peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Mötesrum

Bolagsstämma

2023

14 jun 2023
Årsstämma 2023

Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kommer att hålla årsstämma onsdagen den 14 juni 2023.

Information om årsstämman och formerna för dess genomförande kommer att framgå av kallelsen till årsstämman. Aktieägare som önskar framlägga förslag till årsstämman kan göra det senast sju veckor innan årsstämman via e-post till ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Box 785, 220 07 Lund.