peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Läkare skriver på skrivblock

Prövarinitierade studier

Vi värdesätter och välkomnar oberoende och etisk forskning utförd av externa forskare som ett viktigt bidrag till vårt uppdrag att utveckla innovativa livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar.

Forskare är välkomna att skicka in studiekoncept för prövarinitierade studier (IST – Investigator Sponsored Trials) till Hansa Biopharma tillsammans med en ansökan om antingen finansiering, läkemedelsprodukt eller båda delarna. Studiekonceptet måste bygga på en giltig studiedesign och ha meningsfulla mål som är förenliga med rätten till privatliv och har full respekt för deltagarnas säkerhet och välbefinnande.

Kontakta oss

Forskare kan kontakta Hansa Biopharmas medicinska kontaktperson (MSL) eller skicka ett e-postmeddelande till vår kommitté för granskning av prövningar som sponsras av forskare på IST-review@hansabiopharma.com. Kommittén hjälper till med kontakten med ansvarig MSL på den berörda geografiska platsen. När kontakten är etablerad kommer vår MSL att fungera som kontaktpunkt under hela inlämnings- och granskningsprocessen.

IST-review@hansabiopharma.com