peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
forskare diskuterar resultat

Partnerskap

Vi värdesätter samarbeten med strategiska partners för att maximera potentialen hos vår teknikplattform och på bästa sätt genomföra vårt uppdrag: att utveckla innovativa behandlingar som kan tillgodose de ouppfyllda medicinska behoven hos patienter med sällsynta sjukdomar.

Vi ser möjligheter att utöka vår plattform för IgG-klyvande enzymteknik till nya indikationer och nästa generations teknik. Imlifidase har potential att användas vid en rad olika indikationer inom transplantation och autoimmunitet och kan ha stor användbarhet som förbehandling vid genterapi. Genom vårt NiceR-program utvecklar vi även nästa generationens IgG-klyvande enzymer, som är designade att ha lägre immunogenicitet och därmed kan möjliggöra repetitiv behandling.

Vår organisation har omfattande expertis inom biologi (särskilt inom områdena autoimmuna sjukdomar och transplantation), farmakologi, icke-klinisk och klinisk utveckling av terapier samt mekanistiska och strukturella strategier för IgG-antikroppar. Dessutom har vi omfattande expertis när det gäller lansering av läkemedel för sällsynta sjukdomar.

Partnerskapsmodell

För indikationer inom transplantation och autoimmuna sjukdomar är vårt mål att kommersialisera våra tillgångar genom vår egen kommersiella organisation på större marknader i Europa och USA. För andra marknader försöker vi dra nytta av marknadspotentialen genom kommersiella partnerskap i form av distributions- eller licensavtal, beroende på samarbetspartner, geografiskt område och den specifika indikationen.

Inom andra sjukdomsområden, såsom genterapi och onkologi, välkomnar vi partner som vill utveckla användningen av vårt antikroppsklyvande enzym som förbehandling eller kombinerad behandling. Vi kan också låta våra samarbetspartners sköta kommersialiseringen, med vissa säkerställda rättigheter för vår del inom försäljning och marknadsföring, beroende på samarbetspartner, geografiskt område och den specifika indikationen.

PARTNERSKAP

Våra aktuella strategiska partnerskap

Vår IgG-klyvande enzymteknik har fått extern validering genom ett antal samarbeten med strategiska partners. Den har potential att användas för en rad indikationer inom transplantation och autoimmunitet samt som förbehandling vid genterapi. Vi välkomnar samarbetsmöjligheter för att utforska kombinationsbehandlingar som kan ge innovativa lösningar på pågående utmaningar inom dessa områden.

Sarepta Therapeutics

Sarepta Therapeutics logotyp

2020 ingick Hansa Biopharma ett exklusivt avtal med Sarepta Therapeutics om utveckling och marknadsföring av imlifidase som en potentiell förbehandling vid genterapi hos patienter med Duchennes muskeldystrofi och autosomalt recessiv muskeldystrofi i skulder-bäckengördeln med neutraliserande antikroppar (NAbs) mot adeno-associerade virus (AAV). Vi samarbetar med Sarepta för att undersöka vilken roll vår teknik kan spela som förbehandling vid deras genterapier och för att möjliggöra genterapi i en större grupp patienter.

argenx 

argenx logotyp

Under 2021 ingick Hansa Biopharma ett samarbetsavtal om preklinisk forskning med argenx för att utvärdera den terapeutiska potentialen med att kombinera de två bolagens IgG-modulerande tekniker, som båda är under utveckling för indikationer som man vet medieras av sjukdomsframkallande IgG-antikroppar. Det prekliniska forskningssamarbetet har upprättats för att undersöka potentialen med att kombinera de två bolagens tekniker, med potentiella tillämpningar för både akuta och kroniska sjukdomar inom auto- och alloimmunologi.

AskBio

AskBio logotyp

2022 ingick Hansa ett avtal med AskBio om utvärdering av potentiell användning av imlifidase som förbehandling vid administrering av AskBios genterapi mot Pompes sjukdom. Utvärderingen ska göras inom ett prekliniskt och kliniskt genomförbarhetsprogram för patienter med befintliga neutraliserande antikroppar (NAbs) mot adenoassocierade virus (AAV). Syftet med samarbetet är att utvärdera kombinationen av vår teknik med AskBios behandlingar för Pompes sjukdom för att potentiellt möjliggöra genterapi för patienter med befintliga neutraliserande antikroppar.

Généthon

2023 ingick Hansa Biopharma ett forsknings- och utvecklingssamarbete om utvärdering av Hansas antikroppsklyvande enzym imlifidase, som förbehandling inför administrering av Genethons genterapikandidat GNT-0003 för behandling av Crigler-Najjars syndrom hos patienter med neutraliserande antikroppar (NAbs) mot adeno-associerat virus serotyp 8 (AAV8). Samarbetet, satt som ett prekliniskt och kliniskt genomförbarhetsprogram, utvärderar säkerheten och effekten av imlifidas i denna miljö.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med våra medarbetare inom affärsutveckling, mejla till bd@hansabiopharma.com.