peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Läkare promenerar med surfplatta

Medicinsk rådgivande styrelse

Den medicinska rådgivande kommittén består av Professor Kathryn Wood, Professor Christophe Legendre, Professor Stanley Jordan och Professor Robert A. Montgomery. Dessa framstående experter bidrar med ovärderlig medicinsk expertis gällande njurtransplantationer och desensitisering till Hansa Biopharma.

Prof. Stanley Jordan
Director of Kidney Transplantation and Transplant Immunology. Director of Division of Pediatric and Adult Nephrology at CSMC

Prof. Stanley Jordan (ordförande) är chef för Kidney Transplantation and Transplant Immunology, Kidney and Pancreas Transplant Center och chef för Division of Pediatric and Adult Nephrology vid Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles i USA. Professor Jordans fokus ligger på immunologi och transplantationer. Han har bedrivit omfattande forskning finansierad genom tiotals forskningsstipendier och priser, däribland kliniska studier kontrollerade av National Institutes of Health (NIH) om njurtransplantationer. Professor Jordan har skrivit hundratals artiklar i vetenskapliga tidskrifter och varit författare till omkring 25 kapitel i olika böcker. Han utsågs av National Institutes of Healths National Institute of Allergy and Infectious Diseases att vara rådgivare till kongressen gällande säkerhet och effektivitet för intravenösa gammaglobulinprodukter. Professor Jordan har varit försöksledare vid tre NIH-kontrollerade kliniska studier inom njurtransplantation. Professor Jordan har fått Medical Sciences Award från UCLA Alumni Association, Gift of Life Award från National Kidney Foundation, Established Investigator Award från American Society of Transplantation och Distinguished Alumni Award från University of North Carolina-Chapel Hill School of Medicine. Professor Jordan är medlem av nationella och internationella branschorganisationer och har suttit i redaktionsstyrelsen för ett flertal facktidskrifter.

Prof. Robert A. Montgomery
Director vid NYU Langone Transplant Institute

Prof. Robert A. Montgomery, MD, DPhil, FACS är Director vid NYU Langone Transplant Institute, New York, NY, USA. Professor Robert A. Montgomery är den första mottagaren av Margery K. and Thomas Pozefsky Endowed Professorship in Kidney Transplantation. Professor Montgomery ingick i teamet som utvecklade metoden för laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi) för njurtransplantation från levande givare, en metod som har blivit standard världen över. Robert A. Montgomery anses som en världsledande expert på njurtransplantationer för högsensitiserade och ABO-inkompatibla patienter. Montgomery har fått betydande priser och utmärkelser, bland annat ett Fulbright Scholarship, ett Thomas J. Watson Fellowship samt medlemskap i de akademiska sällskapen Phi Beta Kappa och Alpha Omega Alpha. Han har tilldelats ett flertal stipendier från American College of Surgeons och American Society of Transplant Surgeons. National Kidney Foundation of Maryland har belönat hans bidrag till transplantationsområdet med Champion of Hope Award, och National Kidney Registry belönade honom med Terasaki Medical Innovation Award.

Prof. Christophe Legendre
Professor i njurmedicin, Paris Descartes University

Prof. Christophe Legendre, MD, PhD är professor i njurmedicin vid Paris Descartes University och cjef för enheten Adult Nephrology and Transplantation vid Necker-sjukhuset i Paris. Prof. Legendres främsta forskningsintressen omfattar den kliniska utvärderingen av nya immunsuppress­iva läkemedel, virusinfektioner efter transplantation, transplantation för högriskmottagare, screening av njurbiopsier samt återkommande sjukdomar efter transplantationer. Han har publicerat omkring 340 artiklar i engelskspråkiga tidskrifter med expertgranskning. Christophe Legendre är medlem av ett flertal branschorganisationer, däribland American Society of Transplantation, European Society for Organ Transplantation och Transplantation Society och är även biträdande utgivare för American Journal of Transplantation samt Europe Regional Associate Editor för tidskriften Transplantation.

Prof. Kathryn Wood
Professor i immunologi vid University of Oxford

Prof. Kathryn Wood, PhD, är professor i immunologi vid Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford där hon leder Transplantation Research Immunology Group. Kathryn Wood är en internationellt erkänd medicinsk forskare inom toleransinduktion vid transplantationer, immunreglering och interaktion mellan immunsystemet och vävnader från stamceller. Hon är Fellow of The Academy of Medical Sciences och har fått ett flertal internationella utmärkelser för sin forskning, bland annat Royal Society Wolfson Merit Award för framstående forskning. Professor Wood har varit ordförande i Transplantation Society och leder för närvarande Women in Transplantation Initiative och är även redaktör för tidskriften Transplantation.