peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
två forskare som pratar i ett labb

Vetenskapliga samarbeten

Som del av vårt uppdrag att hjälpa patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd är samarbete med vetenskapliga och medicinska experter runt om i världen en viktig komponent för att vårt arbete ska bli framgångsrikt.

Framstegen inom modern medicin drivs av det nära samspelet mellan å ena sidan den akademiska världen och å andra sidan bioteknik- och läkemedelsföretag. Vi befinner oss i gränslandet däremellan och stöder omvandlingen av banbrytande forskning till terapeutiska innovationer som kan förändra livet för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd och skapa långsiktigt värde för patienter, aktieägare och samhällen.

Cedars Sinai logotyp
Johns Hopkins University logotyp
NYU Langone Medical Center logotyp
University of Oxford logotyp
Necker Hospital University logotyp
Lunds Universitet logotyp
Uppsala Universitet logotyp

Samarbeten för utlicensiering

Heparin binding protein assay

Heparin Binding Protein Assay för mätning av heparinbindande protein (HPB) i plasma är en diagnostisk metod som ursprungligen utvecklades och patenterades av forskare vid Lunds universitet i samarbete med Hansa för att hjälpa till att förutsäga allvarlig sepsis hos patienter med symptom på infektionssjukdomar på sjukhusens akutmottagningar. Allvarlig sepsis drabbar 300 av 100 000 personer varje år. Många av dessa infektioner kan behandlas effektivt med antibiotika för att förhindra att de utvecklas till allvarlig sepsis. Hansa har licensierat ut HBP-analysen till brittiska Axis-Shield Diagnostics, ett dotterbolag till Abbott. Hansa Biopharma har rätt till royaltybetalningar från Axis-Shield.