peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
Medarbetare på jobbet

Varför börja hos Hansa

Uppdraget

Vi är ett snabbväxande, FoU-drivet biofarmabolag, med uppdraget att utveckla innovativa, livsavgörande och livsförändrande immunmodulerande behandlingar, föra ut dem till patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapa värde för hela samhället.

Vi använder vår immunmodulerande plattform för att utveckla behandlingar som möjliggör transplantationer och utvecklar forskningen inom områden som sällsynta IgG-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, genterapi och cancer. Vår första produkt för njurtransplantation har beviljats villkorligt godkännande i EU/EES och Storbritannien (UK).

Inom vår breda terapeutiska pipeline utvecklar vi potentiella tillämpningar för indikationer inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och onkologi som kan tillgodose betydande medicinska behov.Inom vårt forsknings- och utvecklingsprogram arbetar vi också vidare på vår egenutvecklade enzymteknik för att ta fram nästa generations IgG-klyvande enzymer. Det är en spännande tid för att ingå i Hansa-teamet. Vi har precis kommit igång!

Medarbetarna

Vi söker ständigt nya duktiga medarbetare, breddar vårt partnernätverk och etablerar oss på viktiga marknader runt om i världen. Vi erbjuder många möjligheter för högkvalificerade, motiverade och passionerade lagspelare som vill följa med på vår spännande resa. På Hansa har vi som mål att skapa unika möjligheter till samarbete mellan skickliga specialister i tvärfunktionella och integrerade team. Genom att ge våra medarbetare befogenheter och tillämpa ett agilt arbetssätt kan vi driva våra projekt framåt snabbt och med hög vetenskaplig kvalitet.

På Hansa anser vi att mångfald på arbetsplatsen när det gäller kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder är avgörande för en sund och produktiv arbetsmiljö. Vi strävar efter mångfald genom att använda en rekryteringsprocess som är fri från diskriminering och inriktad på kompetens. Vårt företag har också en internationell profil med över 30 olika nationaliteter. Det är vi djupt tacksamma för!

Människors hälsa

Incitamenten

På Hansa värdesätter vi våra medarbetare högt, liksom deras engagemang för vår vision och våra gemensamma mål. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga kompensationspaket.

Vi erbjuder en rad förmåner för våra anställda, med pensionsplanering, försäkringar och hälsoalternativ. Vi utarbetar också individuella utvecklingsplaner för att våra anställda säkert ska få möjlighet att utveckla sina färdigheter och nå sin fulla potential.

Hansa Biopharma deltar även i American Society of Transplantations initiativ Circle of Excellence för att sprida information om transplantationer med organ från levande donatorer. Initiativet är ett program som framhåller och ger erkännande åt företag som har en intern policy för att ge ekonomiskt stöd åt anställda som ställer upp som donatorer. Målet med initiativet är att hjälpa till att eliminera kostnaderna för donatorer och normalisera organdonation som en rutinmässigt täckt kostnad, så att fler kan tänka sig att ställa upp. Alla fast heltidsanställda på Hansa Biopharma har rätt till ledighet vid organdonation.