HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Personal & Organisation

Vår bolagsledning

Koncernledning

Søren Tulstrup

President and Chief Executive Officer

Søren Tulstrup har en bred och omfattande bakgrund som ledande befattningshavare i den globala biofarmaindustrin. Innan han 2018 började arbeta på Hansa hade han en tjänst som VD för Vifor Pharma AG (VTX: VIFN), ett globalt läkemedelsföretag baserat i Glattbrugg, Schweiz. Søren har också varit VD för Santaris Pharma A/S, numera en del av Roche, ett ledande biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar RNA-inriktade läkemedel för ett antal olika behandlingsområden, däribland cancer och sällsynta genetiska sjukdomar. Därutöver har Søren innehaft ett flertal allmänna ledande befattningar och kommersiella roller inom Shire Pharmaceuticals (nu Takeda), Merck & Co ., Inc . och Sandoz Pharma AG (nu Novartis). Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1965.

Aktieinnehav: 15 000
Aktierätter: 143 818
ESOP: 195 107

Donato Spota

Senior Vice President, Chief Financial Officer

Donato började på Hansa Biopharma 2019 och tar med sig över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finansiering, IR och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna till bolaget. Innan Donato började på Hansa var han CFO på Basilea Pharmaceutica AG. Han har en examen i informationsteknik från det schweiziska BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) och en civilekonomexamen från Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Född 1971.

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 52 073
ESOP: 106 842

Christian Kjellman

Senior Vice President, Chief Scientific Officer and Chief Operating Officer

Christian Kjellman är en erfaren forskare och ledande befattningshavare som började på Hansa Biopharma under 2008. Förra året utökade Christian sitt uppdrag inom Hansa Biopharma och fungerade som Chief Operating Officer samtidigt som han har behöll sin position som Chief Scientific Officer. Christian hade tidigare en tjänst på BioInvent AB som Senior Scientist med focus på utvärdering av nya läkemedelsmål samt tillämpning av antikroppsteknologi. Dessförinnan var han forskningschef vid det biotekniska utvecklingsbolaget Cartela AB, främst med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål. Han har en omfattande erfarenhet av forskning i cell- och molekylärbiologi och som biträdande professor i Molecular Genetics vid Lunds universitet. Christian har en fil . mag . i kemisk biologi och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap med specialisering på tumörimmunologi från Lunds universitet. Född 1967.

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 58 440
ESOP: 64 380

Henk Doude van Troostwijk

Senior Vice President, Chief Commercial Officer

Henk har betydande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring av läkemedel inom områdena transplantation och särläkemedel. Innan Henk kom till Hansa Biopharma 2016 var han chef över affärsområdena Europa och tillväxtmarknader vid Raptor Pharmaceuticals, ett globalt biofarmabolag baserat i USA med fokus på ovanliga sjukdomar samt senast som affärsområdeschef för onkologi- och transplantationsprodukter vid Genzyme. Före det innehade han tjänsten som affärsenhetschef Oncology and Transplantation på Genzyme Europe BV. Henk har en MBA från Henley Management College vid University of Reading, Storbritannien. Född 1965.

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 33 817
ESOP: 51 231

Achim Kaufhold

Senior Vice President, Chief Medical Officer

Achim Kaufhold började på Hansa Biopharma i juni 2020. Han har lång erfarenhet av seniora befattningar inom immunologi, infektionssjukdomar och onkologi. Han har lång internationell erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin och har en framgångsrik meritlista när det gäller att ta produkter från tidig upptäckt via utveckling till marknad. Han har haft allmänna ledande befattningar, samt chefsbefattningar inom produkt- och affärsutveckling. Han var VD för Affitech och Pharmexa (fusionerade), CMO för företag som Basilea Pharmaceutica, Pharmexa, Chiron (förvärvat av Novartis) och Berna Biotech (nu Johnson & Johnson). Dessförinnan ledde han den globala kliniska utvecklingen av GlaxoSmithKlines barnvaccinportfölj. Achim Kaufhold har en doktorsexamen i medicin från universitetet i Köln och en professur i medicinsk mikrobiologi och infektionssjukdomar vid universitetet i Aachen i Tyskland. Född 1957.

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 20 000
ESOP: 30 000

Anne Säfström Lanner

Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Anne Säfström Lanner började på Hansa Biopharma i januari 2019 och hade med sig 15 års HR-erfarenhet från internationella miljöer. Innan Anne började på Hansa Biopharma innehade hon en tjänst på European Spallation Source (ESS), en sameuropeisk multidisciplinär forskningsanläggning, och på Cellavision, en leverantör av digitala lösningar för medicinsk mikroskopi inom hematologi. Hon har innehaft positioner både som Head of HR, Head of Resourcing, HR Manager & Deputy Head of HR och har stor erfarenhet av snabbväxande nystartade internationella företag. Anne har kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap. Född 1969.

