peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Forskare som pipetterar

Pipeline

För att kunna tillgodose betydande medicinska behov utvärderar vi imlifidase inom våra kliniska och prekliniska forskningsprogram för ett brett spektrum av potentiella indikationer inom olika områden.

Vår breda pipeline omfattar desensitisering före njurtransplantation och antikroppsmedierad organavstötning (AMR) efter njurtransplantation, sällsynta IgG-medierade autoimmuna tillstånd, såsom antiglomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM-sjukdom), Guillain-Barrés syndrom (GBS), och cancer. Fullständiga uppgifter om de kliniska studierna finns tillgängliga via: www.clinicaltrials.gov.

Inom preklinisk utveckling utvärderar vi också användning av imlifidase för att möjliggöra genterapi för patienter med befintliga neutraliserande antikroppar. Utöver imlifidase utvecklar vi nästa generations IgG-klyvande enzym för upprepad dosering inom NiceR-programmet. Slutligen har vårt EnzE-program potential att öka effekten av onkologiska behandlingar.
Forskning

Bred pipeline inom transplantation och autoimmuna sjukdomar

Forskning/Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 Marknadsgodkännande Lansering

Imlifidase

EU: Njurtransplantation för högsensitiserade patienter

EU: Kidney transplantation in highly sensitized patients

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
EU: Ytterligare avtal kring subventionering / Slutförande av uppföljningsstudien senast 2025

Status
Kommersialisering pågår baserat på godkännande.

Övrigt

  • Resultat från fas 1-studien har publicerats, Winstedt el al. (2015) PLOS ONE 10(7)
  • Lorant et al American Journal of Transplantation och 03+04 studier (Jordan et al New England Journal of Medicine)
  • EU-kommissionen har beviljat villkorligt godkännandè för imlifidase for högsensitiserade njurtransplantationspatienter En uppföljande studie efter godkännandet kommer att paborjas parallellt med lanseringen.

USA: Njurtransplantation för högsensitiserade patienter

US: Kidney transplantation in highly sensitized patients

Stäng

Next anticipated milestones
Randomisering slutförd (64 patienter) mitten av 2024
Läs mer: NCT04935177

Status
Fas 3 studie pågår.

Övrigt

  • Resultat frän fas 1-studien har publicerats, Winstedt el al. (2015) PLOS ONE 10(7)
  • Lorant et al American Journal of Transplantation och 03+04 studier (Jordan et al New England Journal of Medicine)

Anti-GBM sjukdom (investigator sponsored trial)

Anti-GBM disease

Stäng

Next anticipated milestones
Rekrytering slutförd (50 patienter)

Status
Klinisk fas 3 pågår.

Övrigt

  • Prövariniterad studie med Mårten Segelmark, professor vid Linköpings universitet och Lund universitet

Antikroppsmedierad avstötning efter njurtransplantation (AMR)

Antibody mediated kidney transplant rejection (AMR)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Publicering i referentgranskad tidskrift

Status
Fas 2 studie pågår.

Guillain-Barrés syndrom (GBS)

Guillain-Barré syndrome (GBS)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Jämförande effektivitetsanalys 2024.

Status
Fas 2 studie pågår.

Prövarinitierad studie i ANCA-associerad vaskulit

ANCA-associerad vaskulit

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Rekrytering slutförd (10 patienter)

Övrigt

  • Fas 2, första patient rekryterad

  • (investigator sponsored trial) av Dr. Adrian Schreiber and Dr. Philipp Enghard, vid Charité Universitätsmedizin, Berlin, Tyskland

Förbehandling inför genterapi för Duchennes muskeldystrofi (DMD) (i partnerskap med Sarepta)

Pre-treatment ahead of gene therapy in Duchenne Muscular Dystrophy (Partnered with Sarepta)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Rekrytering slutförd.

Status
Fas 1b pågår.

