peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
kirurgisk operation

Transplantation

IgG-antikroppar är en viktig del av det skyddande immunsvaret, men de kan i vissa situationer vara patogena eller skadliga. När organ eller vävnad transplanteras från en person till en annan utsätts mottagarens immunsystem för främmande antigener. IgG-svaret mot främmande "icke-själv" donatorvävnader och den aktivering av immunsystemet som följer kan hindra patienter från att få livsförändrande behandlingar, bland annat organtransplantationer.

Njurtransplantation

Njurtransplantation är en livsavgörande behandling för patienter med njursvikt, eller njursjukdom i terminalstadiet (ESRD), ett allvarligt tillstånd som drabbar nästan 2,5 miljoner patienter världen över1.

Den som utvecklar terminal njursvikt behöver njurersättnings­terapi, vilket innebär antingen dialys eller njurtransplantation. Patienter som är beroende av dialys behöver flera timmars behandling, flera gånger i veckan2. För de flesta innebär det en väsentligt försämrad livskvalitet. Att få en transplantation förändrar livet och ger bättre livskvalitet till lägre samhällskostnader jämfört med dialys3.

Det finns över 170 000 patienter på väntelistorna för njurtransplantation i USA och Europa, och över 50 000 nya patienter tillkommer varje år (20 000 i EU och Storbritannien, 32 000 i USA)4. Av dessa klassificeras mellan 10 och 15 procent som högsensitiserade. Det betyder att de får vänta länge på transplantation på grund av en bred reaktivitet mot mänskliga leukocytantigener (HLA) som gör det svårare att hitta ett immunologiskt lämpligt donatororgan1,5.

Högsensitiserade patienter

Transplantationspatienter klassificeras som högsensitiserade om de har donatorspecifika antikroppar (DSA) med bred reaktivitet mot de humana leukocytantigenerna (HLA) som orsakar ett immunsvar mot vävnader som inte är kroppsegna, t.ex. ett donatororgan7. Dessa donatorspecifika antikroppar (DSA) är resultatet av ett tidigare immunsvar mot humana leukocytantigener (HLA) som utvecklats i samband med graviditet, blodtransfusioner och/eller tidigare transplantationer7,8. Donatorspecifika antikroppar medför risk för betydande vävnadsskador och potentiell avstötning om de förekommer vid transplantationstillfället8.

Förekomsten av DSA är antingen en absolut eller en relativ kontraindikation, beroende på bredden och styrkan av antikroppssvaret. Närvaron av DSA gör att högsensitiserade patienter får längre väntetider utan tillgång till en potentiellt livräddande njurtransplantation inom det nationella allokeringssystemet eller prioriteringsprogrammen9,10. I USA och Europa utgör högsensitiserade patienter ungefär 10 till 15 procent på väntelistorna för transplantation1,5.

Vårt engagemang för högsensitiserade patienter

På Hansa Biopharma är vi engagerade i att hitta och utveckla lösningar som kan bidra till att tillgodose ouppfyllda medicinska behov hos högsensitiserade patienter. Vår första behandling har fått villkorligt godkännande av Europeiska kommissionen i Europeiska unionen (EU)/ESS och Storbritannien, som den första desensitiseringsbehandlingen för högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator11.

Antikroppsmedierad avstötning av transplantat

Akut antikroppsmedierad avstötning (AMR) är en av de största riskerna för patienter efter en transplantation. När organ eller vävnad transplanteras från en person till en annan genom en process som kallas allogen transplantation utsätts mottagarens immunsystem för främmande antigener.Som en del av det naturliga immunsvaret mot transplantatet kan immunsystemet utveckla donatorspecifika antikroppar (DSA) som är specifika för transplantatet.Dessa DSA kan orsaka en antikroppsmedierad avstötning som i slutänden kan leda till att transplantationen misslyckas.

Ungefär 5-7 procent12 av patienterna som genomgått njurtransplantation upplever en AMR.

Referenser:

1. Jordan SC, et al. Imlifidase Desensitization in Crossmatch-positive, Highly Sensitized Kidney Transplant Recipients: Results of an International Phase 2 Trial (Highdes). Transplantation. 2021 Aug 1;105(8):1808-1817. doi: 10.1097/TP.0000000000003496.

2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hemodialysis. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis. Last accessed: May 2024.

3. Axelrod DA, et al. An economic assessment of contemporary kidney transplant practice. Am J Transplant. 2018 May;18(5):1168-1176. doi: 10.1111/ajt.14702. Epub 2018 Mar 31. PMID: 29451350.

4. Newsletter Transplant 2022. International figures on donation and transplantation. Available at: Newsletter Transplant - latest edition I Freepub (edgm.eu).  Accessed May: 2024.
5. Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) and Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR). OPTN/SRTR 2022 Annual Data Report. U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration; 2024. Accessed: May 2024 date.

6. ESOT Transplantation Learning Journey Highlights 15-17 November 2020-pg 25. Available at https://esot.org/scientific-highlights-transplantation-learning-journey-tlj-2-0/ Last accessed: May 2024

7. Mamode N, et al. European Guideline for the Management of Kidney Transplant Patients With HLA Antibodies: By the European Society for Organ Transplantation Working Group. Transpl Int. 2022 Aug 10;35:10511. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36033645/

8. Eurostam Report (A Europe-wide strategy to enhance transplantation of highly sensitized patients on the basis of acceptable HLA mismatches.) Available at https://cordis.europa.eu/project/id/305385/reporting. Last accessed: May 2024

9. Redfield RR, et al. The mode of sensitization and its influence on allograft outcomes in highly sensitized kidney transplant recipients. Nephrol Dial Transplant. 2016 Oct;31(10):1746-53. doi: 10.1093/ndt/gfw099. Epub 2016 Jul 6. PMID: 27387475.

10. Lonze BE, et al. IdeS (Imlifidase): A Novel Agent That Cleaves Human IgG and Permits Successful Kidney Transplantation Across High-strength Donor-specific Antibody. Ann Surg. 2018 Sep;268(3):488-496. doi: 10.1097/

11. European Medicines Agency. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/idefirix. Last accessed: November 2021.

12. Puttarajappa C, et al. Antibody-mediated rejection in kidney transplantation: a review. J Transplant. 2012;2012:193724. doi: 10.1155/2012/193724.