn att komma in i cellerna och förhindrar därmed en framgångsrik behandling. Vi undersöker om det går att använda vår antikroppsklyvande enzymteknik för att eliminera dessa antikroppar och på så vis möjliggöra genterapi-behandling.

Läs mer

Onkologi

Det pågår redan lovande forskning om ytterligare tillämpningar av imlifidase inom ett antal områden, men vi tror att det finns ännu fler potentiella användningar för denna innovativa behandling och andra liknande behandlingar inom nya områden, bland annat onkologi.

Läs mer