Förbehandling inför genterapi för Limb-Girdle muskeldystrofi (LGMD) (i partnerskap med Sarepta)

Pre-treatment ahead of gene therapy in Limb-Girdle Muscular Dystrophy (Partnered with Sarepta)

Stäng

Status
Preklinisk forskning.

Förbehandling inför genterapi för Pompes sjukdom (i partnerskap med AskBio)

Pre-treatment ahead of gene therapy in Pompe disease (Partnered with AskBio)

Stäng

Status
Preklinisk forskning.

Förbehandling inför genterapi för Crigler-Najjar syndrom (i partnerskap med Genethon)

Förbehandling inför genterapi för Crigler-Najjar syndrom (i partnerskap med Genethon)

Stäng

Status
Initiera klinisk studie


HNSA-5487

Primära molekylen från andra generationens IgG-antikroppsklyvande enzyme (NiceR)

Lead molecule from second-generation lgG antibody cleaving enzymes (NiceR)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Ytterligare analys av resultatmått från fas 1-studien inkl. val av indikation 2024.

Status
Preklinisk fas pågår.

Pågående
Slutfört
Planerad
Uppföljningsstudie pågår parallellt med kommersialisering

Är du intresserad av att delta?

Om du är intresserad av att delta i en klinisk studie ska du tala med din läkare. Då kan du få veta ifall du kan vara lämplig som deltagare i en studie och om det skulle passa dig.

Compassionate use-program (CUP)

Hansa har åtagit sig att utnyttja sin unika immunmodulerande teknikplattform för att utveckla innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska tillstånd. Vi tar vårt åtagande gentemot patienterna på största allvar. Hansa inser att det är bråttom att utveckla nya behandlingar, men även vikten av att uppfylla de rigorösa vetenskapliga och regulatoriska kraven. Vi är övertygade om att noggranna kliniska prövningar för att utvärdera säkerhet och effekt, samt att erhålla myndighetsgodkännande, är avgörande för att säkerställa att våra behandlingar når så många patienter som möjligt.
Därför kan vi för närvarande inte erbjuda CUP utan att äventyra vår förmåga att genomföra de studier som krävs för att i tid erhålla regulatoriskt godkännande och ge patienterna en bred, rättvis och hållbar tillgång. Vi anser att det lämpligaste sättet att få tillgång till våra försöksbehandlingar är att delta i kliniska prövningar som bedöms av regulatoriska myndigheter över hela världen.  Att slutföra våra pågående och framtida kliniska prövningar med omsorg och effektivitet är fortfarande det bästa sättet att erhålla myndighetsgodkännande och säkerställa en bred tillgång till våra behandlingar.
Hansa kommer att fortsätta att utvärdera möjligheten till CUP och kommer att uppdatera vår policy om vår ståndpunkt ändras. Läkare som önskar mer information kan kontakta medinfo@hansabiopharma.com. Vi räknar med att bekräfta mottagandet av förfrågningar inom fem arbetsdagar.  För information om Hansas kliniska prövningar, vänligen besök: clinicaltrials.gov 

Compassionate use-program (CUP)

Hansa Biopharma sätter patienten i centrum och arbetar för att utveckla viktig forskning inom områden med stora behov, med målet att tillhandahålla livräddande behandlings­alternativ för patienter och läkare. För närvarande kan vi inte erbjuda tillgång till icke auktoriserade behandlingar via ett s.k. Compassionate use-program, CUP. Läkare som önskar mer information kan kontakta medinfo@hansabiopharma.com. För information om Hansas kliniska prövningar, vänligen besök clinicaltrials.gov.

Hansa Biopharmas policy för global tillgång

I dagsläget kan vi inte erbjuda tillgång till icke godkända behandlingar via program för användning av humanitära skäl på ett sätt som innebär ett rättvist och hållbart alternativ för patienterna. Vi kommer dock att utvärdera och besvara varje enskild begäran om tillgång från fall till fall. Läkare som undrar om deras patienter är lämpliga att delta i kliniska prövningar kan besöka clinicaltrials.gov för att se vilka prövningar Hansa rekryterar patienter till och var dessa planeras.