peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Partnerskap med patientorganisationer

På Hansa är vi medvetna om vilken avgörande roll patientorganisationer spelar när det gäller att utveckla vården och stödja människor med sällsynta immunologiska tillstånd. Genom samarbete med ideella patientorganisationer och andra frivilligorganisationer som är verksamma direkt eller indirekt inom vården och patientstöd strävar Hansa efter en mer patientinriktad syn på läkemedelsutveckling, läkemedelstillgång och utbildning. Vi är fast beslutna att ingå meningsfulla partnerskap som ger patienterna makt och som kan leda till positiva förändringar. Tillsammans kan vi göra skillnad i patienternas liv.

Våra partnerskap med patientorganisationer vägleds av tre grundprinciper:

  1. Oberoende: vi respekterar patientorganisationernas autonomi och samarbetar med dem som likvärdiga partner.
  2. Respekt och tydligt syfte: vi värdesätter patientorganisationernas perspektiv och bidrag. Vi lyssnar aktivt, har en öppen dialog och behandlar varandra med respekt.
  3. Transparens: transparens är grundläggande. Vi upplyser om allt finansiellt stöd till patientorganisationer.

Tabellen nedan visar finansieringen som vi gav till patientgrupper under 2023.

OrganisationLandSyfteBelopp
American Association of Kidney PatientsUSASponsring av årsmöte och corporate membership.25,000 USD
American Kidney FundUSAAdvocate Level Corporate Membership.10,000 USD
American Kidney FundUSASponsring av The Hope Affair Gala Dinner och CEO möte9,500 USD
ANEDItalyStöd för att öka medvetenheten bland patienter om hög sensibilisering vid njurtransplantation20,000 EUR
EKHA Europen Kidney Health AllianceBelgiumStöd för EKHA:s aktiviteter inklusive EU Kidney Forum, EKHA Newsflash, EKHA Working group och EKHA Network Event30,000 EUR
Kidney Research UK (UK)UKStödde skapandet och publiceringen av "Driving change – Report on the Health Economics of Kidney Disease in the UK"20,000 GBP
RenalooFranceStöd Renaloos uppföljningsåtgärder och deltagande i implementeringen av Transplantation Plan Fas 1 till Fas 4 som slutar 202620,000 EUR