peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Cykeln  på bron

Hållbarhet

Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv. För att det ska bli verklighet är det viktigt att vårt arbete är hållbart i ordets alla bemärkelser.

Hållbarhetsrapport 2023

Bli ett mer hållbart företag

Läs Hållbarhetsrapport för 2023

På Hansa Biopharma har vi åtagit oss att driva vår verksamhet framåt på ett hållbart sätt

Vi fokuserar på tre områden för att vara ett hållbart företag

Välmående människor

Vårt uppdrag är att hjälpa människor med sällsynta immunologiska sjukdomar att leva långa och friska liv

Välmående affärsverksamhet

Hansa är en värderingsdriven organisation som lägger stor vikt vid att affärsverksamheten bedrivs på ett etiskt och öppet sätt

Välmående planet

Miljöhänsyn ingår i Hansas DNA

På Hansa utvärderade och analyserade vi vår verksamhet för att bättre förstå vad hållbarhet på Hansa innebär och utvecklade ett strategiskt tillvägagångssätt för att anpassa oss till FN:s mål för hållbar utveckling – åtgärder för människor, planeten och välstånd. Vi tog också hänsyn till Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard.

FN:s mål för hållbar utveckling - ingen fattigdom
FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande
FN:s mål för hållbar utveckling - jämställdhet
FN:s mål för hållbar utveckling - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
FN:s mål för hållbar utveckling - fredliga och inkluderande samhällen
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Vårt åtagande

Vårt åtagande är att använda banbrytande forskning och innovation för att utveckla livsavgörande och livsförändrande behandlingar som hjälper patienter med sällsynta sjukdomstillstånd. Vi har högt ställda etiska krav och standarder för vår verksamhet för att kunna verka för både den enskildes och samhällets bästa.

Vårt åtagande

Medarbetarna, vår mest värdefulla tillgång

Vi strävar efter att låta den unika karaktären hos var och en av våra medarbetare komma till uttryck och arbetar aktivt för att främja den möjligheten, både på arbetsplatsen och i vårt arbete med patienter. Våra anställdas hälsa och välbefinnande är en annan viktig prioritering för oss. Vi har föresatt oss att skapa en säker miljö där våra anställda kan utvecklas, både på det personliga planet och i sin yrkesroll.

Människors hälsa

Skydda vår planet och dess ekosystem

Vi har som mål att förstå vår påverkan på planeten och strävar efter att agera så omdömesgillt vi kan.

Miljöpåverkan