peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
kompass

Vår ledning

Koncernledning

Søren Tulstrup
VD

Søren Tulstrup har varit VD och koncernchef sedan mars 2018. Han har lång erfarenhet som ledande befattningshavare inom den globala biofarmaindustrin. Innan han började på Hansa var Søren verkställande direktör för Vifor Pharma AG (SIX: VIFN), (nu en del av CSL Behring), och har också varit verkställande direktör för Santaris Pharma A/S (nu en del av F. Hoffmann-La Roche AG, eller Roche (SIX: ROG)). Søren har dessutom haft flera ledande roller inom Shire Pharmaceuticals (numera Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502)), Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) och Sandoz Pharma AG (numera Novartis AG eller Novartis (NYSE: NVS)) i både Europa och USA. Han har en M.Sc. i företagsekonomi från Copenhagen Business School.

Aktieinnehav: 45 347
Aktierätter: 260 000
ESOP: 575 107

Donato Spota
Senior Vice President, Chief Financial Officer

Donato Spota har varit Chief Financial Officer sedan maj 2019. Han har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finansiering, verksamhetsutveckling, investor relations och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna. Innan han började på Hansa hade han olika roller på Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), bland annat som CFO. Dessförinnan innehade han olika roller inom finans på F. Hoffmann-La Roche AG (SIX: ROG). Han har en B.A. i informationsteknik från det schweiziska BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) och en M.B.A. från Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.

Aktieinnehav: 15 076
Aktierätter: 155 000
ESOP: 306 842

Anne Säfström Lanner
Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Anne Säfström Lanner har varit Chief Human Resources Officer sedan juni 2020 och var Vice President Global Human Resources från 2019 till juni 2020. Innan hon började på Hansa hade hon olika ledande roller på European Spallation Source, en europeisk tvärvetenskaplig forskningsanläggning, inklusive Head of Resourcing. Innan dess Head of Human Resources på Cellavision AB (STO:CEVI). Anne har innehaft positioner som Head of HR, Head of Resourcing, HR Manager & Deputy Head of HR och har stor erfarenhet av snabbväxande nystartade internationella företag. Hon har en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap.

Aktieinnehav: 7 273
Aktierätter: 125 000
ESOP: 160 000

Matthew Shaulis
Chief Commercial Officer och VD för Hansa Biopharma i USA

Matthew Shaulis har varit Chief Commercial Officer och President för det amerikanska dotterbolaget Hansa Biopharma Inc sedan mars 2023. Matthew har sedan tidigare över 20 års erfarenhet inom den amerikanska och internationella läkemedelsindustrin inom bolagsledning, global strategisk och in-line marknadsföring, försäljningsledning, affärsutveckling och produkt- och indikationslanseringar. Han har haft flera ledande befattningar på Pfizer Inc. (NYSE: PFE), inklusive President Inflammation & Immunology för de internationella marknaderna i Europa och Asien, President North America Oncology och senast som Senior Vice President med ansvar för att leda bolagets globala kommersiella och medicinska go-to-market förändring. Dessförinnan hade Matthew olika ledande roller på Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA), Cephalon, Johnson & Johnson (LSE: JNJ) och Schering-Plough (nu en del av Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)). Han har en kandidatexamen i redovisning från Pennsylvania State University och en M.B.A. från Fuqua School of Business, Duke University, North Carolina.

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 105 000
ESO:er: 128 300

Achim Kaufhold
Senior Vice President, Chief Medical Officer, ad interim Chief Scientific Officer,

Achim Kaufhold har arbetat som Chief Medical Officer sedan juni 2020. Han har lång erfarenhet av seniora befattningar inom immunologi, infektionssjukdomar och onkologi. Achim har mer än 25 års internationell erfarenhet från bioteknik- och läkemedelsbranschen. Innan han började på Hansa hade Achim olika ledande befattningar inom bolagsledning, produkt- och affärsutveckling. Han har varit verkställande direktör för Affitech AS och Pharmexa A/S (som slogs samman), Chief Medical Officer för Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), Pharmexa A/S, Chiron (förvärvat av Novartis (NYSE: NVS)) och Berna Biotech AG (nu Johnson & Johnson (LSE: JNJ)). Dessförinnan ledde han den globala kliniska utvecklingen av barnvaccinportföljen hos GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK). Sitter för närvarande också i styrelsen för Biosergen AB (STO: BIOSGN). Har en doktorsexamen i medicin från universitetet i Köln och en professur i medicinsk mikrobiologi och infektionssjukdomar vid universitetet i Aachen i Tyskland.

Aktieinnehav: 8 800
Aktierätter: 111 000
ESOP: 144 000

Styrelsen

Peter Nicklin
Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2022

Peter Nicklin har över 30 års omfattande erfarenhet av och en bakgrund inom läkemedels- och hälsovårdssektorn, både från utvecklade och nya marknader, samt stor erfarenhet av att leda globala team. Styrelseordförande i Tunstall Healthcare och Sciensus. Tidigare CEO och styrelseledamot i Amann Girrbach AG, CVP och EMEA President i Baxter International samt innehaft olika ledande befattningar i Bayer Healthcare, Novartis och Bristol-Myers Squibb. Peter har en kandidatexamen inom finance (med särskild utmärkelse) från Lancaster University. Han är även auktoriserad revisor med behörighet från PriceWaterhouseCoopers i London.

