peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Två forskare som pratar i labbet

Människors hälsa

Hansa Biopharmas anställda är vår mest värdefulla tillgång, och vi strävar efter att främja det unika som varje person bidrar med.

Vi arbetar aktivt med att sprida dessa värderingar både på arbetsplatsen och i vårt arbete med patienter, somnär vi stödjer initiativ somgör våra behandlingar tillgängliga för alla patienter som behöver dem. Våra anställdas hälsa och välbefinnande är en annan viktig prioritering för oss. Vi har föresatt oss att skapa en säker miljö där våra anställda kan utvecklas, både på det personliga planet och i sin yrkesroll.

Våra anställdas välbefinnande och utveckling

Vi vill att varje anställd som kommer till oss ska få möjlighet att använda sina erfarenheter och sin kompetens för att göra skillnad. Vi erbjuder många olika möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling för att stärka våra medarbetares kunskaper och förmågor så att de kan prestera ännu bättre i sina roller.

Det är vårt ansvar som arbetsgivare att erbjuda skäliga arbetsvillkor i en sund och hållbar arbetsmiljö. Därför samarbetar vi nära med våra anställda för att utforma den optimala arbetsmiljön för varje person. Vi är alltid angelägna att höra vad våra anställda har att säga, och uppmuntrar därför öppen kommunikation i hela organisationen. Hansa genomför också årliga medarbetarundersökningar så att vi vet vad vi gör rätt och hur vi kan förbättra oss. Vi är väldigt glada över att vår strategi för medarbetarnas välbefinnande och utveckling har lett till att Hansa för tredje året i rad har tilldelats en Great Place to Work®-certifiering.

En riktigt bra arbetsplats

Tack vare vår starka företagskultur fick vi fyra år i rad 2020-2023, utmärkelsen Great Place to Work av det oberoende institutet Great Place to Work® – en global auktoritet inom arbetsplatskultur, medarbetarupplevelser och ledarskapsbeteende. Hansa har också blivit utvald bland de bästa arbetsplatserna i Sverige 2023.

Mångfald och inkludering

Våra värderingar

Hansa Biopharma strävar efter att skapa en inkluderande miljö där vi bejakar olikheter och jobbar för inkludering. Vi är övertygade om att vi genom att värdesätta mångfald och inkludering skapar en miljö där alla talanger kan växa och där våra anställda kan blomstra.

Hansa Biopharma
Policy för mångfald och inkludering

Ladda ner

Jämställdhet och mångfald på Hansa

Vi värdesätter och arbetar för jämlikhet och inkludering inom vår medarbetargrupp och inom vårt globala ledarskap. För att vår arbetsplats ska vara inkluderande har vi infört en policy för mångfald som beskriver den blandning av geografiska och kulturella bakgrunder, yrkeserfarenheter och kunskaper som krävs, inklusive könsbalans.

För att specifikt säkerställa jämställdhet mellan könen på Hansa genomför vi årliga löneundersökningar för att kontrollera att män och kvinnor får samma lön för samma arbete.

En enastående personalstyrka med över 30 olika nationaliteter

Vi är stolta över att vår personalstyrka omfattar över 30 olika nationaliteter. Denna kulturella och etniska mångfald ger oss tillgång till många olika perspektiv, tillvägagångssätt och lösningar på alla problem som vi behöver lösa. Vi är medvetna om den potential en sådan mångfald ger vår organisation och fortsätter söka de mest motiverade och högkvalificerade kandidaterna från hela världen till befattningar hos oss.