peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
ung man i  en stor stad

Vårt åtagande

Ända sedan 2007 har vårt mål varit att använda banbrytande forskning och innovation för att utveckla livsavgörande och livsförändrande behandlingar. Vår satsning visar tydligt vårt stora engagemang för dem som lever med sällsynta sjukdomstillstånd. Men vårt arbete sträcker sig bortom den enskilda individen. Vi har högt ställda etiska krav och standarder som vi implementerar i hela vår verksamhet, från de övergripande målen till det dagliga arbetet, för att kunna verka både för den enskildes och samhällets bästa.

Vårt engagemang för patienterna

Hansa Biopharma satsar fullt ut på att utveckla innovativa behandlingar för att hjälpa patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd att leva längre och friskare liv. Med vårt arbete vill vi bidra till att övervinna de immunologiska hindren för att få tillgång till behandling för dessa patienter, så att de kan få sina betydande medicinska behov tillgodosedda.

Genom ändamålsenlig samverkan med intresseorganisationer vill vi hjälpa patienter att få gehör för sina betydande medicinska behov och ge dem möjlighet att dela med sig av sina berättelser och erfarenheter, som i sin tur kan ge oss mer kunskap och öka medvetenheten om deras sjukdomstillstånd. Vi tror att en förutsättning för vårt arbete är att förstå den resan som en patient gör, från diagnos till framgångsrik eller misslyckad behandling, och hur livet kan påverkas på vägen. Varje patient är unik, och genom att förstå och värdera deras unika berättelser och perspektiv kan vi bidra till att uppnå bättre behandlings­resultat för alla.

Hur vi samarbetar med patientorganisationer

Vårt åtagande gentemot akademi och vårdinstitutioner

Framsteg inom vetenskaplig förståelse och forskning är centrala drivkrafter för framsteg inom sjukvården och är även kärnan i Hansas verksamhet. Därför är vårt kontinuerliga vetenskapliga utbyte med akademi och vårdinstitutioner en av våra viktigaste prioriteringar, oavsett om det sker genom publicering av vår forskning i fackgranskade tidskrifter, presentation av våra data vid vetenskapliga kongresser eller genomprojekt med yrkesorganisationer inom hälso- och sjukvården.

För närvarande utbildar vi transplantationscentra om användningen av våra produkter och om hur de kan identifiera de patienter som skulle ha störst medicinsk nytta av produkterna. I takt med att vår behandlings­portfölj utökas kommer vi att fortsätta bygga relationer med vårdgivare och arbeta för att säkra tillgången till behandling där det är möjligt, så att anvädningen av våra behandlingar kan nyttjas fullt ut.

Vi är också stolta över att ha upprättat ett unikt samarbete med ESOT – European Society of Transplantation – där vi sponsrar en arbetsgrupp inom desensitisering. Målet med initiativet är att utveckla ett mer standardiserat och konsensusbaserat tillvägagångssätt för desensitisering av transplantationspatienter i Europa. Tanken är att bredda möjligheterna för högsensitiserade patienter som annars skulle ha svårt att hitta en matchning.

Tillgång till läkemedel

Att se till att de som behöver läkemedel också får tillgång till dem är inte en fråga för en enskild aktör, utan ett gemensamt ansvar för samhället. Hansa stöder initiativ som främjar tillgången till våra behandlingar för alla patienter som behöver dem. Vi gör det genom att samarbeta med patientgrupper och stödja utbildningsprogram.

Agera ansvarsfullt

Integritet är mer än ett ledord hos Hansa. Det definierar vilka vi är. Vi har högt ställda etiska krav och standarder som vi implementerar i hela vår verksamhet, från de övergripande målen till det dagliga arbetet. För att uppfylla dessa höga krav har vi tagit fram riktlinjer och en strikt uppförandekod som täcker hela vår verksamhet och ger våra anställda vägledning om hur de kan göra rätt. Riktlinjerna gäller för arbete vi utför och omfattar viktiga ämnen som miljömässig hållbarhet, mångfald och integration samt val av de bästa tredjepartsleverantörerna och samarbetspartners. På vår sida om bolagsstyrning finns mer information om vår policy.
Bolagsstyrning

När vi väljer leverantörer och ingår nya samarbeten tar vi på oss nya skyldigheter. Därför väljer vi våra samarbetspartners med omsorg och ger vägledning om våra förväntningar via vår leverantörskod. Vi uppmuntrar också våra affärspartners att vara proaktiva i sina åtaganden och stödja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Hansa är stolt över att vara en del av American Society of Transplantations initiativ Living Donor Circle of Excellence. Syftet med initiativet är att främja organdonation från levande donatorer genom att undanröja ekonomiska hinder, bland annat genom att stödja företag som ersätter donatorer för förlorad arbetsinkomst i samband med donation. Läs mer om initiativet här.