peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Affärsman tittar ut genom fönstret

Vision, uppdrag och strategi

Vår vision  

En värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vårt uppdrag

Vi utnyttjar vår unika enzymteknologiplattform för att utveckla innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar som kan erbjudas patienter med sällsynta sjukdomar och för att skapa nytta och värde för samhället i stort.

Strategiska prioriteringar

Hansas uppdrag är att bli en global ledare inom området sällsynta sjukdomar genom att utveckla innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd.

Kommersialisering av IDEFIRIX® för de första indikationerna och marknaderna

Framgångsrikt lansera Hansas första godkända produkt IDEFIRIX i Europa.

Säkerställa FDA-godkännande och lansera Idefirix i USA.

Geografisk expansion.

Utveckla pågående kliniska program för imlifidase

Uppnå godkännande/användning av Imlifidase för vidare indikationer.

Bredda begreppet till att omfatta mer än njurtransplantation.

Utvidga teknikplattformen för IgG-klyvande enzym

Utvidga teknikplattformen för IgG-klyvande enzym till genterapi.

Utveckla nästa generation IgG-klyvande enzymer för upprepad användning.

Bygga upp en fokuserad, integrerad, smidig och handlingskraftig internationell organisation och söka partnerskap för att öka tillväxten och minska riskerna

Søren Tulstrup, VD och Koncernchef, Hansa Biopharma

Hansas löfte

Vi vill med vår innovativa forskning nå de med stora medicinska behov

“Målet och drivkraften för allt vi gör på Hansa Biopharma är vårt uppdrag: att utveckla livsavgörande och livsförändrande immunmodulerande behandlingar och tillgängliggöra dessa till patienter med sällsynta sjukdomstillstånd samt därigenom skapa nytta och värde för samhället i stort.”

Läs mer