RarePipelinepeopleInnovationCollaborationCareersFinance Advance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Mötesrum

Bolagsstämma

2022

30 jun 2022
Årsstämma 2022

Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kommer att hålla årsstämma torsdagen den 30 juni 2022.

Information om årsstämman och formerna för dess genomförande kommer att framgå av kallelsen till årsstämman. Aktieägare som önskar framlägga förslag till årsstämman kan göra det senast sju veckor innan årsstämman via e-post till ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Box 785, 220 07 Lund.