HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Vår produkt

Imlifidase

Imlifidase är ett unikt antikroppsklyvande enzym ursprungligen från Streptococcus pyogenes, som specifikt riktar sig mot IgG och förhindrar en IgG-medierad immunreaktion.

Imlifidase utgör en ny metod för att eliminera patogena IgG. Enzymet har ett snabbt verkningsförlopp, bryter ner IgG-antikroppar och förhindrar deras reaktionsförmåga inom ett par timmar efter att det har administrerats.

Hansa använder sin enzymteknologiplattform för att utveckla immunmodulerande behandlingar av sällsynta IgG-medierade autoimmuna sjukdomar, transplantatavstötning och cancer. Forsknings- och utvecklingsprogrammet utnyttjar bolagets unika enzymteknologi för att utveckla nästa generations IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, för upprepad dosering. Imlifidase har en stark patentportfölj som erbjuder ett patentskydd bortom 2035.

The Research and Development program is advancing the unique enzyme technology to develop the next generation IgG-cleaving enzymes with lower immunogenicity, for repeat dosing. Imlifidase has a strong patent portfolio offering protection beyond 2035.

Potential för Imlifidase

Christian Kjellman
SVP, Chief Scientific Officer and Chief Operating Officer

Regulatorisk status

Europeiska kommissionen har villkorligt godkänt Idefirix (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade vuxna patienter som har genomgått en njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator.

Hansa Biopharma har nått en överenskommelse med FDA om en regulatorisk väg framåt för imlifidase vid njurtrans- plantation hos högsensitiserade patienter. Efter en överenskommelse med FDA om ett slutgiltigt protokoll för studien, kommer bolaget att genomföra en randomiserad, kontrollerad studie med en begränsad grupp högsensitiserade njurpatienter med njurfunktion (eGFR) som surrogateffektmått.

Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling också fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skov-vis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi.