peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Sektretesspolicy

Hansa Biopharma (”Hansa”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) driver en webbplats på https://hansabiopharma.com. Denna policy beskriver hur Hansa behandlar information som kan identifiera enskilda personer (”personuppgifter”) som använder webbplatsen eller en mobilapplikation, eller som prenumererar på Hansas nyhetsbrev.

Personlig information som vi samlar in

De kategorier av personlig information som vi samlar in omfattar:

 • Identifierare, t.ex. ditt namn, din postadress eller ditt telefonnummer;
 • Finansiell, medicinsk eller sjukförsäkringsrelaterad information, t.ex. ditt intresse för vissa läkemedelsprodukter;
 • Demografisk information om dig;
 • Kommersiell information, t.ex. om tjänster som tagits emot eller övervägs;
 • Information om aktivitet på Internet eller andra elektroniska nätverk, t.ex. typ av webbläsare, operativsystem och IP-adress;
 • Yrkesrelaterad information, t.ex. din arbetsgivare eller, om du är arbetssökande, din anställningshistorik; och
 • Utbildningsinformation, t.ex. din alma mater

Datakällor

Vi kan samla in personlig information från följande kategorier av källor:

 • Från din enhet eller webbläsare
 • Direkt från dig när du tillhandahåller information
 • Från våra dotterbolag och affärspartner
 • Från marknadsföringsleverantörer och reklamnätverk
 • Från sociala medier

Så använder vi personlig information som vi samlar in

Vi kan använda den personliga information som vi samlar in bland annat för följande ändamål:

 • Erbjuda dig produkter och tjänster
 • Hantera dina förfrågningar, problem och önskemål
 • Analysera användningen av våra produkter och tjänster och förbättra våra produkter och tjänster
 • Utveckla nya produkter och tjänster
 • Tillhandahålla och anpassa våra erbjudanden och tjänster, bland annat för marknadsföring och reklam
 • Behandla ansökningar om anställning
 • Upprätthålla säkerheten för våra tjänster
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Skydda våra eller andras rättigheter, egendom och säkerhet

Vilka vi delar personlig information med

Vi kan dela med oss av personlig information under följande begränsade omständigheter:

 • Vi kan dela personlig information med leverantörer och andra tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra uppgifter för vår räkning.
 • Vi kan välja att köpa eller sälja tillgångar och kan dela och/eller överföra kundinformation i samband med utvärdering av och ingående i sådana transaktioner och baserat på vårt legitima intresse. Om vi (eller våra tillgångar) förvärvas, eller om vi går i konkurs, går i konkurs eller genomför någon annan förändring av kontrollen, kan personlig information vara en av de tillgångar som överförs till eller förvärvas av en tredje part.
 • Vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter, bland annat för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning, baserat på vårt legitima intresse eller rättsliga skyldigheter.

Hur länge vi lagrar personlig information

Vi lagrar personlig information under olika lång tid beroende på vilken kategori av personlig information det rör sig om.

Viss information kan raderas automatiskt enligt särskilda scheman, t.ex. marknadsföringsinformation. Andra uppgifter, t.ex. kontoinformation, kan sparas under en längre tidsperiod baserat på det avtal som personerna har med oss. Vi kan också komma att behålla information för affärsmetoder baserade på vårt legitima intresse eller juridiska ändamål, t.ex. förbättring av nätverket, förebyggande av bedrägerier, registerhållning eller upprätthållande av våra juridiska rättigheter.

Hur vi skyddar personlig information

Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all information som vi har i våra register från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, offentliggörande, ändring och förstörelse.

Individens rätt till personlig integritet

Enskilda personer kan alltid välja att inte lämna ut personuppgifter till oss. Vissa personuppgifter kan dock krävas för att kunna utnyttja vissa av webbplatsens funktioner eller vissa av Hansas tjänster.

 • Cookies
  Enskilda personer kan acceptera eller avvisa cookies för Hansas webbplats genom Hansas center för cookie-inställningar

  eller genom att justera sina webbläsarinställningar. Mer information finns i vår Policy för cookies.
 • Marknadskommunikation
  Enskilda personer kan när som helst välja att inte längre ta emot vissa reklam- eller marknadsföringsmeddelanden från oss genom att använda länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar, eller genom att fylla i det här webbformuläret.

Hur enskilda personer kan utöva sina rättigheter

Om enskilda personer vill få tillgång till, granska, uppdatera, korrigera och radera personuppgifter som Hansa har om dem, eller utöva andra rättigheter för registrerade enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), kan de antingen klicka på länken ”Utöva dina rättigheter” längst upp till vänster i Hansas integritetsmeddelande eller fylla i det här webbformuläret. Vår sekretessgrupp granskar din begäran och svarar dig så snabbt som möjligt.

Observera att vi fortfarande kan använda aggregerad och anonymiserad personlig information som inte identifierar någon enskild person och att vi även kan behålla och använda personlig information om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Enskilda personer har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information finns på webbplatsen för den svenska myndigheten för integritetsskydd på https://www.imy.se/.

Internationella dataöverföringar

Hansa kommer alltid att skydda personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande oavsett var de behandlas.

Hansa kan överföra personuppgifter från EES eller Storbritannien till USA, inklusive personuppgifter som vi får från personer som bor i EES eller Storbritannien och som besöker våra webbplatser och/eller använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

När Hansa deltar i sådana överföringar av personuppgifter förlitar sig Hansa på i) beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen på grundval av artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR), eller ii) standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen. Hansa övervakar också kontinuerligt omständigheterna kring sådana överföringar för att säkerställa att de i praktiken upprätthåller en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som garanteras av GDPR.

Kontakta oss

Om du har frågor, önskemål eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Hansa Biopharma Data Protection Officer
dataprotection@hansabiopharma.com 

 

Denna policy gäller från och med den 17:de Juni 2021.