peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Cykeln  på bron

Hållbarhet

Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv. För att det ska bli verklighet är det viktigt att vårt arbete är hållbart i ordets alla bemärkelser.

På Hansa Biopharma har vi åtagit oss att driva vår verksamhet framåt på ett hållbart sätt

Vi fokuserar på tre områden för att vara ett hållbart företag

Välmående människor

Vårt uppdrag är att hjälpa människor med sällsynta immunologiska sjukdomar att leva långa och friska liv

Välmående affärsverksamhet

Hansa är en värderingsdriven organisation som lägger stor vikt vid att affärsverksamheten bedrivs på ett etiskt och öppet sätt

Välmående planet

Miljöhänsyn ingår i Hansas DNA

Under 2022 utvärderade och analyserade vi vår verksamhet för att bättre förstå vad hållbarhet innebär inom Hansa och utvecklade en strategisk metod för att anpassa oss till FN:s mål för hållbar utveckling – åtgärder för människor, planeten och välstånd.

Fundament

Säkerhet, effektivitet och etik

FN:s mål för hållbar utveckling - fredliga och inkluderande samhällen

Miljö

Miljöavtryck

FN:s mål för hållbar utveckling - rent vatten och sanitet
FN:s mål för hållbar utveckling - hållbar industri innovationer och infrastruktur
FN:s mål för hållbar utveckling - hållbar konsumtion och produktion
FN:s mål för hållbar utveckling - hav och  marina resurser

Samhällsfrågor

Tredjepartsrisk

FN:s mål för hållbar utveckling - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
FN:s mål för hållbar utveckling - fredliga och inkluderande samhällen
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Tillgång till läkemedel

FN:s mål för hållbar utveckling - ingen fattigdom
FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Jämlik hälsa och ej tillgodosedda behov

FN:s mål för hållbar utveckling - ingen fattigdom
FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande
FN:s mål för hållbar utveckling - genomförande och globalt partnerskap

Medarbetarnas välbefinnande,
mångfald och inkludering

FN:s mål för hållbar utveckling - jämställdhet
FN:s mål för hållbar utveckling - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Prissättning

FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande

Miljö

Investerarnas avkastning

FN:s mål för hållbar utveckling - hälsa och välbefinnande

Vårt åtagande

Vårt åtagande är att använda banbrytande forskning och innovation för att utveckla livsavgörande och livsförändrande behandlingar som hjälper patienter med sällsynta sjukdomstillstånd. Vi har högt ställda etiska krav och standarder för vår verksamhet för att kunna verka för både den enskildes och samhällets bästa.

Vårt åtagande

Medarbetarna, vår mest värdefulla tillgång

Vi strävar efter att låta den unika karaktären hos var och en av våra medarbetare komma till uttryck och arbetar aktivt för att främja den möjligheten, både på arbetsplatsen och i vårt arbete med patienter. Våra anställdas hälsa och välbefinnande är en annan viktig prioritering för oss. Vi har föresatt oss att skapa en säker miljö där våra anställda kan utvecklas, både på det personliga planet och i sin yrkesroll.

Människors hälsa

Skydda vår planet och dess ekosystem

Vi har som mål att förstå vår påverkan på planeten och strävar efter att agera så omdömesgillt vi kan.

Miljöpåverkan