peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Affärsman tittar ut genom fönstret

Vision, uppdrag och strategi

Vår vision  

En värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vårt uppdrag

Vi utnyttjar vår unika enzymteknologiplattform för att utveckla innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar som kan erbjudas patienter med sällsynta sjukdomar och för att skapa nytta och värde för samhället i stort.

Søren Tulstrup, VD och Koncernchef, Hansa Biopharma

Hansas löfte

Vi vill med vår innovativa forskning nå de med stora medicinska behov

“Målet och drivkraften för allt vi gör på Hansa Biopharma är vårt uppdrag: att utveckla livsavgörande och livsförändrande immunmodulerande behandlingar och tillgängliggöra dessa till patienter med sällsynta sjukdomstillstånd samt därigenom skapa nytta och värde för samhället i stort.”

Läs mer

Vår strategi

Hansa Biopharma har som mål att bli en global ledare inom området för sällsynta sjukdomar genom att utveckla innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Vår strategi bygger på att utifrån vår egenutvecklade enzymteknikplattform utveckla och kommersialisera immunmodulerande behandlingar, som är antingen de första eller de bästa i sitt slag, inom organtransplantation, sällsynta IgG-medierade autoimmuna sjukdomar och genterapi. Vi utforskar också potentialen för vår teknik inom onkologi.

Driva pågående kliniska program framåt inom transplantation och autoimmuna sjukdomar

Vi har pågående kliniska program inom njurtransplantation, antikroppsmedierad avstötning (AMR) och två sällsynta autoimmuna sjukdomar: antiglomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM) och Guillain-Barrés syndrom (GBS). Vi tror dessutom att vår teknik kan vara användbar vid cellterapier, såsom hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT).

Utöka vår IgG-klyvande enzymteknik till nya indikationer och sjukdomsområden

Vi undersöker också användningen av vår teknik inom genterapi för behandling av patienter med befintliga neutraliserande antikroppar och har etablerat partnerskap med genterapiföretag. Dessutom fortsätter vi vårt NiceR-program för att utveckla nästa generations IgG-klyvande enzym som skulle kunna ge möjlighet till upprepad dosering.

Kommersialisera Hansas första godkända produkt för njurtransplantation i Europa och på andra internationella marknader

Vi säkerställer nu en framgångsrik kommersialisering av vår första produkt i flera större europeiska länder baserat på det villkorade regulatoriska godkännandet. Vi kommer också att ansöka om godkännande och subvention i USA och på andra viktiga globala marknader.