peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Cykeln  på bron

Hållbarhet

Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv. För att det ska bli verklighet är det viktigt att vårt arbete är hållbart i ordets alla bemärkelser.

På Hansa arbetar vi för en hållbar produktionsmodell i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

2020 gjorde vi en fullständig materlialitetsanalys av väsentliga aspekter för att identifiera de områden av vår verksamhet som är viktigast för att säkra hållbart företagande. Dessa viktiga områden är dessutom avstämda mot FN:s mål för hållbar utveckling. Dessa 17 globala mål för hållbar utveckling är avsedda att göra det lättare för organisationer att ta fram riktlinjer som ger förutsättningar för en ljusare och mer hållbar framtid.
Våra viktigaste områden och hållbarhetsmål beskrivs nedan:

Hansas högprioriterade områden inom hållbarsarbetet

Säkerhet, effektivitet och etik. Vi är övertygade om att detta är det viktigaste för vår hållbarhet. Vi prioriterar alltid patientsäkerhet och etik och går längre än att bara följa lagar och förordningar.

FN:s mål för hållbar utveckling - fredliga och inkluderande samhällen

Miljöavtryck (klimatpåverkan och avfall). Vår klimatpåverkan är liten och står i proportion till den begränsade produktvolym vi tillverkar. Dessutom innebär våra produkters egenskaper att det inte förekommer några utsläpp av ämnen vid tillverkning eller användning, och själva produkten bryts ned helt av kroppen under behandlingen. Vi strävar ändå efter att se till att vår miljöpåverkan mäts och rapporteras fullt ut.

FN:s mål för hållbar utveckling - rent vatten och sanitet
FN:s mål för hållbar utveckling - hållbar industri innovationer och infrastruktur

FN:s mål för hållbar utveckling - hållbar konsumtion och produktion
FN:s mål för hållbar utveckling - hav och  marina resurser

Tillgång till läkemedel. Patienterna som lever med de sällsynta sjukdomar som våra produkter är avsedda att behandla har betydande medicinska behov, och det är viktigt för dem att snabbt få tillgång till behandling.

FN:s mål för hållbar utveckling - ingen fattigdom
FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Jämlik hälsa och icke-tillgodosedda behov. Rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, oavsett bakgrund eller status, är mycket viktigt för Hansa. Därför är vi engagerade i utbildningssamarbeten och strategiska partnerskap med både patientorganisationer och yrkesorganisationer inom hälsa- och sjukvård.

FN:s mål för hållbar utveckling - ingen fattigdom
FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Prissättning. Våra banbrytande behandlingar är ett resultat av årtionden av forskning, utveckling och investeringar. Därför fortsätter vi arbetet med att visa på värdet av våra produkter ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, både för patient, vård och samhälle. Vi bygger partnerskap för att öka tillgången till behandlingar på marknader där kostnaden är ett hinder för tillgången.

FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande

Tredjepartsrisk. I takt med att vi fortsätter expandera, höjer vi vår vaksamhet när det gäller potentiella tredjepartsrisker. Vi försöker ständigt skydda oss mot att våra produkter används felaktigt.

 

FN:s mål för hållbar utveckling - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Medarbetarnas välbefinnande, mångfald och inkludering. Vi har blivit certifierade som Great Place to Work® tre år i rad – 2020, 2021 och 2022 – och vi strävar efter att ge alla våra anställda förutsättningar att göra skillnad genom att utnyttja sina erfarenheter och kompetenser.

FN:s mål för hållbar utveckling - jämställdhet
FN:s mål för hållbar utveckling - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Avkastning till investerare. Investeringar gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla innovativa och livsförändrande behandlingar, och därför gör vi vårt bästa för att Hansa Biopharma ska förbli en attraktiv placering för investerare.

FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande

Vårt åtagande

Vårt åtagande är att använda banbrytande forskning och innovation för att utveckla livsavgörande och livsförändrande behandlingar som hjälper patienter med sällsynta sjukdomstillstånd. Vi har högt ställda etiska krav och standarder för vår verksamhet för att kunna verka för både den enskildes och samhällets bästa.

Vårt åtagande

Medarbetarna, vår mest värdefulla tillgång

Vi strävar efter att låta den unika karaktären hos var och en av våra medarbetare komma till uttryck och arbetar aktivt för att främja den möjligheten, både på arbetsplatsen och i vårt arbete med patienter. Våra anställdas hälsa och välbefinnande är en annan viktig prioritering för oss. Vi har föresatt oss att skapa en säker miljö där våra anställda kan utvecklas, både på det personliga planet och i sin yrkesroll.

Människors hälsa

Skydda vår planet och dess ekosystem

Vi har som mål att förstå vår påverkan på planeten och strävar efter att agera så omdömesgillt vi kan.

Miljöpåverkan