peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
DNA

Genterapi

Genterapier är banbrytande behandlingar som har potential att bota tidigare obotliga genetiska sjukdomar. Ibland finns det dock redan neutraliserande antikroppar (NAbs) i patientens immunsystem som kan blockera genterapivektorn och förhindra framgångsrik genterapibehandling. Vi undersöker möjligheten att använda vår antikroppsklyvande enzymteknik för att möjliggöra genterapi av dessa patienter.

Genetiska sjukdomar orsakas av en eller flera defekta gener som inte producerar ett fungerande protein. Potentiellt botande genterapibehandlingar utvecklas för en rad olika genetiska sjukdomar hos människan, bland annat neuromuskulära, blödningsrelaterade, metaboliska, neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar. Syftet med genterapibehandlingar är att införa genetiskt material i kroppens celler för att ersätta den gen som är defekt.

De flesta genterapier använder virala vektorer, oftast adenoassocierade virus (AAV), för att överföra det genetiska materialet till cellerna. Eftersom de flesta människor exponeras för AAV under sitt liv har ett stort antal genterapipatienter naturligt förekommande antikroppar mot AAV1-8, så kallade neutraliserande antikroppar eller NAbs. Dessa NAbs gör så att virusvektorerna hindras från att komma in i cellerna och förhindrar på så vis en lyckad genterapibehandling. Detta betyder att en betydande andel av genterapipatienterna är utestängda från möjligheten att få en potentiellt botande behandling.

I prekliniska studier har förbehandling med imlifidase eliminerat neutraliserande antikroppar genom klyvning av IgG och på så vis möjliggjort framgångsrik behandling9. Vi har anledning att tro att detta koncept fungerar även i människa och på så vis kommer att möjliggöra genterapibehandling av patienter som annars inte skulle kunna få någon effekt avn behandlingen.

I 2020 tillkännagav Hansa ett samarbetsavtal med Sarepta Therapeutics kring utveckling och kommersialisering av imlifidase som förbehandling vid autosomalt dominant limb-girdle muskeldystrofi och Duchennes muskeldystrofi.

I 2022 ingick vi ett avtal med AskBio om att utvärdera användningen av imlifidase som förbehandling före administrering av genterapi vid Pompes sjukdom.

I 2023, ingick vi ett ett forsknings- och utvecklingssamarbete med Généthon om utvärdering av  imlifidase som förbehandling inför administrering av Généthons genterapikandidat GNT-0003 vid Crigler-Najjars syndrom.

Referens:

1. Boutin S, et al. Hum Gene Ther. 2010 Jun;21(6):704-12 

2. Griffin JM, et al. Gene Ther. 2019 May;26(5):198-210 

3. Wang Y, et al. Exp Neurol. 2017 May;291:134-140.

4. Calcedo & Wilson. Front Immunol. 2013 Oct 18;4:341

5. Falese L, et al. Gene Ther. 2017 Dec;24(12):768-778

6. Fu H, et al. Hum Gene Ther Clin Dev. 2017 Dec;28(4):187-196

7. Ellsworth JL, et al. Hum Gene Ther Clin Dev. 2018 Mar;29(1):60-67

8. Greig JA, et al. Hum Gene Ther. 2017 May;28(5):392-402

9. Leborgne C, et al. Nat Med. 2020; 26, 1096–1101