peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Forskare som pipetterar

Pipeline

För att kunna tillgodose betydande medicinska behov utvärderar vi imlifidase inom våra kliniska och prekliniska forskningsprogram för ett brett spektrum av potentiella indikationer inom olika områden.

Vår breda pipeline omfattar desensitisering före njurtransplantation och antikroppsmedierad organavstötning (AMR) efter njurtransplantation, sällsynta IgG-medierade autoimmuna tillstånd, såsom antiglomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM-sjukdom), Guillain-Barrés syndrom (GBS), och cancer. Fullständiga uppgifter om de kliniska studierna finns tillgängliga via: www.clinicaltrials.gov.

Inom preklinisk utveckling utvärderar vi också användning av imlifidase för att möjliggöra genterapi för patienter med befintliga neutraliserande antikroppar. Utöver imlifidase utvecklar vi nästa generations IgG-klyvande enzym för upprepad dosering inom NiceR-programmet. Slutligen har vårt EnzE-program potential att öka effekten av onkologiska behandlingar.
Forskning

Bred pipeline inom transplantation och autoimmuna sjukdomar

Forskning/Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 Marknadsgodkännande Lansering

Imlifidase

EU: Njurtransplantation för högsensitiserade patienter

EU: Kidney transplantation in highly sensitized patients

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Ytterligare avtal kring subventionering / slutföra den uppföliande studien senast 2025

Status
Kommersialisering pågår baserat på godkännande.

Övrigt

  • Resultat från fas 1-studien har publicerats, Winstedt el al. (2015) PLOS ONE 10(7)
  • Lorant et al American Journal of Transplantation och 03+04 studier (Jordan et al New England Journal of Medicine)
  • EU-kommissionen har beviljat villkorligt godkännandè för imlifidase for högsensitiserade njurtransplantationspatienter En uppföljande studie efter godkännandet kommer att paborjas parallellt med lanseringen.

USA: Njurtransplantation för högsensitiserade patienter

US: Kidney transplantation in highly sensitized patients

Stäng

Next anticipated milestones
Rekrytering slutförd (64 patienter)
H1 2023

Status
Fas 3 studie pågår.

Övrigt

  • Resultat frän fas 1-studien har publicerats, Winstedt el al. (2015) PLOS ONE 10(7)
  • Lorant et al American Journal of Transplantation och 03+04 studier (Jordan et al New England Journal of Medicine)

Anti-GBM disease

Anti-GBM disease

Stäng

Next anticipated milestones
Första patient rekryterad (50 patienter)

Status
Klinisk fas 3 PÅGÅR.

Övrigt

  • Prövariniterad studie med Märten Segelmark, professor vid Linköpings universitet och Lund universitet

Antikroppsmedierad avstötning efter njurtransplantation (AMR)

Antibody mediated kidney transplant rejection (AMR)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Presentation av fullständig data
H2 2023

Status
Fas 2 studie pågår.

Guillain-Barrés syndrom (GBS)

Guillain-Barré syndrome (GBS)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Rekrytering slutförd (30 patienter)
H1 2023

Status
Fas 2 studie pågår.

Förbehandling inför genterapi för Limb-Girdle muskeldystrofi (LGMD) (i partnerskap med Sarepta)

Pre-treatment ahead of gene therapy in Duchenne Muscular Dystrophy (Partnered with Sarepta)

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Initiering av klinisk studie under
2023

Status
Preklinisk fas pågår.

Förbehandling inför genterapi för Duchennes muskeldystrofi (DMD) (i partnerskap med Sarepta)

Pre-treatment ahead of gene therapy in Limb-Girdle Muscular Dystrophy (Partnered with Sarepta)

Stäng

Status
Preklinisk fas pågår.

Förbehandling inför genterapi för Pompes sjukdom (¡ partnerskap med AskBio)

Pre-treatment ahead of gene therapy in Pompe disease (Partnered with AskBio)

Stäng

Status
Preklinisk fas pågår.

NiceR

Upprepad behandling vid autoimmuna sjukdomar, transplantation och cancer

Recurring treatment in autoimmune disease, transplantation and oncology

Stäng

Nästa förväntade milstolpe
Initiering av fas 1-studie av HNSA-5487 (NiceR huvudkandidat) under
H1 2023

Status
Preklinisk fas pågår.

EnzE

Immunterapi gällande cancer

Cancer immunotherapy

Stäng

Status
Forskningsfas.

Pågående
Slutfört
Planerad
Villkorat godkännande baserat på fas-2-data

Är du intresserad av att delta?

Om du är intresserad av att delta i en klinisk studie ska du tala med din läkare. Då kan du få veta ifall du kan vara lämplig som deltagare i en studie och om det skulle passa dig.

Hansa Biopharmas policy för global tillgång

I dagsläget kan vi inte erbjuda tillgång till icke godkända behandlingar via program för användning av humanitära skäl på ett sätt som innebär ett rättvist och hållbart alternativ för patienterna. Vi kommer dock att utvärdera och besvara varje enskild begäran om tillgång från fall till fall. Läkare som undrar om deras patienter är lämpliga att delta i kliniska prövningar kan besöka clinicaltrials.gov för att se vilka prövningar Hansa rekryterar patienter till och var dessa planeras.