peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma publicerar prospekt för upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm

7 jun 2024, 09:15
Regulatorisk information

Lund, 7 juni 2024. Hansa Biopharma AB, (“Hansa” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: HNSA), offentliggjorde den 12 april 2024 att styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 12 780 000 stamaktier, uppdelad i två trancher varav den första tranchen bestod av 10 474 740 stamaktier (”Första Tranchen”) och den andra tranchen bestod av 2 305 260 stamaktier (”Andra Tranchen”), till ett antal svenska och internationella institutionella investerare (den Första Tranchen och den Andra Tranchen benämns gemensamt den ”Riktade Nyemissionen”).

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade stamaktierna i den Andra Tranchen på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.hansabiopharma.com) och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida. Handel med stamaktier emitterade i den Andra Tranchen förväntas inledas på Nasdaq Stockholm omkring den 12 juni 2024.

Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juni 2024 kl. 09:15 CEST.

--- SLUT PÅ PRESS­MEDDELANDET ---

Kontaktpersoner för ytterligare information

Evan Ballantyne, Chief Financial Officer
IR@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
media@hansabiopharma.com

Noteringar till redaktörer

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharma har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa Biopharma har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på https://www.hansabiopharma.com/sv/och följ oss på LinkedIn.

©2024 Hansa Biopharma. Hansa Biopharma, beacon-logotypen och IDEFIRIX, och IDEFIRIX blomlogotyp är varumärken som tillhör Hansa Biopharma AB, Lund, Sverige. Alla rättigheter förbehållna.