HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp

Hansa Medical offentliggör årsredovisning för 2016

Regulatory information

Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att bolaget vid flera tillfällen inte betalat vissa skatter och avgifter i rätt tid. Vid räkenskapsårets utgång fanns det inga underskott på skattekontot.

Auktoriserade revisorer, Dan Kjellqvist respektive Jonas Nihlberg, i Hansa Medical AB rekommenderar att stämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Under 2016 har rutiner kring betalning av skatter och avgifter skötts av extern bokföringsbyrå och rutinerna har varit bristfälliga. Från och med 2017 sköts dessa rutiner internt i företaget för att förhindra att misstaget kan uppstå igen.

Hansa Medicals årsredovisning för 2016 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.hansamedical.com

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 046-16 56 70 eller e-post info@hansamedical.com.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08.00.