Styrelseledamot och styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet, det vetenskapliga utskottet och USA-utskottet sedan 2022.
Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.
Shareholding: 14,500

Eva Nilsagård
Styrelseledamot sedan 2019

Eva Nilsagård är grundare av och verkställande direktör på Nilsagård Consulting AB. Tidigare tillförordnad Chief Financial Officer i olika företag, däribland OptiGroup AB, Plastal och Vitrolife AB. Hon har också haft olika ledande befattningar inom Volvokoncernen, eller Volvo, inklusive Senior Vice President Strategy & Business Development. Tidigare under sin karriär har Eva också haft ledande befattningar inom ekonomi och affärsutveckling på AstraZeneca plc och AB SKF. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för SEK (Swedish Export Credit Company), AddLife, Bufab Group, Irras AB, Nimbus Group AB, Nanexa, Ernströmgruppen och Xbrane Biopharma, ordförande i Spermosens AB samt styrelseledamot i eEducation Albert AB. Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. M.B.A. i nationalekonomi samt en kandidatexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan
i Göteborg.

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet sedan 2019.
Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.

Aktieinnehav: 3 000 aktier

Mats Blom
Styrelseledamot sedan 2019

Mats Blom är Chief Financial Officer på NorthSea Therapeutics B.V. Tidigare CFO för Modus Therapeutics AB, Zealand Pharma A/S, Swedish Orphan International AB (förvärvat av BioVitrum, nu Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Active Biotech AB (publ) och Anoto Group AB. Tidigare även managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Styrelseledamot i Egetis Therapeutics AB, Altamira Therapeutics Ltd. och Pephexia Therapeutics ApS. Mats har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en M.B.A. från IESE University of Navarra, Barcelona.

Styrelseledamot sedan 2019 och ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.

Aktieinnehav: 1 000 aktier

Hilary M. Malone
Styrelseledamot sedan 2021

Hilary Malone har mer än 25 års erfarenhet inom global läkemedelsutveckling, regulatoriska och myndighetsfrågor samt tillverkning och kommersialisering inom läkemedelsindustrin. Hon har varit verkställande direktör för ett privat life science-företag i uppstartsfasen sedan november 2021. Innan dess var Hilary Chief Operating Officer och Executive Vice President på Valo Health Inc. samt Chief Regulatory Officer och Senior Vice President & Head of Global Regulatory Affairs på Sanofi Inc. (dotterbolag till Sanofi SA). Tidigare erfarenhet inkluderar ledande roller inom läkemedelsutveckling på Reata Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc., Wyeth, LLC, AstraZeneca plc och GlaxoSmithKline plc. Hilary har också suttit i styrelsen för Inhibikase Therapeutics. Hon har en doktorsexamen i molekylär neurofarmakologi och en kandidatexamen i fysiologi från University of Dundee i Skottland.Hon är amerikansk, brittisk och irländsk medborgare.

Styrelseledamot sedan 2021, ordförande i USA-utskottet och ledamot i det vetenskapliga utskottet.
Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.

Aktieinnehav: -

Andreas Eggert
Styrelseledamot sedan 2018

Andreas Eggert har mer än 25 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive kommersiell verksamhet, lansering och förvaltning av varumärkesportföljer, varumärkesstrategi, marknadstillträde och strategiska konsulttjänster. Chief Operating Officer på X-Vax Technology Inc. i USA. Tidigare var Andreas Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S i Danmark. Har tidigare även innehaft olika ledande kommersiella roller på Wyeth, LLC (som förvärvades av Pfizer Inc.) i USA, Japan och Tyskland, bland annat som Vice President & Global Business Manager. Tidigare i sin karriär var han också managementkonsult på A.T. Kearney. Andreas har en M.B.A. från Azusa Pacific University.

Styrelseledamot sedan 2018, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet samt i det vetenskapliga utskottet.
Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.

Aktieinnehav: 5 500 aktier

Anders Gersel Pedersen
Styrelseledamot sedan 2018

Anders Gersel Pedersen har mer än 33 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Anders har arbetat i olika roller på H. Lundbeck A/S i Danmark, senast som Executive Vice President för forsknings- och utvecklingsorganisationen med ansvar för upptäckt och utveckling av produktpipeline från preklinisk verksamhet till marknadsföringsstudier efter lansering. Innehade dessförinnan olika positioner på Eli Lilly and Company, senast som direktör med ansvar för global klinisk forskning inom onkologi. Medlem i European Society of Medical Oncology, International Association for the Study of Lung Cancer och American Society of Clinical Oncology. Sitter i tillsynsstyrelserna för Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S, AELIS Farma SA och Genmab A/S. Anders har en examen i medicin samt en doktorsgrad i neuroonkologi från Köpenhamns universitet och en fil.kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan
i Köpenhamn.

Styrelseledamot sedan 2018, ordförande i det vetenskapliga utskottet och ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.

Aktieinnehav: 2 500 aktier