peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Mötesrum

Bolagsstämma

2024

27 jun 2024
Årsstämma 2024

Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kommer att hålla årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 klockan 13:00 CEST, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registrering startar klockan 12:30 CEST.

Information om årsstämman och formerna för dess genomförande framgår av kallelsen till årsstämman.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 8 maj 2024. Begäran ska ställas till styrelsen men skickas till:

Hansa Biopharma AB
Att: General Counsel
Box 785
220 07 Lund