HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2014

Regulatory information
Hansa Medicals årsredovisning för 2014 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.hansamedical.com

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 046-16 56 70 eller e-post info@hansamedical.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 08:00.