peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Lila kolonier av streptokockbakterier

Historia

En historia om innovation

Upptäckt

2001-2010

Enzymet IdeS upptäcktes vid Lunds universitet i Streptococcus pyogenes-bakterier. Enzymet verkar ha en unik förmåga att neutralisera antikroppar. Den genetiska koden för enzymet överfördes sedan från Streptococcus pyogenes till E.coli-bakterier med hjälp av rekombinant DNA-teknik, så att enzymet gick att producera och isolera.

Under 2007 grundades företaget med namnet Hansa Medical och noterades på Nasdaq First North Growth Market Stockholm från 2007 till 2015, och på Nasdaq Stockholm sedan 2015. Den kliniska utvecklingsprocessen planerades, med inledande fokus på njurtransplantation för högsensitiserade patienter. Under 2008 inleddes projekt HMedIdeS (imlifidase).

Utveckling

2013-2019

Hansa genomför den första framgångsrika studien av imlifidase på människa 2013. Från och med 2014 genomför och slutför bolaget fyra fas 2-studier som möjliggör njurtransplantation hos 46 patienter.

Under 2014 inleder Hansa fas 2-studier med anti-GBM-sjukdom, antikroppsmedierad avstötning av njurtransplantat (AMR) och Guillain-Barrés syndrom (GBS).

Under 2017 klassificeras imlifidase som särläkemedel av Europeiska kommissionen, följd av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) under 2018

Under 2019 används fas 2-studierna som underlag för en ansökan om godkännande för försäljning till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för användning av imlifidase vid njurtransplantation.

Expansion

2020 - idag

I juni 2020 går Hansa in i det expanderande området genterapi genom ett partnerskapsavtal med Sarepta Therapeutics. Ytterligare partnerskap och samarbeten etableras i 2022 med AskBio och i 2023 med Généthon som stöd för expansionen till nya indikationer och sjukdomsområden.

I augusti 2020 får Hansas första produkt för njurtransplantation villkorligt godkännande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Samtidigt som Hansa Biopharma AB ser en betydande tillväxt i antalet anställda och i sin internationella närvaro, certifieras bolaget som Great Place to Work® fyra år i rad, 2020-2023. I 2023 blev Hansa utvald bland de bästa arbetsplatserna i Sverige.