peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Produkter

De produkter som nämns är för närvarande inte tillgängliga i alla länder. Produkterna är endast avsedda för sjukhusbruk och kan endast fås på recept. Behandlingen bör endast förskrivas och övervakas av en läkare som har erfarenhet av användning av immunsuppress­iva läkemedel.

 

Idefirix® (imlifidase)

IIdefirix® (imlifidase) är specifikt inriktat på och klyver alla klasser av immunglobulin G-antikroppar (IgG). Idefirix® (imlifidase) har beviljats ett villkorligt godkännande av EU-kommissionen för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. Användningen av imlifidase bör förbehållas patienter som sannolikt inte kommer att erbjudas transplantation inom ramen för det tillgängliga systemet för tilldelning av njurar, inklusive program för att prioritera högsensitiserade patienter.

Läs informationen om Idefirix® på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats