peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Multi-well plate med lila vätskan

NiceR

Utöver imlifidase utvecklar vi nästa generations enzymer som är designade för att möjliggöra upprepad dosering inom vårt NiceR-program (Novel Immunoglobulin Cleaving Enzymes for Repeat Dosing).

På grund av den immunogenicitet som har observerats för imlifidase tror vi att det kan vara mindre lämpligt för kroniska sjukdomar som kräver flera administreringar. Inom ramen för NiceR-programmet utvecklar vi IgG-klyvande enzymer som är designade för att ha en lägre benägenhet att framkalla immunitet. Det skulle tillåta ett bredare terapeutiskt fönster. Dessutom – vilket är ännu viktigare – skulle enzymerna kunna användas vid ett antal IgG-medierade autoimmuna sjukdomar där patienterna upplever skov, eller vid transplantationer där upprepad dosering skulle vara till nytta och tillföra ytterligare värde, i synnerhet efter transplantationen. Vi tror att kandidater som identifierats inom NiceR-programmet skulle kunna utvärderas för en lång rad potentiella indikationer, inklusive ett antal inom genterapi och onkologi.

Patent och immateriella rättigheter

Imlifidase och dess användning skyddas av flera patentfamiljer, inklusive både beviljade patent och pågående patentansökningar.

Patentskydd söks och erhålls på viktiga marknader. De olika patent som skyddar sammansättningen av material för vår ledande molekyl inom NiceR och metoderna för att använda denna löper ut mellan 2036 och 2041, om hänsyn inte tas till en eventuell förlängning av patenttiden.