peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
kirurgisk operation

Transplantation

IgG-antikroppar är en viktig del av det skyddande immunsvaret, men de kan i vissa situationer vara patogena eller skadliga. När organ eller vävnad transplanteras från en person till en annan utsätts mottagarens immunsystem för främmande antigener. IgG-svaret mot främmande "icke-själv" donatorvävnader och den aktivering av immunsystemet som följer kan hindra patienter från att få livsförändrande behandlingar, bland annat organtransplantationer.

Njurtransplantation

Njurtransplantation är en livsavgörande behandling för patienter med njursvikt, eller njursjukdom i terminalstadiet (ESRD), ett allvarligt tillstånd som drabbar nästan 2,5 miljoner patienter världen över1.

Den som utvecklar terminal njursvikt behöver njurersättnings­terapi, vilket innebär antingen dialys eller njurtransplantation. Patienter som är beroende av dialys behöver mellan fyra och sex timmars behandling, tre eller fyra gånger i veckan2. För de flesta innebär det en väsentligt försämrad livskvalitet. Att få en transplantation förändrar livet och ger bättre livskvalitet till lägre samhällskostnader jämfört med dialys3.

Det finns över 170 000 patienter på väntelistorna för njurtransplantation i USA och Europa, och över 50 000 nya patienter tillkommer varje år (20 000 i EU och Storbritannien, 32 000 i USA)4. Av dessa klassificeras mellan 10 och 15 procent som högsensitiserade. Det betyder att de får vänta länge på transplantation på grund av en bred reaktivitet mot mänskliga leukocytantigener (HLA) som gör det svårare att hitta ett immunologiskt lämpligt donatororgan1,5.

Högsensitiserade patienter

Transplantationspatienter klassificeras som högsensitiserade om de har donatorspecifika antikroppar (DSA) med bred reaktivitet mot de humana leukocytantigenerna (HLA) som orsakar ett immunsvar mot vävnader som inte är kroppsegna, t.ex. ett donatororgan6. Dessa donatorspecifika antikroppar (DSA) är resultatet av ett tidigare immunsvar mot humana leukocytantigener (HLA) som utvecklats i samband med graviditet, blodtransfusioner och/eller tidigare transplantationer7. Donatorspecifika antikroppar medför risk för betydande vävnadsskador och potentiell avstötning om de förekommer vid transplantationstillfället6.

Förekomsten av DSA är antingen en absolut eller en relativ kontraindikation, beroende på bredden och styrkan av antikroppssvaret. Närvaron av DSA gör att högsensitiserade patienter får längre väntetider utan tillgång till en potentiellt livräddande njurtransplantation inom det nationella allokeringssystemet eller prioriteringsprogrammen8,9. I USA och Europa utgör högsensitiserade patienter ungefär 10 till 15 procent på väntelistorna för transplantation1,5.

Vårt engagemang för högsensitiserade patienter

På Hansa Biopharma är vi engagerade i att hitta och utveckla lösningar som kan bidra till att tillgodose ouppfyllda medicinska behov hos högsensitiserade patienter. Vår första behandling har fått villkorligt godkännande av Europeiska kommissionen i Europeiska unionen (EU)/ESS och Storbritannien, som den första desensitiseringsbehandlingen för högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator10.

Antikroppsmedierad avstötning av transplantat

Akut antikroppsmedierad avstötning (AMR) är en av de största riskerna för patienter efter en transplantation. När organ eller vävnad transplanteras från en person till en annan genom en process som kallas allogen transplantation utsätts mottagarens immunsystem för främmande antigener.Som en del av det naturliga immunsvaret mot transplantatet kan immunsystemet utveckla donatorspecifika antikroppar (DSA) som är specifika för transplantatet.Dessa DSA kan orsaka en antikroppsmedierad avstötning som i slutänden kan leda till att transplantationen misslyckas.

Ungefär 5-7 procent11 av patienterna som genomgått njurtransplantation upplever en AMR . Det är den främsta orsaken till misslyckade transplantationer. I EU och Storbritannien finns cirka 70 000 njurpatienter på väntelistor för att få en njurtransplantation, och omkring 400 000 personer lever med en transplanterad njure12.

Vi genomför en fas 2-studie inom AMR för att utvärdera säkerheten och effekten av imlifidase för eliminering av donatorspecifika antikroppar som orsakar AMR. Patienterna deltar också i en långtidsuppföljning för att utvärdera resultatet för transplantatöverlevnaden över en längre tid.

Referens:

1. Jordan SC, et al. Transplantation. 2021 Aug 1;105(8):1808-1817

2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hemodialysis. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis. Last accessed: November 2021.

3. Axelrod DA, et al. Am J Transplant. 2018;18(5):1168-1176

4. Newsletter Transplant 2015-2021. Available at: https://freepub.edqm.eu/publications. Last accessed November 2021.

5. ESOT Transplantation Learning Journey Highlights 15-17 November 2020-pg 25. Available at https://esot.org/scientific-highlights-transplantation-learning-journey-tlj-2-0/ Last accessed: Feb 2022

6. Eurostam Report (A Europe-wide strategy to enhance transplantation of highly sensitized patients on the basis of acceptable HLA mismatches.) Available at https://cordis.europa.eu/project/id/305385/reporting. Last accessed November 2021

7. Manook M, et al. Lancet. 2017; 389(10070):727-734

8. Redfield R, et al. Nephrol Dial Transplant. 2016; 31:1746–1753

9. Lonze BE, et al. Ann Surg. 2018; 268(3):488-496

10. European Medicines Agency. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/idefirix. Last accessed: November 2021.

11. Puttarajappa C, et al. J. Transplant. 2012; 2012:193724

12. Global Observatory on donation & transplant