peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Antikroppar

Vår teknikplattform

Vi har utvecklat en egen teknikplattform för antikroppsklyvande enzymer som inriktas på patogena eller sjukdomsframkallande antikroppar. Vår första generations IgG-klyvande enzym, imlifidase, inaktiverar IgG-antikroppar i plasma och vävnad med en enda intravenös behandling.

Antikroppar, särskilt immunglobulin G (IgG), är en viktig del av det skyddande immunförsvaret,  men i vissa situationer kan IgG också vara patogena eller skadliga. När IgG känner igen ett "icke-själv"-antigen i donatorvävnad eller i egna vävnader utlöser de ett målinriktat svar som leder till att immunsystemet aktiveras. Aktiveringen av immunsystemet kan orsaka eller bidra till vissa autoimmuna sjukdomar eller hindra en patient från att få livsavgörande behandlingar, exempelvis organtransplantation och genterapi.

Vårt IgG-klyvande enzym

Imlifidase, vårt första generationens IgG-klyvande enzym, är en IgG-inaktiverande behandling baserad på ett cysteinproteas som ursprungligen upptäcktes i bakterien Streptococcus pyogenes och renades fram. Imlifidase är designat för att ha en unik verkningsmekanism och hög specificitet: IgG är dess enda mål. Imlifidase är designat för att inaktivera IgG-antikroppsmolekylen genom att klyva den i det så kallade gångjärnsområdet så att den delas i två delar: ett F(ab')2-fragment och ett Fc-fragment.

Inom två till sex timmar efter en infusion med imlifidase har i stort sett alla IgG i patientens serum och vävnader klyvts. När IgG är klyvt kan det inte mediera patologiska mekanismer som är Fc-beroende. Det förhindrar och hämmar negativa immunreaktioner, bland annat IgG-beroende komplementaktivering, celldöd och cellaktivering.

Bortom imlifidase

Vårt program för nästa generationens IgG-klyvande enzymer, NiceR, är i preklinisk utveckling och är designat för att bana väg för en utvidgning till ett stort antal potentiella indikationer, bland annat recidiverande autoimmuna sjukdomar och genterapi, liksom onkologiska indikationer.

NiceR

Partnerskap

Vår teknikplattform öppnar för en mångfald av betydande potentiella tillväxtmöjligheter. Vi värdesätter samarbeten inom strategiska partnerskap som en viktig del av vårt uppdrag: att utveckla innovativa behandlingar som kan tillgodose de ouppfyllda medicinska behoven hos patienter med sällsynta sjukdomar.

Partnerskap

Vårt åtagande

Vi utnyttjar vår unika enzymteknikplattform för att utveckla innovativa, livsavgörande och livsförändrande immunmodulerande behandlingar som kan erbjudas till patienter med sällsynta sjukdomar, och skapa värde för hela samhället.

Vårt åtagande

Dags för en ny karriär?
Jobba hos oss