Aktieinnehav: 610
Aktierätter: 49 618
ESOP: 32 000

Styrelsen

Ulf Wiinberg

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2016

Styrelseledamot och tillförordnad VD under perioden 9 november 2017 till 20 mars 2018.Ulf Wiinberg har lång erfarenhet från vårdsektorn och har suttit i styrelserna för flera organisationer i vårdbranschen. På Wyeth har han varit både chef för den globala konsumentverksamheten och chef för den europeiska läkemedelsverksamheten. Under många år har han också varit VD för H. Lundbeck A/S, ett läkemedelsbolag specialiserat på psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Ulf är VD för X-Vax Therapeutic Inc, ett företag som vill utveckla ett vaccin mot herpes, samt en icke-arbetande styrelseledamot i Alfa Laval AB, Agenus Inc och i det belgiska läkemedelsbolaget UCB. Han är också styrelseordförande för Sigrid Therapeutics AB. Född 1958.

Ulf är ledamot i Hansa Biopharmas ersättningsutskott och i dess vetenskapliga utskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 124 900

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2019

Eva Nilsagård är grundare och VD för Nilsagård Consulting AB. Hon har varit CFO på OptiGroup, Vitrolife och Plastal, SVP Strategy & Business Development på Volvo Group och haft ledande befattningar inom finans och affärsutveckling på Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab, Irras, Nimbus Group och Xbrane Biopharma, ordförande i Spermosens och styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. Eva har en Executive MBA i nationalekonomi samt en kandidatexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg. Född 1964.

Eva är ordförande i Hansa Biopharmas revisionsutskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 3 000

Mats Blom

Styrelseledamot sedan 2019

Styrelseledamot sedan 2019. Mats har omfattande arbetslivserfarenhet som chef och är CFO (Chief Financial Officer) på NorthSea Therapeutics. Han har varit CFO på Zealand Pharma A/S, ett bioteknikbolag med fokus på upptäckt, utformning och utveckling av peptidbaserade läkemedel samt på Swedish Orphan International, ett särläkemedelsbolag som förvärvades av BioVitrum 2009. Därutöver har Mats varit CFO på Modus Therapeutics, Active Biotech AB och Anoto Group AB. Han har också varit managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Mats är styrelseledamot i Auris Medical AG och Pephexia A/S. Mats har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en MBA från IESE University of Navarra, Barcelona. Född 1965.

Mats är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 1 000

Andreas Eggert

Styrelseledamot sedan 2018

Andreas har över 25 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive kommersiell verksamhet, lansering och förvaltning av varumärkesportföljer, varumärkesstrategi, marknadstillträde och strategiska konsulttjänster. Han är Chief Operating Officer på X-Vax Technology Inc. i USA. Tidigare var han Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S i Danmark, där han var ansvarig för ett flertal lanseringar av nya produkter och det kommersiella ledarskapet för att utforma produktportföljen och bolagets utvecklingspipeline. Före det var Andreas vice VD och Global Business Manager på Wyeth/Pfizer i USA. Han har haft flera ledande befattningar på Wyeth i USA, Japan och Tyskland. Andreas har också varit managementkonsult på A .T. Kearney. Han har en MBA från Azusa Pacific University. Född 1967.

Andreas är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott och i dess vetenskapliga utskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 5 500

Anders Gersel Pedersen

Styrelseledamot sedan 2018

Anders Gersel Pedersen har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Efter sin examen i medicin och doktorandtjänster på ett antal av Köpenhamns sjukhus arbetade han på Eli Lilly i 11 år. I januari 2000 började han på H. Lundbeck A/S i Danmark och senast var han Executive Vice President för forsknings- och utvecklingsorganisationen, med ansvar för upptäckten och utvecklingen av bolagets produktpipeline från preklinisk verksamhet till marknadsföringsstudier efter lanseringen. Han är medlem av Dansk Selskab for Intern Medicin och sitter i bolagsstyrelserna för Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S och Genmab A/S. Anders har en examen i medicin samt en doktorsgrad i neuroonkologi från Köpenhamns universitet och en fil.kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1951.

Anders är ordförande i Hansa Biopharmas vetenskapliga utskott samt ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 2 500

 

Aktieinnehav: 2 500 aktier

Hilary M. Malone

Styrelseledamot sedan 2021

Hilary Malone har omfattande expertis inom global läkemedelsutveckling, regulatoriska och myndighetsfrågor, tillverkning och kommersialisering inom läkemedelsindustrin. Hon är för närvarande Chief Operating Officer och Executive Vice President på Valo Health Inc. Boston, MA. Dessförinnan var Hilary Chief Regulatory Officer och Senior Vice President & Head of Global Regulatory Affairs på Sanofi, där hon ledde den globala organisationen för regulatoriska frågor och var involverad i godkännandet av många läkemedelsprodukter. Hilary har tidigare erfarenhet av ledande roller inom reglering och läkemedelsutveckling på Reata Pharmaceuticals, Pfizer, Wyeth Pharmaceuticals, AstraZeneca och GlaxoSmithKline. Hilary har varit oberoende styrelseledamot i Inhibikase Therapeutics styrelse från 2016 till 2019. Hilary har en doktorsexamen i molekylär neurofarmakologi och en kandidatexamen i fysiologi från University of Dundee i Skottland. Hon föddes 1965 och är amerikansk, brittisk och irländsk medborgare.

Hilary är oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess koncernledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: -